RUS

Korkunç İvan 1530 yılında doğmuş, babası III. Vasili'in ölümü ile 1533 te Türk asıllı annesi Elena sayesinde büyük Moskova Knezi olmuştur. 1547 fiilen saltanatı ele bu tarihten itibaren Knez ünvanını atıp Bizans kayseri manasındaki çar unvanını takmıştır. Çünkü Fatih Sultan Mehmed tarafından  yıkılan Doğu Roma İmparatorluğunun evlilik yolu ile Moskova'ya geçtiğini düşünüyordu.

IV. İvan, henüz üç yaşında iken babası ölmüş, 7 yaşında annesiz kalmıştır. İvan hizmetkarların elinde gayet kötü şartlar içinde büyümüş, hastalık derecesinde sinirli, garip huylu bir çocuk olmuştur. Aralarında yetiştiği insanların etkiler altında kalarak asil sınıftan nefret etmeye başlamış, tüccar ve işçileri daha çok sevmiştir. Korkunç İvan Kendini Çar ilan ettikten sonra tanınmış asil bir aile olan Romanovlar'ın kızıyla evlenmiştir.


1522 de Kazan ve Astrahan'ı alarak Rusya sınırlarını doğuya doğru genişlemesini sağladı. Rusya'ya ilk defa büyük Avrupa devletleri arasına sokmuştur. Korkunç İvan döneminde Rusya İngiltere'ye denizden ticarete başlamış, Baltık denizinde kontrol altına almak için İsveç ve Litvanya'yı istila etmiştir. İstila yüzünden Avrupa'da İsveç ve Polonya ile arası açılmış, ardından savaşta Ruslar yenilmiş ve ateşkes anlaşması imzalanmıştır.


1560'da IV. İvan eş Anastasya ölmüştür. Karısı ölünce Çar İvan ağır bir hastalık geçirmiş, bu hastalık, Çarın akli dengesini bozmuştur. O günden sonra İvan ne yaptığını bilmez bir hale gelmiş, etrafa dehşet saçmaya başlamıştır. En yakın adamlarını manastırlarda çürütmeye terk etmiştir. Dine karşı büyük bir kin beslemeye başlamıştır. Yalnız İvan'ın duyguları ve düşünceleri pek çabuk geçip değişiyor, sinirleri zirveye çıktıktan sonra bir anda büyük bir pişmanlık duymaya başlayarak bu sefer de kendini günah çıkarmak ve de dua etmekle günlerini geçiriyordu. 1964 yılında ise Çar İvan saray hazinesini, ve hizmetkarlarını alarak Kremlin'i terk etmiş, soyluların ihanet ettiğini söylemiştir. Dönmesi yönünde yoğun talep olunca 2 ay sonra geri dönmüştür. Döndükten sonra ise hain ilan ettiği kişileri yargılamaya başlamıştır.


Korkunç İvan yani IV. İvan 1551 yılında Rus kilisesi ve Papanın desteğini almış, Moskova'yı III. Roma ilan etmiştir. Güneydeki Osmanlı devletinden çekindiğinden doğuya, batı ve kuzey yönelmiş. Yöneldiği yerlerde aralarında Astrahan Türk hanlığını işgal ederek pek çok Müslümanı ve Hristiyanı kılıçtan geçirmiştir.


Ruslar Hazar denizi'ne ulaşıp İran'la komşu olmuş, daha sonra Sokullu Mehmet paşa, Rus tehlikesini önlemek için Osmanlı'ya Volga ve Don nehirlerini birleştirmek gayesiyle kanal açma projesi sunmuştur.Ancak bu proje yarım kalır. Nedeni, bölgedeki Türk hanlığının ülkesinin Osmanlı'nın bir eyaleti haline geleceği düşüncesiyle teşebbüsü desteklememesi sayılabilir.

Korkunç İvan ın tahtı boyunca binlerce kişiyi öldürdüğü tahmin edilmektedir. Asabi kişiliği ve gerçekten korkunç görüntüsü ve hareketleri sebebiyle tarihte "Korkunç İvan" lakabıyla anılmaktadır. Korkunç İvan, yerine geçmesi beklenen büyük oğlunu hain ilan etmiş, geçirdiği sinir krizinin birinde oğlunu öldürmüştür. IV. İvan 18 Mart 1584 günü Satranç oynarken ölmüştür. 1584'te ölünce I. Fodor Rus tahtına geçmiştir. 

1960 yılında hakkında söylentiler bulunduğu için arkeologlar tarafından mezarı açılan Korkunç İvan'ın cesedinden alınan numunelerde civa izleri bulunmuş ve zehirlenerek öldürüldüğü düşünülmektedir.