Roma

Dünya daha çok onu Büyük Konstantin olarak tanınmıştır.(272-337) Konstantin, 306 dan 337’ye dek görkemli Roma imparatorluğunun dümenini elinde tutmuştur. Bugün İstanbul olarak bildiğimiz şehri kurdurtmuş, ölümünün ardından şehre onun adı verilmiştir. Naissos'da yani bugün Sırbistan'nın Nis kentinde doğmuştur. 22 Mayıs 337’de İzmit'te vefat etmiştir. Babası Romalı bir generaldi.

Büyük Konstantin’i diğer Roma imparatorluğundan farklı kılan şey Hristiyanlığı kabul eden ilk Romalı devlet adamı olmasıdır. İşin özeti bu günkü Hristiyanlığı bu seviyelere getiren Konstantin’dir. Roma İmparatoru Büyük Konstantin Hristiyanlığın küresel bir din olmasının önünü açmıştır.

Roma imparatorluğu o dönemlerde İngiltere'den Arap çöllerine dek uzanan bir imparatorluktu. I. Konstantin dindar bir imparatordur ama düşmanların canına ot tıkamak konusunda üstüne yoktur. İmparator Maximus ve Licinius’u iç savaşlarda yenmiş, dış savaşlarda ise Cermen kavmi Vizigotlar’ı ve Ortadoğu kökenli Sarmat’ları mağlup etmiştir. Kendisinden önceki imparatorların söz geçiremediği Dacia (balkanların Romanya bölgesi) tekrar hâkimiyeti altına almış ve farklı güç merkezlerine bölünmüş imparatorluğu birleştirerek dosta düşmana keskin dişlerini göstermiştir.

Konstantin 330 yılında eski balıkçı Yunan kolonisi olan Byzantion’u yeni imparatorluğa ikamet yapacak, ölümünün ardından Konstantinopolis adını alan bu şehir tarih içerisinde görkemli yolculuğu sırasında önce imparatorluk başkentinden sonunda İstanbul'a dönüşecektir.

Konstantin’in Hristiyan oluşu, Milvian köprüsü yakınlarında Roma tahtı için mücadele ederken gökyüzünde beliren bir haç işareti ile kendisine işte bu işaretle zafer kazanacaksın şeklinde bir mesaj iletildiği öne sürmüş ve ardından kazandığı zafer de haçın temsil ettiğini saflara katılmıştır. İznik'te topladığı konseyleri Hristiyanlık temel ilkeleri kabul edildi yani ortada dolaşan İnciller birleştirildi.
Bugünkü Sultanahmet ve civarı mevcut antik kimliğini Konstantin’e borçludur. Şehri başkent yaptıktan sonra I. Konstantin çok büyük bir imar çalışmasına girişmiştir. İhanet tertiplerinden şüphe ettiği oğlunu ve karısını Kristina'yı öldürtmüş, karısını hamamda haşlamıştı. Ortodoks Hristiyan kiliseleri onun için aziz, on üçüncü havari gibi kutsal yakıştırmalar yapar.

Konstantin tahta oturmak için, 20 yıl savaşmış, 31 yıl imparator olarak hüküm sürmüştür. Hristiyan olmadan önce Roma güneş tanrısı Sol’a tapmış, askeri ve sivil otoriteyi keskin çizgilerle birbirinden ayrılmıştır. Hristiyan olmasına rağmen ölmeden kısa bir süre önce İzmit'te İzmit piskoposu tarafından vaftiz edilmiştir. Kilise tarafından Aziz Konstantin olarak anılmaktadır.