Top Ad unit 728 × 90

Deizm Nedir Deist Ne Demektir

d

Tarih boyunca insan toplulukları arasında semavi dinlerin haricinde çeşitli inanç çeşitleri ortaya çıkmıştır. Bu inanç şekillerinden Biri de deizmdir. Deizm, 17 yüzyıldan itibaren adını duyurmaya başlamış ve deizm, sadece Tanrıyı yaratıcı olarak kabul eden, diğer dinleri reddeden bir inanç biçimidir.

Deizm, Deist Nedir

Deizm evrenin bir yaratıcı tarafından yaratılıp daha sonra bu yaratıcının insanı kendi başına bıraktığını kabul eden bir felsefi akım ya da inanç biçimidir. Deizm, peygamberleri ve Kutsal kitapları reddeder. Deizm inancını kabul edenlere, bu felsefi görüşü olanlara deist denir.
Deizme göre mutlak bilgiye ulaşmanın yolu vahiy ve peygamberlerden geçmez. Doğa, bilim ve akla dayanır. Deizme göre insan aklı yeterdi olduğu için vahiy ve kutsal kitaplara gerek yoktur.
Deizme göre yaratıcı dünyayı ve evreni bir kez yaratmış, sonra kendi yasalarına göre işlemesi için insanları ve evreni bir başına bırakmıştır. Tanrı evrene ve dünyaya müdahale etmemektedir.

Deizm Nasıl Ortaya Çıkmıştır

Deizmin fikir babası 17. yüzyılda yaşayan İrlandalı John Toland'dır Katolik bir ailede doğmuş olup "Pentheistikon" isimli kitabında akla dayalı maddeci bir dinin gerektiğini savunmuştur. Toland'ın bu düşüncesi birçok düşünür tarafından kabul görmüş ve deizm olarak dünyaya yayılmıştır. Voltair ve Rousseau gibi ünlü düşünürler de Deizm savunucusu olmuştur.
İlk Deizm kelimesi Viret (1564) ve Burton(1621) tarafından kullanıldığı genel kabul görülmektedir.
İngiliz filozof Edward Herbert, "De Veritate" (Hakikat Üzerine) isimli kitabı ile Deizm kurucuları arasında sayılmaktadır. Herbert, göre bir yaratıcı vardır ve evreni yaratmıştır. Ancak dinlerde yer alan Akıl dişi söylemler doğal düzene gölge düşürmektedir.
Rousseau da deizmi savunmuş ancak onun asıl savaşı din adamları ile olmuştur. Rousseau, özellikle katı olarak gördüğü kilise rahipleri ve din adamlarını gereksiz aracılar olarak görmüştür.
Deizm genel olarak katı ve baskıcı Katolik dünyasının yüzünden kurulmuştur denilebilir.

Deizmin Özellikleri

Deizmde kutsal kitaplar vahiy ve peygamberlere inanılmazken İnsan aklı yeterli olduğu için imana da gerek yoktur. Deizm de günah sevap gibi kavramlar bulunmazken, öldükten sonra yaşam ile ilgili çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bir kısmı öldükten sonra insanların dünyada yaptıkları iyilikler sayesinde ödüllendirileceğini, ya da yaptıkları yüzünden cezalandırılacağını düşünürken, bazı Deistlere göre ise öldükten sonra ne olacak bilinemez. İnsanların öldükten sonra Tanrı tarafından dirilteceği konusu muallaktadır.
Semavi dinlerde özellikle Dinimiz İslam da bu konuda ayrıntılı olarak açıklandığı için Deizm de Semavi dinleri toptan reddettiği için deizmin bu noktasında, ölümden sonraki süreç ile ilgili bir boşluk bulunmaktadır. Ölümden sonrası deizmin açıklayamadığı konular arasındadır.

Deizme göre Tanrı kainatı yaratmıştır. Bu kesin olarak inandıkları bir şeydir. Yaratıcı, insanların akla dayalı davranmasını ister. Deizmin dayandığı temel, insan aklı ve doğadır. Deistler kehanetler gibi doğaüstü olgulara inanmazlar. Deizme göre doğru din inanışı insanın mantığında ve dünyanın doğal düzeninde bulunmaktadır. Deizm maddesel bir inanıştır. Deizmin dua etmek için bir ritüeli bulunmamaktadır. Genelde şükür duası ettikleri söylenmektedir.
Deizm korku üstüne kurulmadığını iddia etmekte olup, dinin Emir ve yasaklarına uyulmadığı takdirde yaratıcının uymayanları Cezalandırıcağını reddeder.

