kötü

Tarihte gelmiş geçmiş En Eli Kanlı Ve Katil Kişilikleri

Dünya tarihinin kan ve savaş ile yazıldığı doğrudur. Ancak tarihe kişisel hesaplar, iktidar mücadeleleri ve güçlü lider olma isteğinin yanısıra kişisel zevk, paranoya, ideoloji ve aşırılık sebebiyle pek çok insanın kanını dökerek ölümüne sebep olmak konusunda Tarihin en Kötü 10 insanı , tarihteki en kötü 10 insan şeklinde listeleyebileceğimiz alttaki liderler, dünya tarihine kan ve dikta rejimleri ile yazılmışlardır.

10- Himmler(1900-1945)

nazi
Heinrich Himmler

Nazi Almanya’sının Hitler’den sonra en güçlü adamı olan Heinrich Himmler, çocukluğundan itibaren savaş aşkı ile yanıp tutuşan biri olmuştur. 1. Dünya savaşının ardından Nasyonel Sosyalist Alman İşçi partisi yani Nazilere katılmış ve kısa zamanda Hitler’in sağ kolu olmuştur.
Heinrich Himmler Nazi Almanya’sında tüm polis gücü, tüm güvenlik sistemleri ve asıl önemlisi savaşın en iğrenç yüzü olan toplama kamplarının hepsinden sorumluydu. II. Dünya savaşında onun başarılı tutumuyla İçişleri bakanlığına yükselmiştir.(1943) Hitler’in en güvendiği adamlardan olan Heinrich Himmler, Hitler tarafından “Sadık Heinrich” olarak çağırılıyordu. II. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan belgelerde kendisine verilen emirleri büyük bir istekle kabul edip uyguladığı görülmektedir.
Hayatı boyunda Yahudilerden tiksinti duyan ve bunu sürekli dile getiren Heinrich Himmler, toplama kampında ki soykırımlarda bizzat imzası olan yani 6 milyon Yahudi’nin gaz odalarında katledilmesinin emrini veren kişi olmuştur.
Savaşın sonuna doğru Nazilerin kaybedeceğini anlayan Heinrich Himmler, barış görüşmeleri yaparak savaşı bitirmeyi teklif edince, Hitler tarafından hain ilan edilip tüm rütbeleri sökülmüştür. Ardından ABD’ye irtica talebinde bulunan Heinrich Himmler, sahte belgelerle kılık değiştirmiş halde kaçmaya çalışırken Mayıs 1945’te Danimarka’da yakalanmış ve İngilizlere teslim edilmiştir. 23 Mayıs 1945’te dişinde sakladığı siyanür hapı ısırıp intihar etmiştir.

9- Josef Mengele (1911- ?)

nazi doktoru
Doktor Mengele

Alman doktor Mengele 
Münih üniversitesinden mezun olup ırklar ve biyoloji üzerine çalışmalar yapmış, II. Dünya savaşı sırasında toplama kamplarında korkunç insan deneylerinde bulunmuştur.
SS askerlerinin ne kadar noktaya dayanacağını ölçmek için toplama kampındaki esirleri dayanıklılık testlerine sokmuş ve çoğu esirin korkunç şekilde ölmesine sebep olmuştur. Örnek : bir kişinin buz gibi soğuk suya ne kadar dayanabileceğini ölçmek için esirleri buz dolu küvette ölene kadar bekletip kayıt tutmak.
Pek çok kişiyi kobay olarak kullanan Mengele, bilim adı altında korkunç işkenceler yapmış ve bu işlemlerde genellikle anestezi kullanmamıştır. Kobaylarını seçerken oldukça nazik ve kibar davranan Mengele, esirler tarafından ilk etapta melek olarak anılmıştır.

Mengele 2 Milyon kişinin canavarca öldürülmesinden sorumlu tutulmaktadır. Savaş sonrasında yakalanamayan ender Nazilerden biridir. Bazı teorisyenlere göre II. Dünya savaşında ki insan deneyleri ve bilgi birikimi sebebiyle kimliği değiştirilerek batılı ülkeler tarafından kendi bünyelerinde çalıştırılmıştır. (Benzer Örnek Birim 731) Sonradan ortaya çıkan kayıtlara göre ise Brezilya’ya kaçmış ve 1979’da ölmüştür. Bertigo kasabasında denizde yüzerken felç geçirmiş ve olmuştur. Kimliği Dna testi ile tespit edilmiştir.

8 - İdi Amin Dada (1925-2003)

uganda
İdi Amin


İdi Amin, 3. Uganda başbakanı olup 1971-1979 yılları arasında eline geçirdiği tüm yetkiler ile Uganda diktatörlüğü görevinde bulunmuştur. İdi Amin yönetimi döneminde ırksal ayrımcılık, toplu sürgün, zimmetine para geçirme, politik baskı ve yamyamlık ile suçlanmaktadır. Eşlerinden birinin korkunç bir şekilde öldürülmesinin talimatını verdiği gibi İdi Amin döneminde Uganda insan hakları ihlalleri ile gündeme gelmiştir. İdi Amin döneminde 100.000 ila 500000 kişinin öldürüldüğü düşünülmekte olup kendisi eli kanlı diktatörler arasında yer almaktadır. 2003 yılında Cidde’de (Arabistan) ölmüştür.

