alexsander

Büyük İskender 11 yıl gibi kısa bir sürede bilinenen antik dünyanın yarısını fethetmeyi başarmıştır. Aristo'nun hocalığını yaptığı Makedon kralı II. Philip'in gölgesinde büyüyen Makedonyalı İskender, daha çocukluğundan ortalığı kasıp kavuracağını belli ediyordu.

Büyük İskender Kimdir

Büyük İskender (M.Ö.356-M.Ö.323) genç yaşında babasının Byzantion’a düzenlediği sefer sırasında Makedonya’da kalarak ülkeyi yönetmiş ve M.Ö.338 yılında II. Filip ile birlikte Yunanlılara karşı yapılan savaşta Makedon ordusunun sol kısmını yöneterek savaş becerisini göstermiştir.

Kral II. Pilip’in şaibeli ölümün ardından (onun yolunu açmak isteyen İskender’in annesinin öldürdüğü söylenir) MÖ.336 yılında tahta geçen İskender, içindeki cevheri ortaya dökmekte gecikmedi. İlk etapta tüm düşman ve taht rakiplerini öldürtmek olan İskender (yabancı dillerde Alexsander) Tuna nehrinin ötesine seferler düzenlemiş ardından ordusu ile batıya yönelmiştir. Ancak bu sırada Atina bölgesinde kendisinin öldüğü rivayetlerinin üzerine burada isyan çıkınca ve bu isyanın arkasında Pers İmparatoru III. Darius olduğunu anlayınca, ordusunu büyük bir hızla Yunanistan’a yönlendirerek bölgeyi yakıp yıkar. Spartalılar hariç Yunan yarımadasının tamamını fetheden İskender, ardından Makedonların belası olan Pers imparatorluğuna gözünü dikti.

O günün koşullarına göre oldukça farklı düzenli ve donanımda yaklaşık 5 bin süvari ve 30 bin piyadeden oluşan savaş ordusuyla M.Ö. 334 yılında sefere çıkar. AnadoluSuriye ve Mısır' da zafer üstüne zafer kazandı. Üstelik tekbir yenilgi almadan. Persler bu durumu şaşkınlık ve korkuyla izliyorlardı. İskender en büyük zaferini 331 yılında bugünkü kuzey Irak topraklarının bulunduğu yerde gerçekleşen savaşı kazanarak, Pers imparatoru Darius'u  yendi. Makedonların 21 yaşındaki genç kralı şimdi de Perslerin yüce kralı olmuştu. Takip eden 8 yılda kral ve kaşif şapkalarını, yaptığı başarılarıyla aynı anda giydi ve devasa ordusuyla Himalayaların eteklerine dek ulaşmayı başardı. Farklı ülkelerde 70 ayrı şehir ve 2 milyon kilometrekarelik bir imparatorluk kurmuştur.

Tartışmasız, tarihin gördüğü en kudretli askerlerden biridir. Kimse onun yaptığı kadar kısa bir süre içerisinde bu kadar büyük bir toprak parçası alamamıştır. İmparatorluğunun sınırları Balkanların ortasından, doğudaki Hindikuş dağlarına dek uzanıyordu. Adının Büyük İskender olmasının sebebi biraz da bundan geliyordu. Kılıç salladığı coğrafyaların gelenek, görenek ve kültürlerine saygı göstermekten çekinmeyerek, bunlarla karşılıklı ittifaklar kurdu. Hatta bu sebeplerle evlilikler yaptı. Farklı ırk ve kültürlerden oluşan milyonlarca kişiyi ortak bir irade de tuttu. Onu başarılı kılan, diğer kişilerden farkı gördüğü her şeyi, kendisinin yapmaya soyunmuş olmasıdır.

