Top Ad unit 728 × 90

Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümüyle Barnabas İncili İlişkisi

f

Suikaste kurban gittiği yönünde kuvvetti emareler olan rahmetli BBP Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü ve suikasti ile ilgili yakın dönemde ortaya çıkan Barnabas İncili ile ilgili iddia, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün Barnabas İncili ile alakalı olduğunu söylemektedir.

Barnabas İncili Nedir

Barnabas İncili, Hazreti İsa'nın havarilerinden Kıbrıslı Aziz Barnabas tarafından yazıldığı söylenen, orjinal İncile en çok benzeyen İncil olduğu söylenmektedir. Barnabas İncilinin Aslı metninin İtalyanca ya da İspanyolca olduğu öne sürülmektedir. Kopyası günümüzde çeşitli dillere çevrilmiştir. Ancak orijinalinin Vatikan'da olduğu bilinmektedir.

Bilindiği gibi Hz İsa'nın ölümünden sonra çok Sayıda İncil yazılmış ve Hristiyanlar arasında İznik'te kurulan bir komisyonda 300 kadar İncil incelenip elenerek dörde düşürülmüştür. Barnabas incilinde bu yakılan 300 adet İncilden biri olduğu Hıristiyanlarca kabul görmektedir.

Vatikan'a göre Barnabas İncili sahtedir ve gerçek dışı bilgiler bulunmaktadır. Vatikan, Barnabas İncilinin varlığını kabul eder ancak içerisindeki bilgileri reddeder.
Barnabas İncilini bu kadar önemli kılan nokta ise bu İncil de Hıristiyanlığın temel inançlarını alan Teslis inancını reddetmesi ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in gelişinin müjdecisi olmasıdır.

Barnabas İncilinde Hristiyanların temel saydığı Hazreti İsa'nın Tanrı olduğu geçmemektedir. Hazreti İsa'nın peygamber olduğu Barnabas İncilinde geçmektedir. Bu sebepten Barnabas İncili diğer kutsal kitaplar ve özellikle Kuranı Kerim ile paralellik göstermektedir.

Barnabas İncilinin bilerek Hıristiyanlığın asıl gerçeği sakladığını, özellikle Müslüman çevreler kanaat getirmektedir. İslam'ın tek hak dine olduğu bizce muhakkak, ancak Hristiyanlar kendi inançlarına tezat oluşturacak bilgileri sakladıkları ve  Hıristiyanlık dininin Temel'den sarsacak bilgilerin Vatikan tarafının bilerek gizlendiği söylenmektedir.

Vatikan ve Hristiyanlar tarafından Barnabas İncili sahte olarak kabul edilmektedir. İçerdiği bazı bilgilerin şüpheli olduğu, özellikle Hazreti İsa'nın gemi ile Deniz bağlantısı olmayan bir şehre ulaştığı yazması sebebiyle Hristiyanlığı zayıflatmak amacıyla yazılmış sahte bir kitap olduğuna inanılmaktadır  Ayrıca Barnabas İncilinin Bir müslüman komplosu olduğu Vatikan ve diğer Hristiyan çevreler tarafından öne sürülmektedir. Bu iddiaları savunanlara göre Barnabas İncili 14. yüzyılda yazılmıştır.

Gerçek Barnabas İncili Türkiye'de mi Bulundu


Peki bu İncilin Muhsin Yazıcıoğlu suikasti ile ne ilgisi var sorusu akıllara gelirse sıralayarak gidelim.
Hz. İsa'nın havarisi Barnabas tarafından bu İncil'in 4 kopya olarak yazıldığı ve bu kopyalarının kayıp olduğu iddia edilmektedir. Yani Vatikan'da bulunan orjinal olduğu düşünülen Barnabas İncili gerçek yazılan orijinal Barnabas İncili değildir. yine en çok üzerinde konuşulan iddiaya göre gerçek Barnabas İncili, 1981 yılında Şırnak Uludere'de Babat aşireti tarafından bir mağarada bulundu.
Köylüler ne anlama geldiklerini bilemedikleri bu incili önce Rahiplere götürürler. Rahipler bu İncili okuyamazlar çünkü mağarada bulunan eski İncil, Hazreti İsa'nın konuştuğu dil olan Aramice yazılmıştı.
Bunun üzerine İncil, Aramice konusunda uzman filolog Hamza Hocagil’in eline geçti. Hamza Hocagil kendi ifadesine göre İncilin ilk sayfalarını gördüğünde bunun kayıp Barnabas İncili olduğunu anladı. Daha sonra bulunan Barnabas İncili, Jandarma tarafından el konularak Genelkurmay Özygel Harp Dairesine götürüldü.xrk

Daha sonra Hocagil, kayıp Barnabas İncilini tekrar incelemek için bu işin üstüne düşmüş Hatta Turgut Özal'la görüşmüştür.d
Ardından Barnabas incilini çevirmek üzere Genelkurmaya giden Hocagil, ancak İncil'in 19 sayfasını çevire bildiğini ifade etmiştir.
Hocagil'e göre 19 sayfadan sonra başında bekleyen subaylar iş bitti demiş ve daha sonra Hocagil , Barnabas İncili ile irtibatını kaybetmiştir. Çeviri esnasında başında sürekli askerlerin beklediğini söylemiştir.

