İran

Son yıllarda Amerika'nın en büyük düşman gördüğü devletlerden biri İran’dır. Fakat bir zamanlar Amerika’nın en yakın müttefiklerinden biri idi adeta bir sömürgesi uydusu gibiydi....


Bu durum 1979 yılı Ocak ayında batı yanlısı Şah Rıza Pehlevi'nin rejimi yıkılıp yerine Amerikan karşıtı Şii din adamı Ayetullah Humeyni'nin iktidara getiren İslam devrimi ile değişti. Ayetullah, Şiilikte en yüksek dini makamdır.Fetva verme yetkisi vardır.Ehlibeyt soyundan gelmeleri esastır. İran’da günümüzde 1000 kadar Ayetullah vardır. Humeyni İran’daki en büyük Ayetullah olarak bilinir.


İslam devrimi ile Hümeyni ismi silinmemek üzere dünyanın ve İran'ın hafızasına kazınmıştır. İran'daki İslam Devrimi’ne Amerikalılar hazırlıksız yakalanmıştır. Başta olan Şah Rıza Pehlevi, 1941'den devrime kadar ülkesinin lideri olup, soğuk savaş boyunca batının yanında yer alıp Rusya'ya karşı bariyer olarak batılılarca kullanılmıştır. Üstelik batı, Şah'ın modernleşmeci bir lider olarak diğer Ortadoğu ülkelerine örnek olma ihtimalinide çok sevmiştir. Arkasına aldığı batı rüzgârları ile beyaz devrim adını verdiği reformlara girişen, kadınlara daha çok hak verilmesi sağlık ve eğitimde reform, toprak reformu gibi reformları içeren beyaz devrim ve batıdan yağan yardımlar ve paralarla İran Şah döneminde bölgenin en gelişmiş ekonomilerinden biri olmayı başarmıştı. Yalnız buna rağmen reformlarının halk tabanında çatırdamalar neden olmaya başladı. Ülkedeki Amerika her taşın altından Amerika çıkıyordu. Reformlar sonucu topraklarını kaptıran toprak ağalarının huzursuzluğu ve ülkenin Şii din adamları grubu, bu liberalleşme programına diş biliyordu. Şah’ın ekonomik reformlarıyla palazlanan köylü ve şehirli orta sınıflarda zenginliğin getirdiği doğal uyanma ve iktidardan daha fazla pay ve daha çok siyasi özgürlük talep etmeye başlamışlardı.

Ülkede yaşanan zenginleşme ve ekonomik patlama, Şah Pehlevi’nin ve çevresindekilerin ceplerine daha çok para inmesi ve ülkeyi tıkanmasına sebep olmuş, halk buna isyan etmeye başlayınca Şah Amerika’nın etkisinde kurduğu gizli polis teşkilatı SAVAK yardımı ile rejim muhaliflerinin korkulu rüyası olmuştur. İşkence, tutuklama ve ölümler, yağmur gibi halkın üstüne yağmaya başlamış ve her yerde baskı kurulmuştur. Bu durum ülkedeki Şii muhalefetin, kitleleri bir çatı altında toplanması ile kolay değişecekti.

Ruhullah Humeyni (Ayetullah Humeyni) Kimdir

İran İslam Devrimi
Asıl adı Ruhullah Musavi Humeyni olan fakat dünyanın Ayetullah Humeyni olarak tanıdığı Şii din adamı, Ruhani önder ve ardından İran İslam Devriminin mimarı olmuştur. 22 Eylül 1922 de doğan Humeyni (1902-1989) daha 5 aylık bir bebekken babası, bölgenin toprak ağasının emriyle öldürülür. Babasız büyüyen Humeyni’nin 15 yaşında da kendisini büyüten halası ve annesi de ölünce kimsesiz kalır ve 1920 yılında ilim tahsili için Arak şehrine gider. 1922’de ise Kum şehrine yerleşir.

İmam Humeyni din, felsefe ve mantık konularında pek çok eser kaleme alıp önemli bir din adamı olsa da onu İran’a tanıtan Şah Rıza Pehlevi iktidarını açıktan eleştirmesi ve karşı çıkması olmuştur. Batı tipi rejime tamamen karşıydı. Devlet yönetiminde İslam kurallarının geçerli olmasını savunuyordu. 1950 li yıllarda önce Ayetullah 1960’da ise büyük Ayetullah adını almıştır. Böylelikle Şiiliğin en yüksek makamına erişmişti.