7 - Pol Pot (1925-1998)

kamboçya
Pol Pot


Kamboçya’yı komünist devrim ile iktidara gelen ve 1976-1979 yılları arasında iktidarda kalan asıl adı Saloth Sar olan Pol Pot, acımasız bir ütopik rejimin lideri olmuştur. Kızıl Kmerler isimli bir gerilla teşkilatı kuran Pol-Pot, komünist rejim ile ülkeyi dış dünyaya kapatarak, Kamboçya’nın kendi kendine yeteceği şeklinde bir ütopyaya tutunup, ülkenin dış dünya ile tüm bağlantısını esmiştir. Kamboçya’da kıtlık baş göstermiş ve Kızıl Kmerler faaliyetleri çerçevesinde on binlerce kişi toplu infazlar ile Pirinç tarlalarına gömülmüştür. Bugün bile Kamboçya’da toplu mezarlar bulunmaktadır. 1979 yılında Vietnam destekli bir hareketle yönetimden gönderilmiş ve Kızıl Kmerler ile birlikte Kamboçya ormanlarında gerilla faaliyetlerine başlamıştır.

Pol Pot döneminde 7 milyonluk Kamboçya nüfusunun 1.7 milyonunu katledilmiştir. 1998 yılında Kamboçya başkentini tekrar almak için başarısız bir girişimde bulunduktan sonra yandaşlarınca ev hapsine gönderilmiştir. Tekrar gündeme geldikten sonra ABD başkanı Clinton tarafından yakalanması talimatının verildiğini öğrenince kalp krizi geçirerek ölmüştür. Kızıl Kmerlerin açıklamasına göre ise intihar etmiştir.

6 - Korkunç İvan (19530-1584)

rus çarı

İlk Rus çarı Korkunç İvan bu lakabını gerçekten korkutucu görüntüsü ve kendisine karşı yapılan isyanları oldukça kanlı bir şekilde bastırması ve düşman askerlerine karşı yaptığı işkenceler sebebiyle almıştır. Asabi ve psikolojisi bozuk olan çar, bir buhran döneminde kendi öz oğlunu elleriyle boğarak öldürmüştür. 1547 yılında taç giyen IV. Ivan düşmana korku salan dengesiz bir kişiliğe sahip, acımasız bir yöneticiydi. 20 yıl iktidarda kalan ve kendisine muhalif kişileri öldürttüren Korkunç Ivan, 18 Mart 1584 günü satranç oynarken ölmüştür. 1960 yılında mezarı tekrar açılıp numune alındıktan sonra zehirlendiğine dair bulgulara rastlanmıştır.

5- Neron (37-68)

yangın

5. Roma İmparatoru olan Neron, tarihe Roma’yı yakan adam olarak geçmiştir. Aslında Roma’yı kendisinin yakmadığına dair pek çok kanıt bulunmaktadır. (ayrıntılı bilgi için bknz. Roma’yı kim yaktı)
Neron’u tarihin en kötü insanlarından biri yapan aşırılığı olmuştur. Acımasız bir hükümdar olan Neron, kendi eşi ve annesi başta olmak üzere (erkek kardeşi tahtın diğer variside dahil) pek çok kişiyi öldürtmüştür. Ayrıca Nastisttir. Kendi azatlı kölesini hadım ettirip sırf kendisine benziyor diye nikah kıymıştır. Suetonius’a göre Neron canının çektiği herkesi öldürtmüştür. Devrin Tarihçisi Josephus Neron’u tiran olarak tanımlasa da ona karşı bir ön yargı olduğunu kabul etmiştir. Neron her ne kadar Kötü bir insan olarak anılsa da, alt tabakayı seven ve önem veren bir imparator olarak görülmektedir. Genel olarak Neron’un Hristiyanlara büyük zulmetmesi sebebiyle bugün zalim bir İmparator olarak anıldığı iddia edilmektedir. Çünkü 64 yılındaki büyük Roma yangınından sonra Neron’un şehirde pekçok Hristiyan’ı idam ettirdiği geçmektedir(Tacitus). Bu sebeple Neron tarihte Hristiyanları ilk cezalandıran kişi olarak anılmaktadır. Hatta Neron 2. Yüzyıla ait bir eserde Hz. İsa’nın 12 havarisinden birinin kendisine teslim edildiği ve onu öldürttüğü yer almaktadır.
Neron tahttan indirilince düşmanları tarafından yakalanmamak için intihar etmiştir.

