Acımasız bir asker ve bir o kadar zeki ve hırslı bir lider olan Cengiz Han'ın kurduğu Moğol imparatorluğu, Asya ve Avrupa'yı kanatları altına almıştır.
Rivayet odur ki doğduğunda eli yumruk şeklinde doğmuştur ve elinde kan vardır. O zaman çok büyük bir savaşçı olacak söylendiği rivayet edilmektedir. Cengiz Han (1162 - 18 Ağustos 1227) Çin'den İran'a dek yaptığı seferlerde Asya coğrafyasının boyun eğdirmiş ve o zamanın dünyasını düşünürsek 20 milyon (bazı kaynaklarda 40 milyon)  genel olarak o dönem dünya nüfusunun yüzde 11'inin ölümüne sebep olmuştur.

Cengiz Han Türk mü?

Doğduğunda adı Timuçin olan Cengiz Han, kabileler arası savaşların olduğu topraklarda doğmuştur. Cengiz Han'ın babası Yesügüy Bahadır olup Kıyat Tatar boyunun lideridir. Cengiz Han'ın mensup olduğu boy Kıyat Tatar o dönem Moğol topraklarında ünlü bir kabileydi. Genel olarak uzmanlar Moğol ve Türk ırkını kuzen gibi değerlendirmektedir. Cengiz Hanın babası Yesügür Bahadır, rakip kabilelerden birinin kurbanı olunca, Cengiz Han tek yolun savaş olduğunu öğrenmişti.

Cengiz Han Kimdir

Orta Asya bozkırlarında dağınık kabileleri toplayarak ve bir avuç ölümüne sadık adamla, kısa zamanda yenilmez savaş makinası olarak meydanlara çıktı. Adının anlamı tek hâkim demektir. Cengiz Han asıl adı Temuçin (Timuçin) olup Cengiz ismini sonradan almıştır. 

Cengiz Han kendi kafasına göre dağınık halde takılan Moğol kabilelerini bir arada  toplamakla kalmadı, aynı zamanda onları kısa zamanda organize bir savaş makinesine dönüştürdü. Buna yardımcı olan tek şey sadakat ve liderlik duygusuydu.Cengiz Han ve ordusu birliklerini kurduktan sonra gözünü, dillere destan zenginliği ile Çine dikti. Cengiz Han ve ordusu en iyi bildikleri savaşmak ve yağmalama silahlarıyla birlikte Çin'i fethetmeye giriştiler. Koca Çin, Cengiz Han'ın önünde diz çöktü. 1211 yılında Pekin, Cengiz Han tarafından alınmış, 1215 yılında tüm Çin Moğol Hakimiyetine girmiştir. Pekin'in istilası dillere destandır. Yüksek duvarlarla  çevrili Çin'in başkenti Pekin, Cengiz Han'ın ordusu kapıya dayanınca güçlü duvarlarına güvenmiş ve kendilerini içeri kitlemişlerdir. Son derece kurnaz olan Cengiz Han, kaleye giden tüm yolları kesmiş ve  kaleye saldırmamış, sadece dışarı ile olan bağlantısını keserek ordusunu dışarda bekletmiştir. Bu sebepten Pekin şehri 3 -4 ay boyunca yiyeceksiz kalmış, (hatta yamyamlık yapıldığı rivayet edilir) en sonunda şehri kendileri teslim etmek zorunda kalmışlardır. Türklerde "aman" denilen bu benzer savaş tekniği Osmanlı'nın kuruluş döneminde başarıyla uygulanmış, Bursa ve özellikle İznik'te Osmanlılar tarafından benzer şekilde fethedilmiştir.

Çin'i fetheden Cengiz han ve Moğol savaş makinası, ardından gözünü batıya dikmişti. Avrupa'nın derinliklerine kadar giren Moğol korkusu ve ordusu gittikleri her yere kan vahşet götürüyordu. Moğol ordusu, yakıp yıkarak kendilerinden önce kötü şöhretleri ile korku bıraktılar. Bununla birlikte Cengiz Han laf olsun diye kılıca sarılan bir lider değildi. Yeri geldiğinde siyaseti ve özellikle de istedikleri yapılmazsa neler yapabileceğine dair ikna edici konuşmalar yapabilen elçiler kullanarak, göz koyduğu şehirleri kolaylıkla hakimiyetine geçirmiştir.


Sadakat en önem verdiğim mevzu olmuştur. Cengiz Han, yeri geldiğinde koca şehirleri içinde yaşayanlarda birlikte tarihe gömdü. (Örnek Nişabur, Otrar)Han Cengiz Devrin şartlarına göre çok önemli işlere imzasa da tarihe acımasızlık, kin ve zulüm ile geçmiştir. Cengiz Han döneminde ve sonrasında ki Moğol hakimiyeti döneminde Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki çatışmalar azalmış, ortak bir düşman oluşmuştur. Cengiz Han o kadar büyük güce ulaşmıştır ki bir keresinde ülkesindeki din adamlarını toplamış ve ölmek istemediğini ve ölüme nasıl karşı koyacağına dair ellerinden ne geliyorsa yapmalarını istemiştir. Fakat haliyle din adamları bunun mümkün olmadığını kendisine söylemişlerdir. 