Hocagil Barnabas incilinin ,
"Ben Kıbrıslı Barnabius. Tespihe layık alemlerin rabbinden bir bütün olarak, Ruhu’l Kudüs’le Meşaha’ya vahyolunan tıpkı İsa’dan duyduğum gibi, sadakatle, 48 gök yılları sonunda, dördüncü nüsha olarak aynen yazıyorum!’
Diye başladığını belirtmiş,
İncil'de Lut Kavmi ile ilgili uyarı mahiyetinde bazı bilgilerin yer aldığı ve "Bir Peygamber gelecek, ona tabi olanlar, dolgun başaklar (!) gibi büyüyüp gelişecek!" Efendimizin müjdelendiği gibi bilgiler yer almaktadır.
Hamza Hocagil daha sonra çevirdiği Barnabas İncili ile ilgili bir irtabatını kaybettiğini belirtmiştir.
Hamza Hocagil 19 sayfasının çevirebildiği Barnabas İncilinin en son sayfasına baktığını ve son sayfada diğer kayıp İncillerin nerede olduğunun yazıldığını söylemiş ve daha sonra bu İncilleri İsak Rabin'in (suikaste uğrayan İsrail başbakanı) torunu Viktoria Rabin ile ortaklaşa olarak çıkardıklarını söylemiş, Victoria Rabinin asıl Barnabas İncilini okuduktan sonra Müslüman olduğunu ve daha sonra Etiyopyalı bir Yahudi tarafından öldürüldüğünü iddia etmiştir.
Muhsin Yazıcıoğlu suikasti de Barnabas İncilinin İlişkisi
Başkan Muhsin Yazıcıoğlu 2009 yılında şüpheli bir helikopter kazası sonucu Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bugün kaza sonucu Yapılan araştırmalar sonucunda FETÖ Terör Örgütü tarafından suikaste uğradığı ile ilgili Delilere ulaşılmıştır.


Muhsin Yazıcıoğlu hayatını kaybetmeden kısa zaman öncesine kadar Barnabas İncili ile ilgili çalışmalar yürüttüğü yakın çevresi tarafından bilinmektedir. Hatta ölümünden üç gün önce üç arkadaşı ile buluşup Elindeki belgeleri göstererek Barnabas İncili hakkında bir film çekmeleri gerektiğini, dünyaya Hristiyanlık ile ilgili gerçeklerin aktarılması ve Barnabas İncili ile ilgili elindeki bilgilerin sadece bir film ile sınırlı kalmayıp, dünya çapında duyulması için sempozyumlar, paneller düzenlenmesi gerektiğini konuşmuştur.

Hatta Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Başkanım Siz bu İncil'i gördünüz mü?" sorusu üzerine Evet gördüm ancak bu İncili gören fazla yaşamıyor dediği ifade edilmektedir.

Bu olay üzerine Muhsin Yazıcıoğlu'nun Hıristiyanlığın temel değerlerini doğru bir şekilde sarsacak bilgilere ulaştığı ve dünyanın gerçek bilgilere ulaşması için bu konuda bir film çekmek istediği, Barnabas İncili ile ilgili gerçek hakikatleri dünyadan saklamak isteyen gizli güçlerin, zaten maşa olarak kullandığı FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen eli ile Muhsin Yazıcıoğlu'na suikast düzenledikleri iddia edilmektedir.

Vatikan Barnabas İncilinin Ortaya Çıkmasını İstemiyor

"Barnabas incili, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'i ismen müjdeleyen bir incildir" diyen Ahmet Yenilmez, sözlerini şöyle sürdürür:


"Bu, kurban hadisesini ve Hz. İsmail'i zikreden bir incildir. Parayı kontrol eden Vatikan, bu incilin ortaya çıkmasını istemiyor. Çünkü bu incil ortaya çıkarsa samimi İsevilerle, Müslümanların ittifakı söz konusu olur.” (4)

İşte asıl hadisenin bu yukarıdaki beyanat olduğu öne sürülmektedir. Gerçek Barnabas İncil'inin içerdiği asıl hakikatlerin açıklanmayarak gizlenmesi için çok yoğun Çabalar sarf edildiği söylenmektedir.

Yararlanılan Kaynaklar
1. Akit
2. Sabah
3. Türkiye Gazetesi
4. Yeni Akit
Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümüyle Barnabas İncili İlişkisi Reviewed by Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri on 11:03 Rating: 5
loading...

Hiç yorum yok:

Tüm Hakları Saklıdır Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri © 2014 - 2015
Bu Site Tarih Komplo Tarafından Desteklenmektedir.

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri. Blogger tarafından desteklenmektedir.