Top Ad unit 728 × 90

En Büyük Türk Fatih Sultan Mehmet

mehmed

30 Mart 1432 pazar günü o günlerde Osmanlı başkenti olan Edirne sarayda büyük bir sevinç yaşanıyordu. II. Murad'ın dördüncü oğlu dünyaya gelmişti.Bu çocuk Osmanlı 'yı devletten imparatorluğa yükseltecek, bir çağı kapatıp bir çağı başlatacak olan Fatih Sultan Mehmet'ti.

Sultan Mehmet çocukluğunu, bahçesinde kılıç sallayarak koşturduğu sarayda geçirdikten sonra 11 yaşında geleneklere uygun olarak pişmesi için Amasya'ya yollandı.Burada özenle seçilmiş danışmanlarıyla vilayet yöneticiliği öğrenecekti.
Babası 2. Murat batı ve haçlılara karşı saygısız sefer yapmış yanlız 1444 batılı güçlerin ikinci kez Osmanlı topraklarına girişine mani olamamıştı.İşte sultan Murat, Mehmet'i başkentte bırakarak düşmanla savaşmaya gitti.Karadeniz'deki Varnada Osmanlı ordusu batılıları bozguna uğrattı.Başkent Edirne'de zafer havası eserken sultan Murat süpriz bir kararla tahtı onunla bıraktığını açıkladı.Buna o zaman Sultan Mehmet, Konstantinopolis almayı kafasına koymuştu.
Bu herkesin bildiği mektup olayı bu devirde yaşandı.Yaklaşan düşmana karşı tahta olan sultan Mehmet daha tecrübesiz olduğunu biliyordu ve düşmana karşı babasının ordunun başında olması gerektiğini anlamıştı.Babası ise gelmek istemiyordu.Fakat sultan Mehmet'e mektupla" ben şuan padişah sultan Mehmet senin babam olarak değil ülke adına vazife yapmak üzere çağırıyorum" diyerek II. Murad ı tekrar tahta başına geçmesi için çağırdı ve  ordu başardı.
Daha sonradan şubat 1451 de sultan Murat öldü ve bu kez  taht kati surette genç Mehmed'in ellerinde kaldı.Tahta çıkış teamülleri bu dönemde net çizgide belli olmadığı için kardeşini tahta ortak olmasını istemeyen Mehmet onu boğdurdu.Kardeş katlini  vacip olduğunu bu dönemde tartışmalı da olsa Fatih Sultan Mehmet getirmiştir.

Sultan Mehmet'in başa çıkması batılılar tarafından avantaj olarak görüldü fakat yanıldıkları çok geçmeden ortaya çıkacaktı.Fatih Sultan Mehmet'in cihan imparatorluğu yapmak için uğraştı doğu sınırındaki isyanı bastırmak için ter döktü.Ülke içindeki ayrık otlarını ayıklayınca ancak ortalık süt liman hale getiren Mehmet sonunda battı gözüne dikti.Hayallerini süsleyen görkemli Konstantinopol önünde yatıyordu.Hem onu alacak kumandanın bizzat peygamber'in övgüsüne mazhar olması hem de şehrin stratejik konumu sultan Mehmet in iştahını kabartıyordu.
Kollarını sıvayıp boğazı'nın Avrupa yakasındaki Karadeniz'den gelecek gemiler denetleyecek bir hisar yaptırdı.Bu da Konstantinopolis'e savaş ilan etmekten başka bir şey değildi.Bizans halkı paniğe kapıldı.6 nisan 1453 te döktürdüğü devasa toplanırken yardımı da hristiyanların doğudaki son görkemli kalesi'ni kuşattı.Fatih Sultan Mehmet Venedikliler ve Macarlarla mevcut anlaşmaları taze lemiş ve yardıma koşmaları konusunda kendini emine almıştı.29 mayıs'ta Kostantin'in şartları reddetmesi üzerine Osmanlı orduları asırlardır bir kimseye geçti vermeyen surları aşıp şehri aldı. Konstantinopolis alınması ile Bizans yıkıldı ve Roma imparatorluğu tarihe karıştı.Bu olay orta çağdan yeni çağa geçişimde sembolü olmuştur.Bir anda islam dünyasının en önemli ve en prestijli imparatorluklarından biri haline geldi Fatih Sultan Mehmet.Fethin ardından devasa bir imar hamlesine girişti ve yaptıklarıyla şehir o dönemde dünyanın en güzel şehri olmuştu.Çok dilli, dinli kültürlü ve her bir köşesi ustalık ve inşa edilmiş bir dünya başkenti önüne döndü İstanbul.
Daha sonradan Fatih Sultan Mehmet babasından miras kalan devlet sistemine Bizans idaresinin kadım gelenek ve kurumların da ekleyerek melez bir idare şekli ortaya çıkardı. İstanbul'u sağlama alınca Fatih Sultan Mehmet  1454 te tekrar kollarını sıvayarak Ege'deki adalar ve Balkan seferlerinin ne başladı.Ege adalarını alırken Moldova'yı haraca bağlamakla yetindi.