Cengiz Han Nasıl Öldü 

Cephelerde kasırga gibi esmesine rağmen, ilginçtir, hakkında riyatetler olsada genel kabul gören Cengiz Han'ın ölümü attan düşmesi sonucu gerçekleştiğidir. (18 Ağustos 1227) Ölümünün ardından varisleri uzunca bir süre dünyaya rahat vermemiştir. Çin, Kore, Rusya ve Ortadoğu toprakları Moğol atları tarafından çiğnenmiş, hatta tarihçiler 1258'de medeniyetin o günlerdeki merkezi Bağdat'da gerçekleştirilen Moğol yıkımı nedeni ile olası bir İslam Rönesansı'nın doğmadan boğulduğuna hemfikirdir. Ayrıntılı Bilgi için bknz. Han Hülagü)

Tartışmasız tarihin gördüğü en büyük liderlerden biridir. Öyle ki öldüğünde imparatorluğu Büyük İskender'in 4 katı, Roma imparatorluğunun hakimiyet alanından iki kat büyüktür. Asla yenilgi yüzü görmeyen Cengiz Han, Avrupa ve Asya arasında kendinin sınırları kaldırması ile ticaret ve kültür zenginliğini arttırmış, bunun tam tersi bir şekilde yaptığı istilalar ile medeniyetleri yıkmıştır.

Cengiz Han ticarete çok önem verirdi. Askerlerine özellikle tüccarlara saldırmama emrini vermiş ve ticaret yollarının koruma altına almıştır. Cengiz Han tebaasındaki insanların inançlara müdahale etmemiştir. Hatta din adamlarını vergi ödemekten muaf tutmuştur. Cengiz Han ve Moğollar kağıt ve barut gibi Çin'de doğmuş olan yeniliklerin, Avrupa'ya ulaşmasında önemli bir rol oynadı.Orta Asya'da yaşayan Türk boyları, Moğolların açtığı yollardan ilerleyerek Anadolu'yu görmüştür. Cengiz Han soyu kendisinden sonra da onun izinden gitmiş ve genel olarak savaş ve kanla ele geçirdikleri topraklara yağma, tecavüz ve vahşet götürmüşlerdir.

Cengiz Han'ın zor bir hayatı olmuştur. Genç yaşında babası öldürülmüş, ilk karısı Börte, Merkit kabilesi tarafından kaçırılır ve başka bir adama kadın yapılır. Cengiz Han karısı Börte'yi kurtardıktan 9 ay sonra Börte'nin çocuğu olur. Babasının kim olduğundan emin olunamadığı için Cengiz Han bu doğan çocuğa Moğolca konuk manasına gelen Cuci ismini takar. Cuci'yi öz oğlundan ayırmaz. Cuci, Cengiz Han'dan önce ölmüştür. Kan, intikam ve savaş ile dolu Cengiz Han hayatı hep mücadele ile geçmiştir.

Cengiz Han döneminde ve kendinden sonra gelen soyu ile Moğollar Çin'den Rusya'ya, Anadolu'dan Viyana'ya kadar seferler düzenlemiş hakimiyet sağlamıştır. 1242 yılında Cengiz soyundan Yeni Han Viyana önlerine kadar gelip ölünce Moğol ordusu han seçimi için geri dönünce Avrupa rahat bir nefes almaya başlamıştır. Yine veba salgının Moğol ordusunun Ukrayna'da ki faaliyetleri sebebiyle başladığı düşünülmektedir. (Ayrıntılı bilgi için bakınız Tarihte ki ilk biyolojik silah)

Cengiz Han'ın mezarı kendi vasiyeti üzerine belli olmaması için atlara çiğnetilmiş, cenaze töreninne katılan herkes (2 bin kişi rivayet edilmektedir) öldürülmüştür. Bu sebepten Cengiz Han'ın mezarının yeri bugün bilinmemektedir. Ancak Burhan Haldun dağı eteklerinde olduğu düşünülmektedir. Cengiz Han sözleri arasında en dikkat çekici olanı "Ben, tanrı'nın yeryüzündeki gazabıyım, Bu kadar büyük günahlar işlemiş olmasaydınız, tanrı benim gibi bir cezayı başınıza musallat etmezdi. " dediği rivayet edilir.

Ölmeden önce taht kavgalarını önlemek için Cengiz Han oğulları arasında İmparatorluğu paylaştırmış.Ölümünden sonra İmparatorluğu 150 yılda ayakta kalmış, ve yaşayan son temsilcisi Amir Han, 1920 de Sovyetler güçlerince devrilmiştir. Yani Cengiz Han'ın etkisi geçtiğimiz yüzyıla kadar sürmüştür. Bugün Asyalıların yaklaşık yüzde 8'inin DNA olarak Cengiz Han'a uzandığını inanılır.