Stargate projesi CIA tarafından, duyu dışı algılama ve uzaktan görü, astral seyahat ile ilgili Amerika'nın yapmış olduğu çalışmaların yapıldığı gizli projedir. Çalışmalar 1972 de başlamış 1977-1995 arasında en aktif dönem olarak geçmiştir.

Stargate projesinde CIA sürekli olarak uzaktan görü konusunda yeterli bilgi olmadığını iddia ederek psişik araştırmaları önemsiz göstermiştir. Fakat gizli olarak 16 yıl süresinde bu konuya 20 milyon dolardan fazla harcama yapılmış ve 80 bin sayfalık arşiv oluşturulmuştur. Stargate projesinin başlangıçta üç amacı vardı

1-Uzaktan görü alanında yapılan başka yabancı programları değerlendirmek
2-Sözleşmeli personel ile uzaktan görü varlığı, sbs testlerini anlamak
3-Astral seyahat, duygu dışı algılama ve uzaktan görünün bir istihbarat aracı olarak kullanıp kullanılmayacağını anlaşılmasıdır.

Bu projede astral seyahatin, duru görü üzerine yapılan çalışmalar birçok uzman psikolog görevlendirilmiştir. Rapor açıklandığında şu sonuçlara ulaşıldığı tespit edildi. Testlerde tesadüfün ötesinde sonuç vardı. Yani astral seyahat,duyu görü gibi şeyler vardır, laboratuvarda gerçekleştirilen şartlar istihbarat toplama için geçerli değildir. Başka bir elde edilen Husus, bu çalışmanın istihbarat toplamada genelde yetersiz olduğudur. Çünkü elde edilen bilgilerin oldukça öznel ve elde edilen bilgiler istihbarat işlerinde rehber olarak kullanılmaya yeterli değildir.

Bu proje birçok psişik çalışmayı içine alan bir soğuk savaş projesiydi. 25 yıl kadar özellikte uzaktan görü, durugörü üzerine yapılan çalışmalar, Amerikan Hükümeti ve askeriyesinin kontrolü altında yapılmıştır. Bu çalışmanın ardından grupta çalışan bilim insanları, değişik laboratuvarda araştırmalarına devam etmişlerdir.

Stargate projesi içerisinde uzaktangörüyü araştıran 14 kadar Laboratuar vardı. Burada askeri ve sivillerden oluşan 22 kadar durugörü yeteneği olan denekler üzerinde çalışıyordu. Kayıp helikopterler, gemiler, önceden planlanmış saldırıları öğrenmek için çalışmalar yapmışlardır. 1995'te proje tam olarak CIA'ya devredilir ve proje kapatılır.

Deneylerde bir kişiye bilmediği bir askeri bölge koordinatörü veriliyor, orada ne oldu tanımlanıyor ve çiziliyordu. Deney sırasında ve sonrasında, ordu ve istihbarattan psişik yeteneği olan kişileri psişik casus olarak eğitilip ve onlara pisişik sızma öğretilmiştir.

Ayrıca bu deneyde, Muammer Kaddafi aramak için 1983 yılında proje başlatılır. Ayrıca Manuel isimli mafyanın bulunması için Landrover projesi yapılmıştır. Bu projede Manuel'in evi tam olarak tarif edilebilmişti. Bunun yanında yakın zamanda Saddam Hüseyin'in yerini de arama da kullanıldığı iddia edilmektedir.

İstanbul parapsikoloji toplantısında sunulan sonuçlara göre Saddam yakalanmadan önce 3 Kasım 2003 tarihine kadar TİKRİT'de durugörü kaydı yapılmış, Saddam yakalanana kadar bu dosyada saklanmıştır. Bütün uzaktan görüler başarılı olmamasına rağmen başarılı olanlar dikkat çekicidir. Bu öngörüler içinde Tikrit'te bir nehre yakın, kötü bir yolun yakınında olduğu tespit edilmiştir. Kendisini nasıl görüntü verdiği konusunda ise evsiz, saçlı sakallı ve yanında da bir miktar para olduğu, uzaktan görü ile de belgelenmiş, ayrıca iki yada üç koruması olduğu da tespit edilmiştir. Olayın sonunda bütün bu öngörüler, yakalandığı zaman açık olarak ortaya çıkmıştır.

Ayrıca bu proje kapsamında özellikle coğrafi koordinatları test etmede Deneklerden fayda sağlanmış, soğuk savaş döneminde Antartika'daki buzullar altında bir Rus denizaltısının gizli olduğunu söylenmiştir. Ruslar, Amerikalıların bunu nasıl tespit edebildiklerini anlayamamışlardır.