Fatih Sultan Mehmet Belgrad'ta yaralanmasının ardından bir yılı sarayda geçirdi.Ardından 1458 de tekrar sefere çıktı ve Osmanlı ordusu başında girdiği savaşta Atina yı, Yunanistan'ı fethetti.Durmadı Fatih Sultan Mehmet, 1460 a geldiğinde tüm Sırbistan almış, Morayı da Osmanlı imparatorluğu sınırlarına dahil etmiştir.Batılıların Osmanlının yayılmasını engellemeye dönük çabaları yetersiz kalıyordu. Fatih Sultan Mehmet hayallerini arasında birde Karadeniz'e hakim olmak istemesi ve karadeniz'in Türk gölü haline getirmek istiyordu.Bu sebeple yola koyulan Fatih Sultan Mehmet Pontus Rum imparatorluğuna son vererek Amasra'ya Candaroğlu beyliği ne de son verdi.Sırayla 1475 da Kırımın fethi ile Karadeniz bir Türk gölü haline geldi.Bu sayede Karadeniz'deki Ceneviz üstünlüğü sona ermiş ve ipekyolu'nun tüm tüm denetimi Osmanlıların eline geçmişti.
Fatih, Avrupa'ya doğru büyük bir sefere hazırlanıyordu ve hedefinde Venedik vardı. Mart 1463 da Osmanlıların Bosna'ya alması, Venedikleri korkuttu.Tam Venedik alınacakken bu sefer Karamanoğlu Beyliği Uzun Hasan, Osmanlı'ya savaş ilan etti. Perslerinde desteğini alan Uzun Hasan, Fatih'in başına bela olmak istiyordu. Tokat'ı alan Uzun Hasan, batı Anadolu'ya dümen kırdı. Fatih Sultan Mehmet Erzincan ovasında Uzun Hasan'ı yenerek bütün Anadolu'nun tartışmasız lideri olmuştu.
Her ne kadar Fatih Sultan Mehmet doğu meselesi ile uğraşsada akıncılar, Adriyatik denizi nin Doğu kısımlarını vurmaya devam ediyordu.Venediğin paçaları tutuşmuştu.Fatih Sultan Mehmet o kadar ustaca hamleler yapıyordu ki doğuya bakarken batıyı hesaplıyor, batıya bakarken doğuyu çekiğ çeviren bir imparatordur.Osmanlı güçleri Arnavutluk , eflak ve Macaristan vurmaya devam etmiş bu arada kan kardeşi olduğu söylenen.Bir zamanlar Osmanlının başına çok bela açmış olan ve Drakula efsanesi ile bilinen II. Vlad, Osmanlıların  deyimiyle kazıklı Voyvodayı yenerek başını kestirmiştir.
1476 da tekrar ordunun başına başına geçen Fatih Sultan Mehmet Arnavutluğun tamamını Osmanlı toprağını  haline getirdi.1479 da Venedikte barış yapıldı.Bu barış ile birlikte Venedik. Fatih Sultan Mehmet'e vergi ödemeye başladı.Fatih Sultan Mehmet  gözünü Venedik'in ötesine dikmişti.Osmanlı birlikleri  Otranto'ya çıktı.İtalya'nın çizmesini de Osmanlı askerleri yürüyor, bir yandan Romaya karşı akınlar yapılırken diğer yandan Mısır ve Suriye'ye karşı akınlar yapılıyor.Aynı zamanda Rodos kuşatılıyor ve Karadeniz Türk gölü haline getiriyordu.Bugünler için bile günümüz modern ordularının en büyük korkusu olan aynı anda birkaç farklı cephede savaş, o günlerin Osmanlısı için sıradan bir olay olup altından başarıyla kalktığı bir gerçeğe dönüşmüştü.
Imparatorluğu kat ve kat genişleten Fatih Sultan Mehmet bu kadar büyük başarılara rağmen sağlık durumu pek iyi değildi.Hayatı boyunca gut ve romatizmadan çeken Sultan 1 mayıs 1481 de doğu seferine çıkmaya hazırlanırken fenalaşarak hayatını kaybetti ve hala ölümü tartışmalar içermektedir.Zehirlenerek öldürüldüğünü söylentiler arasındadır.