Çocukluğunda savaş oyunlarını çok seven İskender, bilindiğinin aksine kısa boylu olduğu, megalomani ve paranoya belirtileri gösterdiği, hatta generali ve koruması olan Stephen ile aralarında eşcinsel ilişki olduğu iddia edilmektedir.
Ele geçirdiği toprakların idaresini, güvendiği komutanlarına ya da yerli halkın seçtiği kişilere bırakırdı. Onun için önemli olan fethetmektir yönetmek değil. 

Efsanevi Gordion düğümünü çözdüğüne inanılır. Bahsi geçen efsanede, Frig kralı GordiosZeus' a bir öküz arabası adamıştır. Araba bir düğüm ile tapınağa bağlanmış ve bu düğümü çözecek kişinin Asya'nın hakimi olacağı söylenir. Gordion’a gelen İskender bir şekilde bu düğümü çözer yada çok kişinin rivayet ettiğine göre çözemediğinden, düğümü kılıcıyla keser ve kehanet gerçekleşir. Böylece Asya'nın fatihi olur. Fakat düğümü kılıçla kestiği için erken yaşta ölmesinin bu sebepten olduğu kanaati getirilmektedir.

Antik Mısır’ın kutsal şehri Memphis’i fethettikten sonra burada firavunlara özgü taç giyme töreni yapılmış ve Büyük İskender Firavun tacı, çifte taç takmıştır. Ayrıca Zagroz dağlarını aşıp Persepolis’i aldıktan sonra ünlü Ahameniş hükümdarı 1. Kserkses (Serhas)’ın tapınağını onun daha önceki dönemde (M.Ö.484) Yunanistan’a yaptıklarının öcünü almak için tören düzenleyerek yakmıştır.

Büyük İskender Aşil’i rol model edinmiş ve Anadolu’ya ilk seferinde Çanakkale bölgesini alınca, Aşil yani Akhilleus’un mezarını ziyaret etmiş, rivayete göre uğur getirmesi için Aşil’in tanrılar tarafından hediye edildiği söylenen kalkanını almıştır.

Büyük İskender, MÖ. 11 Temmuz 323 yılında, Babil'de Hindistan'da yakalandığı sıtmadan(tahmin edilmektedir) 32 yaşında öldüğünde arkasında kocaman bir imparatorluk bırakmıştı. Ölmeden önce kendisine İmparatorluğu kime bıraktığı sorulduğunda "En Güçlünüze" demiştir.
iskender büyük
İskender'in Hakimiyet Altına Aldığı Coğrafya


Seferleri için terk ettiği anayurduna bir daha hiç dönmemiştir. Annesi İskender’in, Zeus'un oğlu olduğuna inanmıştır. Hocası Aristo sayesinde bilim ve tıbbın yanı sıra felsefeye de ilgi duymuştur.

Tabi vahşetleri de yok değildi. Yaralandığı savaşların ardından savaş bölgesindeki halkı ibreti alem olsun diye katletmiştir. Ayrıca askerlerinin formda kalmaları için sürekli soğan yedirdiği bilinmektedir.

Atını öyle çok seviyormuş ki atı ölünce,  bugünkü Pakistan topraklarında kalan bir şehre atının adını vermiştir. Ayrıca Büyük İskender kendi adını taşıyan çok sayıda şehir kurmuştur. Bugünkü güneydeki ilimiz İskenderun dahil olmak üzere. Selanik şehri de adını İskender’in kız kardeşinden almıştır. Ayrıca girdiği hiçbir savaşı kaybetmezlerdi. İskender o günün koşullarına göre oldukça modern bir ordu kurmuştur. Savaş stratejilerini hayata geçiren ilk asker İskender'dir. Savaş taktikleri hala birçok askeri akademide ders konusu olarak işlenmiş ve çoğu tarihçi tarafından tarihin en başarılı kumandanı olarak kabul edilmektedir. Büyük İskender boyu kısa olarak bilinir(1.50 cm ).Ayrıca söylentiye göre Babası Filip oğlu İskender’e “Oğlum burası sana göre çok küçük git kendine yeni memleketler ara” demiştir.