rus

Mihail Gorbaçov, tarım teknisyeni bir babanın oğlu olarak 2 Mart 1931'de kuzey Kafkasya da doğdu. Çocukluğu Stalin döneminde geçmiş, Almanlar yaşadığı bölgeyi işgal etmiştir. Savaş sonrasında hasat operatörü olarak çalışmış ve Moskova üniversitesinde hukuk okumuştur. Mihail Gorbaçov, Rusya devlet başkanı iken komünizmi bitirmiş ve bu anlamda dünyanın kaderini değiştirmiştir. Komünizmin bitmesi ve Sovyetlerin(SSCB) dağılması ile milyonlarca insanın kaderi ile birlikte, dünya tarihi bir anlamda değişmiştir. Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısında dünya haritasının değişmesinde onun kadar etkisi olan ikinci bir lider olamamıştır.

Gorbaçov 1985-1990 arasında yaptıkları ile kendisine öncekilerden çok farklı bir Sovyet lideri olduğunu sergilemiştir. Önce ülkesi ile Amerika arasındaki silahlanma yarışının ne kadar aptalca olduğunu kabul etmiş, ardından nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya fikrini ortaya atmıştır. Bu karar ile konvonyasyonel silahlardan arındırma anlaşmaları ve biyolojik silahların yasaklanması anlaşmalarını imzalanmıştır. Gorbaçov'un zaten Sovyet sistemi tuş olmak üzere iken bu adımı attığını söylenebilir. Bazıları büyük ülkeyi yıktığını, kimileri ise çok doğru bir iş yaptığını söylemektedir. Bu anlamda dünyada ve Rusya'da kafalar hala karışık durumdır.

Gorbaçov, Doğu Almanya, Çekoslovakya, Macaristan ve Polonya gibi Sovyet uydusu ülkeleri dağılma sürecinde kendi başlarına bırakmış, bu ülkelerden yardım istendiğinde başınızın çaresine bakın demiştir. Bunun tek istisnası Azerbaycan olmuştur. Bu ülkedeki bağımsızlık yanlısı gösteriler Gorbaçov'un emriyle acımasızca bastırılmıştır. Rus lider bu emrini, Azeriler ve Ermeniler birbirlerine girmişti, başka çaremiz yoktu diyerek haklı çıkarmaya çalışmıştır. 

Ayrıca Gorbaçov, Doğu Avrupa'ya da konuşlanmış Sovyet askerlerini kışlalarından çıkarmayarak tarihin aktığı istikamete çomak sokmamıştır.
Onun sayesinde 2 Almanya birleşmiş ve Doğu bloku ülkeleri için bugün AB üyeliği ile sonuçlanan özgürlük yolculuğu başlayabilmiştir. Yüz milyonlarca insanın hürriyeti kucaklanması sağlanmış ve Gorbaçov'un nükleer silah stoklarının eritilmesi konusunda attığı adımlar, Avrupanın jeopolitik haritasını değiştirmiştir. Komünist parti tekelini lanetleyip ifade hürriyetini engelleyen bariyerleri yıkan Gorbaçov, Sovyetlerin dağılması sürecini hızlandırdırmıştır. Komünist sistemi gömen reformist Rus lider, soğuk savaşı bitiren düdüğü çalan isim olarak siyaset sahnesinden ayrıldığında, geride başına gelenlerden dolayı şaşkın devasa bir ülke bırakmıştır. Yeniden yapılanma(perestroika) ve açıklık(glasnost) adını verdiği reform hareketleri soğuk savaşı bitirmiştir. Tabii ki yıllarca süren Soğuk Savaş Sovyetler Birliği'nin dağılması o kadar da kolay olmamıştır gorbaçov'un komünizmi bitirip tüm sistemi değiştirmesinin ardından 19 Ağustos 1991 yılında en yakın arkadaşı olan Yanayev, Ordu ve KGB'nin desteğini almış, Gorbaçov'a karşı bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanmış ve Gorbaçov'dan sonra devlet başkanı olacak olan Boris Yeltsin, Gorbaçov'un yanında yer alarak bu darbe girişiminin başarısız olmasında büyük bir rol oynamıştır. Ancak bu darbe girişimi ardından başarısız olsada Gorbaçov olan destek azalmış, tam tersi Boris Yeltsin'in eli güçlenmiştir. Gorbaçov, 25 Aralık 1991 yılında istifa ederek yerini Boris Yeltsin'e bırakmak zorunda kalmıştır.

Hazırlıksız yakalandığı serbest pazar ekonomisi ile milyonlarca Rus vatandaşı, akıl almaz bir fakirliği, bir avuç bürokrasi destekli uyanık ise milyoner olmuştur. Bu nedenle birçok tarihi şahsiyet gibi Gorbaçov'un yaptıkları da birbirinden çok farklı şekilde değerlendirmeye devam etmektedir.

Her ne kadar bugün Rusya'da karışık duygular hatırlansa da benzeri reformcuların aksine daha ölmeden bir efsaneye dönüşmüştür. Sovyet tarihinde koltuğuna yapışmadan Kremlin sarayının terk eden ilk devlet başkanıdır. Sovyetlerin ilk reformcusu Kruşçev'in yolundan gittiği söylenebilir. Çevre ile ilgili konularda kamuoyu oluşturmaya çalışan, uluslararası yeşil haç vakfı bünyesinde küresel çevre sorunlarına ve su sorunlarına dikkat çekmeye devam etmiş, kendi adını taşıyan Gorbaçov vakfı ile küresel ısınma üzerinde sosyal alanlarda çalışmıştır. Bu amaçla 1997 Pizza Hut reklamında rol almıştır. 1990 Nobel Barış ödülü'ne layık görülmüş, Rusya'da dinin önündeki engelleri kaldıran lider olmasına rağmen ateist olarak kalmıştır. Yeltsin'in yarattığı kaostan dolayı kendisini sorumlu tutmuş, yine Yeltsin için "Keşke zamanında önünü kesip, bir yerlere büyükelçi olarak gönderseydim" demiştir. Putin'in 2006'ya kadar olan icraatlarını desteklemiş, ama sonrası için "Yoldan çıktı" yorumunu yapmıştır.

Gorbaçov Kaç Yaşında

1931 doğumlu olan Gorbaçov 2018 yılı itibarıyle  87 yaşında olup hayatta olan tek Sovyetler Birliği başkanıdır. Mihail Gorbaçov önceki görevler, 1985-1990 yıllar arasında konum Sovyetler Birliği Komünist Partisi genel sekreterliği, 1990-1991 yıllar arasında Sovyetler Birliği Devlet Başkanlığı yapmıştır. Şu anda Novaia Gazeta isimli çıkan gazetenin sahibidir.