Unvanı Seyfullah (Allah'ın kılıcı) olan Halid Bin Velid 7. yüzyıldaki Müslüman ordusunda, Arap komutanları arasında en ünlülerinden biriydi.
Peygamber Efendimiz (S.A.V.) onun için "Halid Allah'ın kılıcıdır" Ayrıca "O herşeyini sizin için vermiştir nesi var nesi yok harplerde Allah yolunda sarf etmiştir" buyurmuşlardır. Peygamber övgüsüne mazhar olan Halid Bin Velid (592-642) hayatı boyunca savaşmış ve başarılı bir asker, zeki bir komutan ve iyi bir Müslüman olarak tarihe geçmiştir.

Halid Bin Velid Kimdir

Halid Bin Velid 590 yılında doğmuş babası Mahzum Kabilesine mensup Velid bin Mugire olup annesi Lübabe'dir. Halid Bin Velid soyu Kureyş kabilesinden gelmektedir.


Yani Halid Bin Velid, Mekke' de İslam Peygamberi karşıtlığı ile ün yapmış Kureyş kabilesine mensuptu. Halid Bin Velid'de İslam öncesinde Müslümanlara karşıydı. Bedir savaşında yer almamış fakat Uhud savaşı sırasında Kureyş kabilesi adına çok önemli rol oynamıştı. Müslümanlara karşı kafirlerin kazandığı savaşta ortaya koyduğu taktikler ile belirleyici olmuştur. Halid Bin Velid Hndek savaşında da Müslümanlara karşı savaştıktan sonra, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) karakterini ve güzel hareketlerini görüp duyunca,  kendi içinde fikir hesaplaşmasına başlamış ve her geçen gün İslamın hak din olduğu gerçeğine yakalamıştır. İslam hakkında kesin kararını veren Halid Bin Velid, büyük İslam düşmanlarından olan Ebu Cehil'in oğlu başta olmak üzere diğer yakınları ile bir araya gelerek, tepki alacağını bilmesine rağmen kararını açıkladı. Ardından o gece kılıcını ve atını alarak Medine yollarına düşüp ve Peygamber Efendimizden özür ve af dileyen Halid Bin Velid, İslam ile şereflenmişti.

Mute Savaşı

Peygamberimiz HZ. Muhammed Suriye'de ki Gassanid'e (Gassaniler) onu ve halkını İslam'a davet eden bir mektup ile elçi yollamış fakat bu elçi Mute yakınlarında öldürülmüştür. İslam ordusu ve Halid Bin Velid hazırlıklarını yapar ve sefere çıkar.
Mute savaşı sırasında, Peygamber Efendimiz bu harekatın kumandanlığına Zeyd bin Haris'i getirdi. Savaş sırasında komuta kademesi değişikliğine gidilmesi durumunda, Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu, "Şayet Zeyd bin Haris şehit olursa yerine Cafer bin Ebu Talip, o da şehit olursa yerine Abdullah bin Ebu Revaha kumandan olsun, o da şehit olursa ordu içerisinden biri seçilsin" hükmü gereği askerler kendi aralarında bir kumandan seçeceklerdi. Savaş sırasında 3 kumandan sahabenin de şehit olması üzerine kumandanlığa Halid Bin Velid seçildi. Savaş, akşama kadar kıyasıya devam etti. Halid Bin Velid ustaca kullandığı askeri taktik ve dehasını konuşturarak, Bizans Ordusunda paniğe sebep olmuş ve düzenini bozarak ağır kayıplar verdirmiştir. Mute savaşında Doğu Roma yani Bizans orduğu  çok fazla kayıp vermesine rağmen sayıları İslam ordusunun yaklaşık 30 katıydı.(3 bin Müslüman askerine karşı 100 bin Bizans ve Gassani askeri) Halid Bin Velid Medine'ye dönme kararı alıp İslam ordusunu güvenli bir şekilde o gece dönmüştür. Bizans ordusu ile ağır kayıplar verdiğinden İslam ordusunu takip etmemiştir. Mute savaşı, Roma İmparatorluğu ve İslam ordusu arasında ki ilk savaştır. Müslüman kaynaklara göre Mute savaşını İslam ordusu kazanmıştır. İslâm ordusunu güvenli bir şekilde Medine'ye ulaştıran Halid Bin Velid, Peygamber'in övgüsüne mazhar olmuş ve bizzat onun tarafından Seyfullah olarak isimlendirilmiştir. Halid Bin Velid, Mute savaşının şiddetini "Elimde 9 kılıç parçalandı" şeklinde ifade edecektir.

