almanya

Hepimizin tarih derslerinde gördüğü gibi Almanya kendi içinde birliği kurmakta geride kalmış ve bu nedenle sömürge yarışında ve Avrupa güçler dengesinde değerini yeterince ifade edememiştir. Almanya İmparatorluğu’nun kurulmasına mimarı ise Otto Von Bismarck'tır

Otto Von Bismarck Kimdir


Bismarck (1815-1898)XIX. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa kıtasının siyasi basıncını ayarlayarak diplomatik beceriler sayesinde bir kuşağın barış içinde yaşamasını sağlamış, Almanya'nın  bugünlere gelmesinde  büyük vesile olmuştur. Otto Von Bismarck demir şansölye olarak anılmaktadır. 1862 yılında yeni görevine başlayan Otto Von Bismark mecliste yaptığı ilk konuşmada Almanya’yı kan ve kılıçla birleştireceğini söylemesi nedeniyle Demir Şansölye lakabı almıştır.

Otto von Bismarck aristokrat bir ailenin çocuğu olarak Prusya da doğmuştur. Prusya günümüzdeki Almanya yokken o topraklarda hüküm süren irili ufaklı Alman prensçiklerinin en büyüğüydü. İttifaklar yapıp savaşlara girmiş, krallığa dönüşmüş ve Avrupa'nın başat güçlerinden biri haline gelmiştir.

Bismark memuriyet yaparak hayatına başlamış ama kendisine göre olmadığını düşünerek çok geçmeden istifa etmiştir.Bir süre babasının mallarını idare ettikten sonra evliliğe adım atmış ve Otto Von Bismarck Luthernizm’i benimseyince hayatı değişmeye başlamıştır. Daha sonra mecliste görev yapmaya başlamış kısa sürede monarşi yanlısı tavizsiz bir muhafazakâr olarak sivrilmiştir.1851’de kral Wilhelm onu Alman konfederasyonu temsilcisi olarak Prusya Meclisine göndermiş, ardından Rusya ve Fransa’da elçilik yapan Bismarck, Prusya'ya geri dönmüştür.Kral, Otto Von Bismarck'ı başbakanla getirmiştir.

Ama onun daha büyük hayaller vardı. Bismarck, Alman prensiplerini bir çatı altında toplayıp merkezinde Prusya olan bir Alman imparatorluğu kurmak istiyordu. Avusturya'nın desteğiyle modernize edilmiş ordusuyla Danimarka'nın bir iki şehrini  alan Bismarck, 1866’da bu kez kendisine destek veren Avusturya'yı yere serdi.

Bu hezimetle Avusturya'nın devre dışı kalması, Prusya kontrolünde bir kuzey Alman federasyonu kurulmasını sağlamıştır.Ancak güneydeki Alman devletçikleri bu federasyona katılımda gönüllü değildi.Bunun üzerine harika hamleler yapan Bismarck, Fransa’yı kışkırtarak ortalığı karıştırdı. Büyük bir tehlike karşısında kaldığını hisseden ufak devletçikler, Alman ittifakı yaparak bir araya geldi. Bismarck ortak düşmanları Fransızları tepelemesi ile Avrupa'da yeni bir sayfa açıldı.1871 de güneydeki Alman Şehirlerinin bir çatı altında birleşmesi ile başkenti Berlin olan Alman imparatorluğu kuruldu ve adına II.Reich denildi.

Kral  artık sadece Prusya kral değil, Alman İmparatorluğu’nun kralı olmuş, onu  bu yere taşıyan Bismarck, imparatorun güvenli sonuna dek kazanmıştı. Ardından Almanya'yı Bismarck yönetmeye başladı. Fransa'nın intikam savaşı yapmaması için ülkeyi diplomatik açıdan izole etti.Avusturya, Rusya ve Macaristan ile üç imparator ligini kurdu.

Bismarck ve Osmanlı


Balkanlardaki düşmanlıklar, Rusya'nın Osmanlı arasındaki savaşı girişmesi ile Otto Von Bismarck arabuluculuğa soyundu.Macaristan, İtalya ve İngiltere ile çeşitli organizasyonlar ve anlaşmaları imzaladı.1871’de Katolik kilisesinin imparatorluk içinde çekişmeye neden olmaması ve mezhep savaşları görünmemesi için kilisenin sosyal ve siyasi etkisini budadı.Dünyadaki  ilk sağlık sigortası ve emeklilik sistemini hayata geçirdi.

Bismarck İstifaya Zorlanıyor


Kral I. Wilhelm'in ölümünün ardından Alman imparatorluğu da çok fazla yaşamadı. II. Wilhelm ile ters düşen Bismarck istifaya zorlandı. Nedeni, yeni kralın imparatorluğu sadece kendisi yönetmek istemesiydi. Bismarck’ın çekilmesi ile ortaya çıkan derin siyaset boşuna yuvarlanan Almanya, saldırgan ve öksüz bir siyaset ile dış işlerinde çok büyük hatalar yaparak I. Dünya savaşına sürüklendi. Bu arada Bismarck'ın Alman bilincini güçlendirmek adına sonuna dek kullandığı milliyetçi güçler, 1. Dünya Savaşı’nın ardından oluşan kaos ortamında iyice palazlarak, dünyanın başına Nazizm olarak bilinen belaya açmışlardır. Naziler Bismarck'a ithafen savaş gemisinin ismini Bismarck gemisi koymuşlardır.

Bismarck Neleri Başardı


Bismarck İstanbul’un Ruslar tarafından işgal edilmesini engellemiş olup, siyasete atıldığında bölük pörçük olan Alman milletinden imparatorluk çıkarmayı başararak büyük bir değişime imza atmıştır. Ayrıca pek çok Afrika ülkesinde sömürge hâkimiyeti sağlamış ve idari reformlarıyla Almanya'nın önünü açmıştır.Ortak para biriminin hayata geçirilmesi, merkez bankasının kurulması, Almanya'da ticari ve medeni hukukun geliştirilmesi, işgücünü sürekli işler ve motive tutmak adına ilk sosyal güvenlik sisteminin kurulması, Otto Von Bismarck'ın başarıları arasındadır.

Bismarck Almanya’nın olası bir Fransa Rusya birleşmesi sonrası yapılacak savaşta iki ateş arasında kalacağını ve çok zor duruma düşeceğini bildiğinden Üçlü İttifak yada İttifaklar sistemi adıyla bilinen birliği kurmuş ve bu birlik sayesinde içerisinde ki üyeler yıllar içinde değişse de Almanya’nın askeri ve siyasi açıdan güçlendirmiş ve üstünlüğünü arttırmıştır.