ordu

Yıldırım savaşı(Blitzkrieg) Nazi Almanyası'nın 2. dünya savaşında uyguladığı, başarılı sonuçlar aldığı savaş taktiğidir. Yıldırım savaşı, ikinci dünya savaşı'nda Almanların savaş doktrinidir. Bu savaş taktiğinin amacı, hızlı ve ani saldırılarla düşmanın düzenli bir savunma kurması engellemek, sonra da hızlı bir şekilde yok etmektedir. Birinci dünya savaşında uygulanan siper savaşları yöntemine karşı geliştirilmiştir. Özellikle Fransa'nın hemen işgal edilmesi,  yıldırım savaş stratejisi sayesindedir. Fransızların çok güvendiği Majino hattı bu doktrin ile aşılmıştır.

Tankların, uçakların ve zehirli gazların gelişmesiyle siper savaşları terkedilmiş, çok hareketli savunmaya geçilmiştir. Almanlar'ın bütün savaş araçları II. dünya savaşında bu doktrin üzerine üretilmiştir. Blitzkrieg başarılı olabilmesi için 4 önemli koşul vardır. İyi arazi, iyi hava desteği, iyi lojistik. Yıldırım savaş doktrini batı cephesinde çok etkili olmasına karşın, Sovyet arazisinin karlı, çamurlu ve lojistik desteğin sıkıntı olması sebebiyle Doğu cephesinde başarısız olmuştur. Batı cephesinde ise hava üstünlüğünü zamanla kaydedilmesi, Almanların yenilmesini sağlamıştır.

Yıldırım savaşı(Blitzkrieg) 2 kural üzerine inşa edilmiştir. Bunlardan biri tankların birinci savaş aracı olarak kullanılmasıdır. Askeri çevrelerde genel kabul gören prensibe göre tanklar, piyade destekleyici bir unsur olarak görülmektedir. Ancak Blitzkrieg'de tanklar tam tersi piyadelerin ilerlemesini kolaylaştırmak yerine, piyadeler tankların ilerleyişini kolaylaştırmak için görevlendirilmiştir. Yani tank birlikleri birinci savaş araçları, diğer tüm savaş araçları ve piyade tugayı, tank birliklerinin harekatını desteklemek için kullanılacaktır. Nazi Almanyası'na Panzer lakabı takılmasının sebeplerinden biri de budur. Panzer tümenleri oluşturma yolu izlenmiştir.

Yıldırım savaşı(Blitzkrieg) düşman kuvvetlerinin savaş alanında imhasına yönelik değil, düşmanın savaşı devam ettirme azmi ve olanaklarının tahribine yönelik dolaylı bir stratejidir. Yani düşman hattının en ileri unsuruna kadar gider ve geriden imha eder.

Nazi Almanya'sında bu doktrinin amacı, çok daha hızlı hareket edebilmek, düşman ateşine rağmen bu hareket kabiliyetini korumaktır. Saldırıyı derinlemesine düşman içine yönlendirmek gereklidir. Bu ancak sürpriz bir unsur sayesinde gerçekleştirilebilir buda tanktır. Yıldırım taktiği Polonya işgalinde ve Çekoslovakya'nın alınmasında çok etkili olmuş, Polonyalılar daha ne olduğunu anlamadan yenilmişlerdir. Polonya işgalindeki ünlü Nazi komutanı Heinz Guderian Yıldırım savaş taktiğini oldukça başarılı şekilde uygulamıştır.

Blitzkrieg yoğun bir hava saldırısı üstüne kuruludur. Hava üstünlüğü kurulmadan yıldırım harekatı başarısız olmaya mahkumdur. Bu sırada bütün cephe boyunca topçu ateşi ve tank saldırıları gerçekleştirerek düşmanın, ateşin nerden geleceğini anlaması engellenir. İstihdam birlikleri, ana saldırı hattı üzerindeki engelleri ağır tank desteği ile temizler ve açılan gediklerden içeri mekanize birlikleri ilerler. İlerleyen birliklerin başında tabiki yine tanklar ve bindirilmiş piyadeler yer alır. Bu birlikler içeriye doğru ilerledikçe, arkadan gelen piyade ve anti tank birlikleri yanlara açılır ve ilerleyen hattın arkasını korur. Zorlu engellerle vakit kaybetmezler. Bu engeller hız kaybetmemek için arkadan gelen piyadelere bırakılır. Amaç adı üstünde yıldırım gibi hareket etmektir.

Blitzkrieg savaş harekatı, doğu cephesinde Sovyetlerin zorlu arazisi, batıda ise hava üstünlüğünün kaybedilmesi nedeniyle başarısız olmuştur. Hızla kazanılan topraklar aynı hızla kaybedilmiştir.