1963 yılında İmam Ayetullah Humeyni, Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin dini vakıfların mallarına el koyması ve toprak reformunu eleştirdiği ve muhalefeti gerekçesiyle tutuklanınca, büyük halk ayaklanması başlar. İmam Humeyni bunun üzerine 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra 1964’te Türkiye’ye sürgüne gönderilir. Türkiye’de önce Ankara sonra Bursa’ya gelen İmam Humeyni Bursa’da iyi derecede Farsça bilen Albay Ali Çetiner’in misafirliğinde yaşamıştır. Türkiye’den sonra ise Şiilerce kutsal bir yer olan Irak’ın Necef şehrine sürgün hayatı devam eder.

İmam Humeyni Irak’tan yaptığı çağrılar ile Şah’ın devrilmesini istiyor ve bu sözleri halkta büyük kabul görmeye başlıyordu. Bunun üzerine Şah Pehlevi, Saddam Hüseyin’e baskı kurarak Humeyni’nin ülkeden gönderilmesini sağladı. (6 Ekim 1978) İmam Humeyni’nin yeni durağı Fransa olmuştu.

Ayetullah Humeyni Fransa’dan İran’a çağrılarını devam ettiriyor, Fransa’dan gelen Humeyni’nin ses kasetleri halkta geniş bir propaganda sağlıyordu. Önce Türkiye'ye ardından Irak ve son olarak da Fransa'ya sürgün edilen İmam Humeyni'nin işaret fişeği çakmasıyla ülkenin dini başkenti sayılan Kum'daki öğrenciler ayaklandı. Şah polisi acımadı ve 20 kişinin hayatını kaydettiği bu gösteriler, kısa zamanda milyonlarca kişinin katıldığı rejim karşıtı protesto dalgasına dönüştü. Batılılar bir şey olmaz diyorlardı ama kısa zamanda ülke devrime doğru ilerledi. Üstüne üstlük solcularda Humeyni'nin yanında yer alınca devrim gerçekleşti. 1 Şubat 1979’da muzaffer İmam Humeyni Paris'ten Tahran'a uçaktan indiğinde, tekbirler getiren 3 milyon kişilik kalabalık tarafından karşılanıyordu.

Humeyni’nin gelmesi ile monarşi tarihe karışmış, Humeyni'nin dizginleri ele almasıyla İslami bir teokrasi yönetimi kurulmuştur. Humeyni iktidarı ele alır almaz Amerika'yı büyük şeytan olarak ilan etmiş, Şahı Amerika'dan geri istemişlerdir. Öfkeli İranlı gençler Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliği’ni basarak elçilik personelini rehin almış ve yeni İran hükümeti, Şah’ı teslim edin rehinelerinizi alın diyordu. Amerika buna yanaşmayınca rehine krizi dallanıp budaklandı ve bir yıl boyunca gündemi meşgul etmiştir. İran rehine krizi ile yaşanan utanç, ekonomik sıkıntılarla birleşince Başkan Carter, 1980’de koltuğunu bırakmak zorunda kalmıştır. Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin Mısır’da ölmesinin ardından rehine krizi de sona ermiştir. Humeyni ile birlikte İran'da bir İslam rejimi kurulmuş, yeni rejimin Ortadoğu’daki tüm dengeleri altüst etmesine öfkelenen Amerika, İran’a komşu Irak'ın hayalperest diktatörü Saddam’a, 1980 yılı Eylül ayında Şattülarap suyolundaki sınır anlaşmazlığı bahane ederek İran'a saldırtırmıştır. Ancak Humeyni dişli çıkmış, toplam kaybının 1 milyona yaklaştığı ve 8 yıl süren savaşın sonunda ateşkesle bitmiştir. Bu savaşın ve rehine krizinin  ardından İran'da kurulan rejim daha da güçlenmiş ve bilenmiştir.

İmam Humeyni Gençliğinde futbol oynamış ve Fransa'da sürgündeyken futbol maçları takip ettiği bilinir. Müslüman garson olmadıkça hiçbir restoranda yemek yememiş, gençliğinde Aristo ve Platondan fazlasıyla etkilenmiştir. Ayrıca İbni Arabi ve Rumi’nin eserlerinin etkisinde kalmıştır. Tefsir, fıkıh, İslâm hukukunun kökleri, kelam, şiir, edebiyat devlet ve siyaset ile ilgili 200 civarında çalışma kaleme almıştır. Hayatı boyunca şatafat ve israftan uzak durmaya çalışmıştır. 1988’de İngiltere'de şeytan ayetleri adlı bir kitap kaleme alan ünlü Hint yazar Salman Rüşdi'nin öldürülmesi için fetva vermiş, fetvası 1998’de İngiltere'yle ilişkilerin düzetmek isteyen İran yönetimi tarafından kaldırılmıştır.
Humeyni 1989’da ölmüş  ve cenazesine en az 10 milyon kişi katılmıştır. Onun bıraktığı miras hala günümüzde devam etmektedir.