4 - Mao (1893-1976)

çin

II. Dünya savaşının ardından komünist rejime geçilerek iktidar olan Mao, yönetimi boyunca yarım milyon insanın yiyeceğinden giyeceğine yaşam tarzından nasıl düşüneceğine kadar tüm Çinlilerin hayatının her zerresinde söz sahibi bir lider olmuştur.
Mao döneminde, Çin’de 40 milyon kişinin ölümünden ve Çin tarihini yerle bir edip bir dönemin cahil kalmasına yol açan Kültür Devriminden sorumlu tutulmaktadır. Sadece kültür devriminde din, gelenek gibi toplumu oluşturan ögelere savaş açılmış, okumuş insanlar zorla kamplarda ölüme sürgün edilmiştir. Müslüman halka zorla domuz kestirilmesi gibi insanlık dışı uygulamalarda bulunulmuştur. 30 Milyonu aşkın kişi Mao döneminde kıtlıktan hayatını kaybetmiştir. Mao Parkinson hastalığından dolayı 1976 yılında ölmüştür.

3 – III. Vlad Tepeş (1431-1476)


Drakula isminin kökeni Eflak prensi III. Vlad’ın babası II. Vlad’ın Drakul isimli bir örgüte üye olmasından dolayı, oğlunun da Ejderhanın oğlu lakabı ile anılmasından kaynaklanmaktadır. Eflak prensi III. Vlad, dünya tarihinde en kötü insanlardan biri olarak tanımlanmaktadır. Esirlere yaptığı korkunç işkenceler, kan içtiği şeklindeki rivayetler ve özellikle iktidarına yürüyen yolda ve hükmettiği dönemlerde rakiplerine karşı uyguladığı acımasız ve korkunç yöntemlerle anılmaktadır. Eflak prensi III. Vlad’ın esir aldığı Osmanlı askerlerini kazığa geçirmesi (canlı canlı) sebebiyle tarihimizde kazıklı Voyvoda olarak anılmaktadır. Osmanlı’ya karşı isyan ettiği dönemde kendi ifadesine göre 23 bin civarında Türk ve Bulgar’ı öldürmüştür. 20 bin civarında da Osmanlı savaş esirini kazığa geçirmiştir.

Eflak prensi III. Vlad yani Drakula bu acımasızlıkları sebebiyle Fatih Sultan Mehmed’in akıncıları tarafında düzenlenen bir sefer sonucunda öldürülmüş, kafası kesilerek İstanbul’da sokaklarda kazığa geçirilmiş halde sergilenmiştir. Cesedi ise Edirne’de bir manastırda kaybolunca hakkında vampir efsanelerinin türemesine sebep olmuştur. Ayrıca Eflak prensi III. Vlad’ın Fatih Sultan Mehmet ile çocukluğunda kan kardeşi oldukları tarihçiler tarafından rivayet edilmektedir.

2- Stalin (1878-1953)

rusya
Stalin

Stalin, 1922-1953 yılları arasında SSCB devlet başkanı (Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel sekreteri) görevini sürdüren acımasız bir diktatör olarak görev yapmış devlet adamıdır. İktidarının son yıllarına doğru özellikle II. Dünya savaşının ardından paranoyakça yönetimi yüzünden milyonlarca kişi Gulag takımadalarında ölene dek zorla çalıştırılmış, yüzbinlerce kişi zorunlu göçe tabi tutulmuştur. Türkler, Rumenler gibi pek çok insan Stalin dönemindeki acımasız göç politikaları yüzünden hayatını kaybetmiştir. (Ayrıntılı Bilgi için bknz. Stalin’in Türk Katliamı)
SSCB yönetiminde ise Stalin’in paranoyak düşünceleri yüzünden pek çok yönetici idam edilmiş ve itibarsızlaştırılmıştır. Lakabı Koba (Gürcü dilince Çivi) olan Stalin’in yönetimi döneminde 40 milyon kişinin hayatını kaybettiği düşünülürken Stalin bilinçli olarak oluşturulan Ukrayna’da ki suni kıtlık Holodomor sebebiyle çok sayıda Ukraynalının kıtlıktan ölmesine sebep gösterilir.  Stalin döneminde 52 milyon kişi siyasi suçlardan dolayı yargılanmıştır.
Stalin,beyin kanaması neticesinde felç geçirerek ölmüştür. Ölmek üzere olduğunu kendi doktoru idam korkusuyla kendisine söyleyememiştir.

1-Hitler (1889-1945)

nazi
Hitler

Tarihin en kötü kişisi olarak gösterilen Adolf Hitler 20. Yüzyılın en ünlü diktatörüdür. 1934-1945 yılları arasında Almanya’yı faşist bir dikta ile yönetmiş, iktidarının ilk yıllarında pek çok muhalifin ölümünden sorumlu tutulurken ırk ayrımcılığı ve saf ırk gibi sapıkça düşünceleri sebebiyle kendi başlattığı II. Dünya savaşında da milyonlarca kişinin ölümünden sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca 6 milyon Yahudi’nin soykırıma uğratan rejimin lideri olup bugün Dünya Tarihinin en kötü kişileri listesinde tartışmasız birinci sıradadır. 30 Nisan 1945 günü Ruslar Berlin’e girdiği sırada kendi sığınağında sevgilisi Eva Braun ile birlikte siyanür için kafasına sıkarak intihar etmiştir.

Tarihin en kötü 10 kişisi listemizde tabiki genel bir değerlendirme yapılmışsa da bu listeye girmeyen pek çok eli kanlı lider bulunmaktadır.