rus

II. Dünya savaşında Sovyetler birliği ordusu, Doğu Avrupa'nın büyük bir kısmını istila etmiş, Nazileri önüne katarak, Almanya'nın başkenti Berlin' i ele geçirmiştir. Bu başarının arkasında kızıl orduya komutanlık eden Zhukov (Jukov) vardır.

General Zhukov Kimdir


Zhukov ayakkabı tamircisi bir baba ile çiftçi bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 1915  yılında çarlık ordusuna katılan Georgi Konstantinoviç Zhukov(1896-1974) gözü pek bir asker olarak I. Dünya savaşında kabiliyetlerini göstermiş ve savaş esnasında iki defa üstün hizmet madalyası almıştır. 1917 Ekim devriminde Bolşevik partisine katılmış ve bu yıllarda yaşanan iç savaş esnasında birçok çatışmaya katılmıştır. 1921 yılında Tambov isyanını bastırmak gösterdiği başarıyla en yüksek askeri nişan kabul edilen Kızıl sancak savaş madalyasına layık görülmüştür.

Komutan Zhukov katı disiplini ve tutuculuğu ayrıca tutumunu asla değiştirmemesi ile sivrilmiştir. Ayrıca insan kaybının getirdiği maliyet, Zhukov zırhlı birliklerin ön planda olduğu yeni bir savaş modeli getirilmesi konusunda ilham vermişti. Bu yaklaşım ile ilk tanışan Japonlar oldu. 1938 yılında patlak veren Rus - Japon savaşı üzerine komutayı devraldı. Zhukov, Halhin Gol Muharebesi isimli bu savaşta cephe savaşı emrederek çift sarma manevrası ile tankların önüne katarak Japonlar’a kanatlarından saldırdı. Japonları kuşatarak 1-2 gün içinde tuş etti. Zhukov’un bu galibiyeti Japonların bilinçaltına öyle işlemiştir ki II. Dünya Savaşı sırasında Japon ordusu bir daha Ruslara saldırmamıştır. Bu başarısından dolayı Zhukov’a Sovyetler Birliği kahramanı unvanı verildi. Tanklar ve gösterdiği bu büyük manevra hareketleri, Almanların yıldırım savaş taktiğine benzemektedir. 1940’da orgeneralliğe yükselen Zhukov, cesareti, birikimi ve yetenekleri ile Stalin'in dikkatini çekince Stalin onu kısa bir süre genelkurmay başkanlığı yapmış, daha sonra aralarında yaşanan anlaşmazlığın sebebiyle görevden alınmıştır.

Ancak Almanların Rusya'yı işgal etmek için başlattığı Barborossa operasyonu, insanoğlunun gördüğü en büyük hareketlerden biri olarak tarihe geçiyordu. 5000 tank 3000 uçağın desteklediği bir milyon civarında Alman askeri, yıldırım gibi girdikleri Rus topraklarında hızla ilerleyerek Stalingrad’ı güneyden vurmaya başlamış, savaşın başkenti denen Stalingrad'da Zhukov, Moskova'yı kurtararak işe başlamıştır. Bunun için şehirde ne kadar araba varsa bunlardan yaptırdığı bariyerlerle sokakları panzerlere kapattırmış ve gerilla savaşları ile Almanlar’ı püskürtmüştür. Hitler Stalingrad'ı Stalin'in adını taşıması nedeniyle alınmasına sembolik bir önem veriyordu. Zhukov Almanya’yıKızıl Ordu’nun destansı direnişi ile durdurulmuş, Almanlar geri püskürtülmüştür.

Bu devasa Alman ordusundan geriye sadece 95 bin asker kalmıştı.Bunlardan sadece 5 bin kadarı Almanya’ya geri dönebilmiştir.Başarıda Rusya'nın amansız kışı ve savaş taktikleri çok önemli olmuştur. Stalingrad zaferi II. Dünya Savaşında birçok tarihçiye göre tüm dönüm noktası olmuştur. Stalingrad, Alman yayılmasını durdurmuş, bu andan itibaren Naziler savunmaya çekilirken, müttefikler de Berlin'e doğru yürümeye başlamıştır. Ayrıca Naziler durduran Zhukov, Ocak 1943’te Leningrad kuşatmasını da delmeyi başarmış olup ilerlemeye başlamıştır. Tabi bu ilerleyişi esnasında ki en büyük silah, o zamana kadar yapılmış en gelişmiş tank T 34 olacaktır.

1945’de Almanlara karşı son saldırısı başlatan Zhukov komutasındaki Kızıl ordu, Nisan’da Berlin’i ele geçirmeye başladı ve dünya savaşı bitirmiş oldu.
Savaşın ardından Mareşal Zhukov, Sovyet işgal bölgesi kumandanı ve Almanya'nın askeri valisi oldu. Bir savaş kahramanı ve lider olarak fazla göze batmaya başladı. Zhukov’un, liderliğine karşı potansiyel tehlike oluşturduğundan yada paranoyak Stalin öyle değerlendirdiğinden onu basit göreve çekmiş, Stalin ölene kadar Jukov pasif görevlerde çalışmıştır. Pasif göreve alınmasında ki en büyük sebep 1945’te Moskova Kızıl Meydanda Zafer geçit töreninden en önde beyaz bir at üzerinde kahraman olarak yürümesi gösterilmektedir.

Stalin'in ölümünden sonra Kruşçev ile tekrar parlayan Zhukov, 1955’te SSCB savunma bakanlığı ile ödüllendirildi. 1956 Ekimindeki devrimin ardından Macar işgalinin sorumluluğunda üstlenmiştir.

Liderlerin kendisine kıskanması nedeni ile olsa gerek Zhukov daha sonra sessiz sedasız köşesine çekilmiş ve 1974’de vefat etmiştir.

Time dergisine kapak olan Zhukov kendisini Hannibal ve Büyük İskender ile kıyaslamaya severdi. Lojistik alanındaki başarısı, en önemli özelliği olarak kabul edilir. Stalingrad Muharebesini değiştiren komutan olarak tarihe geçmiştir. Bazı tarihçiler Zhukov komite oluşturmak için savaş sonrası elde ettiği pozisyonları kullandığını iddia etmişlerdir. Ona yapılan diğer eleştiri noktası ise, zafer kazanmaya fazla odaklandığı için insan faktörünü göz ardı ettiği şekildedir. Sovyet Tarihinde en değerli madalya olan Sovyetler kahramanlık madalyasını 4 kez alan 2 kişiden biri, General Zhukov olmuştur.