RUS

Vladimir Lenin (1870 1924) 22 Nisan 1870’te Simbirsk kentinde orta halli bir öğretmen ailesinin 6 çocuğundan ikincisi olarak doğdu. Ortodoks kilisesinde vaftiz edilmiştir. İyi bir eğitim almış, hukuk okumuş ve genç yaşta radikal düşüncelere merak salmıştır. Asıl adı Vladimir Ilich Ulyanov olan Lenin, Rus devrimi yapmıştır. SSCB’nin kurulmasını sağlayan lider olarak tarihe geçmiştir.

Vladimir Lenin Kimdir


Çarlık Rusya’sı vahim bir durumda idi. Şaşalı günlerinden uzak, sadece fakirlik ve ümitsizliktik içinde yürüyen adeta bir ceset topluluydu. Lenin ve arkadaşları bu cesedi defnetmeye kalkacaktır. Abisinin Çarlığı hedef alan gösterilere katılmasını ardından canından olması, Lenin'in zaten varolan ideolojik muhalefetine bir de intikam eklemiştir. Lenin’in abisi İlyiç Ulyanov Çar II. Alexandr’a yapılan suikast girişiminde rolü olduğu gerekçesiyle idam edilmiştir. Resmi Sovyet Tarihçilerine göre Lenin’in devrimci düşüncelerinin temelinde, abisinin idam edilmesinin payı oldukça büyüktür.

Radikal görüşleri yüzünden okuldan kovulsa da hukuk eğitimini dışardan tamamlamayı becermiştir. St. Petersburg'a taşınmış ve  burada profesyonel bir devrimci olmuştur. Ne pahasına olursa olsun Rusya'daki rejimin devrilmesi, yerine daha adil ve hepsinden önemlisi eşitlikçi bir yenisinin gelmesini gerektiğine inanıyordu. Kendisi de aynı hayalleri paylaşan birçokları gibi tutuklandı ve soluğu Sibirya'da sürgünde aldı. Sürgün çilesi 1900 yılında bitti ve Lenin takma adını alarak sahneye çıktı. İlk defa Iskra gazetesindeki bir makalesinde Lenin takma adını kullanmıştır.

Çarın sürekli onları izlediğinin farkındaydı. 15 yılı Avrupa'nın farklı şehirlerinde geçirdi. Bu süre sonunda sosyalist felsefenin mimarı Marx'ın fikirlerini kendisine rehber edinen uluslararası devrimci hareketin önemli simalarından Vladimir Lenin, Rus sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin Bolşevik kolunun lideri olmuştur. Her fırsatta toplumun her anlamda eşit, özgür ve sınıfsız olacağı, yeni bir dünya düzeni kurulması gerektiğini haykırıyordu. Lenin’in amacı toplumsal farkların olmadığı bir insan topluluğunun tarihsel dönüşümüne öncülük etmekti. Lenin’in sözleri sürekli eşitlik üzerine olmuştur.

1. Dünya Savaşı dünyayı, özellikleri Rusya'yı perişan etmiştir. 1917 Şubat devrimi ile bu olay patladı. Çar hükümetten alındı. Yönetim, ılımlı sosyalist olarak bilinen Menşeviklerin eline geçmişti. Ancak bir sorun vardı. Menşevikler Çar 2.Nikolay’a karşıydı ama 1. Dünya Savaşı’na değillerdi. Oysa Lenin ve yoldaşları tüm kötülüklerin anası olarak gördükleri savaşı lanetliyorlardı. Almanya, Lenin ve arkadaşlarının Rusya'yı savaş dışı bırakacağına inandığı ve oraları karıştırması için Lenin'in ülke dönmesine yardım etti. Rusya adım atar atmaz Lenin, Çarı devirmiş olan geçici hükümete karşı bayrak açtı. Nihayetinde bu isyanı tarihe Ekim devrimi olarak geçecek olan ayaklanmayla sonuçlandı(Bolşevek Devrimi). Lenin darbe yapmış ve hükümeti devirmiştir. Lenin'in darbesinin ardından patlak veren iç savaştan, kızıllar olarak bilinen Bolşevikler galip çıktı. Açlık, savaş ve kıtlık ile geçen bu yıllarda muhalifleri hedef alınan kızıl terör eşlik etmiş, nihayetinde Lenin ülkenin hakimi olmuştur. Ülke üzerinde etkili bir politika uygulayarak halkın sevgisini kazanmış ve iç savaş döneminde (1920-1921) Kızıl Ordu’ya 3 milyon Rus’un katılması ve bu sayede Bolşeviklerin kazanmasında etkili olmuştur.
236
Lenin acımasız bir devrimciydi. Bu darbeyle tek hakim olmuş ve Rus ekonomisini sosyalist bir temelde yeniden yapılandırmaya soyunmuştur. Bu ekonomik planı tutmayınca yeniden özel mülkiyete izin veren yeni ekonomi politikası hayata geçirmiş, ölümünden birkaç yıl sonraya kadar devam etmiştir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri birliği yani SSCB kuruluş ve birleşme çalışmalarında bulunmuştur. Ölümünün ardından Rusya'da kelimenin tam anlamıyla her şey devletin olmuştur. 1918 yılında Brest-Litovsk anlaşması ile Almanya’ya fazla taviz verdiği iddiasında bulunan bir partili tarafından 3 kurşun ile vurulmuş, suikast girişiminde ağır yaralı olarak kurtulsa da daha sonra yatalak kalmış, 1924 yılında ölmüştür.

Ölmeden önce çekirdek kadrosunda Stalin'den  rahatsız olmuş, bu adama dikkat edin diye çevresindekileri uyarmıştır. 1922 yılında yatalak iken eşine yazdırdığı vasiyetinde Stalin ve çevresinde kileri acımasızca eleştirmiş, Lenin’in ölümünün ardından bu düşünceleri eşi tarafından parti kongresinde okununca Stalin zor duruma düşmüştür. Sınıfsız bir düzen için çıktığı yol, bürokrat sınıfının hakimiyetinde totaliter bir imparatorlukla sonuçlanmıştır. Cesedi ölümünün ardından mumyalandı ve Moskova'daki Kızıl meydan da halen sergileniyor. Mumyalanan ilk komünist lider Lenin olmuştur. Hakkında 2000 üzerinde eser yazılan ve dünya üzerinde eserleri yabancı dillere çevrilen 7. Kişi olan Vladimir Lenin, Marksizm’in geliştiricisi olmuş bu sebepten Marksizm ve Leninizm ortak anılmıştır.
Rus Ortodoks kilisesi, kızıl terör yıllarından dolayı Lenin'in tıpkı Naziler gibi resmen aşırılıkçı ve cani ilan edilmesini istemiştir.