Her ne kadar Fatih Sultan Mehmet dünya imparatorluğu hayalini gerçekleştiremeden ölse de arkasında fırlatılmaya bekleyen bir roket gibi bir imparatorluk bırakmıştı.Osmanlı etkisini doğudan güneye balkanlara hatta İtalyan yarımadasına dek iletmeyi başardı.Osmanlı, gerçek anlamda bir imparatorluk olmayı Fatih'in icraatları sonucu başarmıştır.
Babası sultan Murat ile başlayan ve Fatih Sultan Mehmet'le devam eden topraklarını fethet kimliklerine değil şeklinde özetlenebilecek politika bu dönemde faaliyete geçti ve imparatorluk tarihi boyunca sürdürüldü.Osmanlı bu sayede batılılar gibi sömürgeci de aç gözlü değil gittiği yerlerin hakim din ve dil sınıfına empoze etmemiş, ani fetih ve yerleşme politikası uzak durmuş, daha pek çok mevcut yapıyı koruyarak kendi egemenliğini entegre etme yoluna gitmiştir.Bu sebepten yıllarca Osmanlının hüküm sürdüğü topraklarda hala ülkelerin gelenek ve görenekleri devam edebilmiştir.
Fatih İstanbul'u fethinin ardından kendisini  doğu Roma imparatorluğu'nun mesut varisi görmüş kayseri rum ünvanı benimsemiş, kendisini nihai hedef olarak Roma'yı seçmiştir.Roma imparatorluğu'nun müslüman bir imparatorun idaresi altına almaya çalıştığı konusunda herkes hemfikirdir.
Fatih'in tahta çıkana kadar Osmanlı tarihinde kelam mantık fıkıh önemli yer tutarken, onunla birlikte felsefi ve bilimsel dönüşümde gelişmeye başladı. ŞAHSİ olarak felsefede yakın ilişkide olan Fatih özellikle Aristo ve statik felsefede meşgul olduğu bilinir.Ayrıca iyi bir şair olduğu 30 kadar şairi maaşa bağladığı bilinmektedir.Ayrıca fatih'in 7 dil bildiği düşünülmekte olup Papanın Roma'yı almaya kararlı görünen Fatih Sultan Mehmet'e hristiyanlığı seç ve bana tabi ol, seni doğunun ve batının hakimi yapayım şeklinde mektup yazdığını biliyor muydunuz....
Fatih sultan mehmet tahta geçtiğinde 900 bin kilometre kare olan Osmanlı topraklarını 2 milyon 214 bin kilometrekare çıkarmıştır.Ölümünün ardından papa kutlama amacıyla 3 gün boyunca çanlar çaldırmış olup hristiyanların Kostantinopolis'in düşmesini dünyanın sonu olarak değerlendirdiğini ve Fatih Sultan Mehmet'i de deccal olarak gördüklerini biliyor muydunuz.İşte bu yüzden batının gerçek yüzünü daha bugünde görebiliriz.Batı Avrupa'nın küstahlığını Fatih Sultan Mehmet'in nasıl dize getirdiğini ve bugün bile hala Fatih Sultan Mehmet'in torunlarından batılıların ne kadar korktuğunu anlayabiliriz.Tarihini bilmeyen milletlerin başkaları tarih öğretir bu yüzden tarihimizi bilmeli ve ona göre atalarımıza saygı duymalıyız..............
En Büyük Türk Fatih Sultan Mehmet Reviewed by Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri on 09:09 Rating: 5
loading...

Hiç yorum yok:

Tüm Hakları Saklıdır Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri © 2014 - 2015
Bu Site Tarih Komplo Tarafından Desteklenmektedir.

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri. Blogger tarafından desteklenmektedir.