avrupa


İlk kez ortak Avrupa kimliği fikrini doğuran 768’de Frank kralı olarak iktidara gelen, 814’teki öldüğünde ise kutsal Roma imparatoru olarak Avrupa tarihine geçen Şarlman,(Charlemange) 742 yılında Belçika'nın Liege kentinde doğduğu sanılmaktadır. Lombard ve Frank kralı olan Charlemange (Şarlman) Karolenj devleti olan topraklarını İmparatorluk statüsüne yükselten hükümdar olarak tarihe geçmiştir.

Şarlman Kimdir


Çocukluğu ile ilgili fazla bir bilgi olmamasına rağmen Şarlman’ın koyu bir Katolik olduğu, yabancı diller olan ilgisinin olduğu bilinmektedir. Babası Kısa Pepin'in 768’de ölümünün ardından Frank krallığı Şarlman ve kardeşine kalmıştır. Kardeşinin kısa bir süre sonra ölmesinin ardından Şarlman, krallığın tek hakimi olmuştur. Hemen kılıcına sarılan Şarlman, bütün Cermen kabilelerini sancağı altında toplayarak onları zorla Hristiyan yapmıştır. Daha sonra Lombard kavmini kılıçtan geçiren Şarman, Papa’nın başına bela olan bu barbar kavimi kendi topraklarına katmıştır. Ardından Almanya'nın kuzeyinde yaşayan putperest Saksonların üzerine yürüyen Şarlman, uzun soluklu savaşların sonunda onları da tarihten siler.

Günümüzde Avusturya Macaristan topraklarında yaşayan Avar halkını da yok eden Şarlman, bölgeyi ele geçirdikten sonra İspanya ve Macaristan seferleri düzenleyerek Endülüs Müslümanları’na da set çekti. Böylelikle de Avrupa'nın içlerine Müslüman akınlarını engelledi. Bu yönüyle bugün Hristiyanlığın kurtarıcısı olarak görülmektedir. 30 yıl boyunca savaşan Şarlman, adeta herkesi kılıçtan geçirdi ve hayatını at sırtında sürdürdü. Bunun üstüne Papa Şarlman'ı kutsal Roma imparatoru ilan etti. Hem putperest kavimlere Hristiyanlığı kabul ettirme hemde papanın hamisi olması nedeniyle Roma’nın resmi koruyucusu ilan edilmişti.

Şarman akıllı bir idareciydi. Aynı Osmanlı’nın yaptığı gibi ele geçirdiği toprakları idaresinin tekelde toplamak yerine Frank soydaşlarına dağıttı. Aynı zamanda toprakların içindeki farklı etnik grupların kendi yerel yasalarını yapmalarına izin verdi. Kanunları yazıya döktürdü. İmparatorluğu’nda tarihe ve kültüre çok önem verdi. Ayrıca eğitimin önemini vurgulamıştır. Buna rağmen Şarlman (Charlemange) hiçbir zaman okuma ve yazmayı tam olarak öğrenememiştir.

Her ne kadar imparatorluk kendisinden sonra pek fazla uzun ömürlü olmasada dağınık haldeki toprakları bir araya getirip üzerine damgasını vurmuş olması ile Avrupa kavramına ebelik ettiği konusunda tarihçiler hem fikirdir. Bugünkü Almanya, Avusturya ve Fransa topraklarını fethetmiş, Gotlar, Lombardlar, Sakson ve Slavları kendine bağlayarak onların kralı olduğunu ilan etmiştir. Bir çok krallık ve milleti egemenliği altına alarak tek çatı altında toplamıştır.

Şarlman vaftiz olmayı ya da Hristiyanlığı kabul etmeyen herkesi öldürdü. Özellikle Saksonları kılıç zoruyla Hristiyan yapmıştır. Kız çocuklarını daha çok sevdiği için kendisi hayatta iken hiç birinin evlenmesine izin vermemiştir. Ağırlıklı olarak Aachen’de ki Sarayı’nda yaşadı. Bu sarayda Avrupa'nın en iyi alim ve hocalarını barındırmak, kendi başlattığı Rönesans hareketinin beslemiştir.
Şarlman avlanmaktan, denizcilik ve yüzmekten çok hoşlandığı, termal suları çok sevdiği, ölmeden bir gün öncesine kadar bile çok fit olduğu bilinmektedir. Günümüz Fransa ve Almanya'sının Şarlman'ın İmparatorluğu’ndan doğduğu ortaya konmaktadır.