Deizm ve Ateizm Aynı mı

Ateizm Deizm ile Aynı şey değildir. Ateizm, yaratıcıyı tümden reddeder. Deizm ise bir yaratıcı olduğunu kabul etmektedir. Deizm bilim ve akla dayanırken, diğer Tüm dinler kutsal kitaplar vahiyler ve imanı reddetmiştir. Deizme göre mutlak bilgi ulaşmak için papaz ya da İmama gerek yoktur. Deizm de önemli olan sadece kendi insanın kendi sağduyusu ve aklını kullanmasıdır.
Ateizm ile deizm arasındaki fark Ateizmde Tanrı yok demesi Deizmin Tanrı var demesidir. Geri kalan tüm yönleri neredeyse aynıdır. Genel kabul gören toplumda Deizm ve Ateizm in aynı olmasıdır. Deist ve ateistlerin sosyal anlamda aynı safta yer almalarının sebebi, deizmin de Seküler olmasıdır. Ancak Aralarında  önemli bir fark bulunmaktadır. Yhkarıda değindiğimiz gibi ateizme göre Tanrı yoktur Deizm ise bir yaratıcının varlığını kesinlikle inanmaktadır.

Birçok Aydın ve düşünüre göre Deizm, ateizme giden yolda sadece bir duraktır. Ancak bazı Aydınlara göre bu düşünce yanlıştır. Onlara göre bir deist, yaşamı boyunca ateist olmadan deist kalabilir.

Deizm ve Evrim Teorisi

Evrim teorisi, Charles Darwin'in ortaya sürdüğü, tüm canlıların ortaya çıktıklarından itibaren değişime uğrayarak bugünkü formlarına ulaştığını iddia ettiği teoridir. Temelinde canlıların güçsüz oldukları yanlarını bir sonraki nesle aktarmayıp, sürekli güçlü parçalarının gelecek nesillere geçmesi sonucu, canlıların geçirdiği değişimi değişime dayanmaktadır. Evrim teorisi ile özdeşleşen en popüler konu ise insanın maymundan evrimleştiğidir. Popüler olarak insan maymundan geldiği şeklinde bir teori dünya çapında evrim teorisi ile özleşleşse de evrim teorisinin asıl düşünce ögesi , güçlü ırkın ya da güçlü özelliğin sürekli kazanmasıdır. Bu da özellikle Kelt Avrupa'sının Sömürgecilik döneminde sürekli kullandığı (Bir nevi ideolojisi) ve Afrika üzerinde acımasızlıkla gösterdiği bir teori olmuştur.

Evrim teorisi sayesinde Afrika'da halklar sömürgeletirilmiş (o dönemde insan ve maymun arasındaki gördükleri siyahi afrikalıları medeniyet getirdiklerini öne sürmüşlerdir) güçsüz ve aşağılık görünmüş beyaz ırk kendini üstün görerek Bugün bize devam eden bir sistemin kurucusu olmuştur. beyaz ırk Afrikalıların öyle aşağı bir insan ırkı olarak görmüştür ki onları Avrupa'da adına insan hayvanat bahçeleri denen iğrenç yerlerde canlı hayvanlar gibi sergilemişlerdir.

Semavi dinler Hristiyanlık, musevilik ve İslam'da insanın hiçbir şekilde değişmeden yaratıldığını İnanılır. Bu sebepten semavi dinler, evrim teorisini kökten reddeder. Ancak Deizm ise evrim teorisini reddetmez ve kabul etmektedir.

Biz bu yazımızda tek doğru dinin İslam olduğunu bilerek, Allah'ın bize peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)  aracılığıyla gönderdiği mucizenin Kur'an olduğunu bilerek ve inanarak sadece Deizmin tanımını yapmaya çalıştık. Deizm Aslında kolayca çürütülebilen bir inanç yada felsefi akımdır. Yukarıda değindiğimiz gibi katı ortaçağ Katolik avrupa'sının baskıları sonucunda Protestanlık mezhebi gibi benzer bir aklımdan ortaya çıkmıştır. Bugün dünyada ne yazık ki giderek artmakta olan Deizm, ateistlerin aksine tanrının ya da bir yaratıcının varlığını kabul eder. Ancak Deizm bu yaratıcının neye dayandığını ve yaratıcı fikrine ve ismine nereden ulaştığını tam manasıyla açıklayamaz. Bu da deizmin kolaylık ve yürütülebilecek bir görüş olduğunu göstermektedir.

Deizm Nedir Deist Ne Demektir Reviewed by Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri on 10:29 Rating: 5
loading...

Hiç yorum yok:

Tüm Hakları Saklıdır Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri © 2014 - 2015
Bu Site Tarih Komplo Tarafından Desteklenmektedir.

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri. Blogger tarafından desteklenmektedir.