Mareşal, birçok ülkenin kara ve hava kuvvetlerinde en yüksek askeri rütbedir. Deniz kuvvetlerinde karşılığı büyük amiral olan mareşallik, NATO kodu OF-10'dur. Mareşallik Türk ordusunda, savaşta olağanüstü yararlılık görülen Türk silahlı kuvvetleri için en az orgeneral rütbesine sahip, sağ yada ölmüş subaylara TBMM tarafından kanunla verilen bir askeri rütbedir.

Yukarıda belirtilen şartlar haricinde süre bekleme ile kazanılmaz. Türkiye'de şimdiye kadar mareşalliğe yükseltilen iki kişi bulunmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak.

Mareşal sözcüğü Türkçeye, Fransızca "mahrechal" kelimesinden geçmiştir. Mahrechal at bakıcısı, nalbant, komutan anlamına gelmektedir.

Mareşallik pek çok ülkede özellikle Ruslarda, Japonlarda karşımıza çıkmaktadır. Mareşal rütbesi özellikle Sovyetler döneminde pekçok komutana verilmiştir. Genelde yaygın görülen kanı 2 adet meydan muharebesini kazanan kişiye verilmesidir. Genel olarak mareşallik, ülkelerine çok üstün askeri başarılar kazandıran komutanlara verilmiş olup önemli bir rütbedir. En yüksek askeri rütbe anlamına gelir daha üstü yoktur.