Halid Bin Velid Mezopotamya Seferleri

Daha sonra Halid Bin Velid tüm coğrafyada, İslam ordusunun başında bulunarak fetihler yapmaya devam etti. İslamın etkinliği, Halid Bin Velid gibi büyük kumandanların yaptığı destansı savaşlar ile dalga dalga yayılıyordu. 630 yılında Mekke'nin fethinde de yer alan Halid bin Velid daha sonra Hz. Ebubekir döneminde ülke içinde ki karışıklıkları bastırmak ve düzeni sağlamak ile görevlendirilmiş ve başarılı olmuştur. Ardından 18 bin kişilik İslam ordusu ile Halid Bin Velid 633 yılında Mezopotamya seferine çıkmış ve Sasaniler karşısında önemli galibiyetler alarak bu bölgeleri İslam ile tanışmalarını sağlamıştır. Halid Bin Velid İran ve Irak topraklarını 3 yıl kadar kısa bir sürede İslam topraklarına katmıştır.

Bu büyük İslam komutanı, uzun bir kuşatmanın ardından Kudüs'ü almış, Suriye seferinde, Firaz savaşında Sasaniler ile ittifak yapıp ortak ordu kuran Bizans-Sasani ordusunu yenmiş, Halep'i almış ardından Demirkapı savaşında yine Bizans'ı yenmiştir. 30 Ekim 637 yılında Antakya'yı teslim almıştır. İnsanüstü gayret sergilediği cesaretini, ince askeri taktiklerle süsleyen Halid Bin Velid, en sonunda Maraş'ı İslam topraklarına katmış ve Yermük savaşında Hz. Ömer'den gelen bir mektupla Başkomutanlıktan alınmıştır. Bir süre sonra silahlarına veda ederek Humus valiliğine atanmıştır. Ordusu ile helalleşen büyük İslam komutanı daha sonra Hazreti Ömer ile görüşmek üzere Medine'ye gitmiş, oraya vardığında Hazreti Ömer kendisini şu sözlerle övmüştür "Çok şey yaptın senin yaptığını hiç kimse yapmamıştır ancak bunları yapanlar insan değildir yapan sadece Allah'tır"

Girdiği her savaşı kazanan, İslam ve dünya tarihinin en büyük askerlerinden bir olan Halid Bin Velid, hayatı boyunca savaş sırasında savaşırken şehit olmayı düşlemişti. Bundan dolayı hasta yatağında ölmeden önce yanında bulunanlara, yatarak ölmek üzere olduğundan dolayı utanç duyduğunu ifade edecekti. Halid Bin Velid'in büyüklüğü belki de peşpeşe kazandığı onlarca savaş yerine bu savaşlarda askeri dehasıyla planladığı askeri taktikler ile izah edilebilir. Lakin onun büyüklüğü Hazreti Ömer tarafından baş komutanlıktan azledilinc,e Yermuk savaşı devam ederken hiç azmini kaybetmeden İslâm ordularının sıradan bir askeri olarak savaşa devam ederek fazlasıyla göstermiştir. Çünkü bu savaş sırasında başkomutanlık Ebu Ubeyde bin Cerrah'a verildikten sonra Halid bin Velid onun emrine hiç itiraz etmeden ve kırgınlık yaşamadan girmiş ve savaşa asker olarak devam etmiştir.


Halid Bin Velid, Roma İmparatorluğundan Sasanilere, müttefiklerin kendisinden sayıca üstün olan ordularına karşı giriştiği yüzden fazla savaşta, hiç yenilgi almayarak, adeta bir askeri efsane haline gelmiştir. Tarihe geçmiş iyi askeri kumandanlardan biri olarak  anılmaktadır.

En büyük stratejik başarısı 633 - 636 yılları arasında Mezopotamya ve Suriye topraklarında geçen ve üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde göstermiştir. Suriye topraklarını fethederken kendisinden büyük orduları uyguladığı savaş taktikleriyle (özellikle başarılı bir şekilde uyguladığı çift sarma manevrası ) dünya tarihinin en başarılı komutanlarından biridir.