1950-1960 yılları arasında Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA tarafından yapıldığı ortaya çıkan zihin kontrolü ve insanların davranışsal mühendisliği üzerine yapılan deneylerin projesidir MK Ultra projesi. MK Ultra projesi amacı bilinçaltının kullanımı, bireylerin zihninin kontrol edilmesidir. MK Ultra projesi ile önemli veriler elde edilmiş olduğu ancak tamamı başarısızlıkla sonuçlanmış, sonunda denekler üzerinde ciddi psikolojik sorunlar oluşturduğu açıklanan belgeler ve tanık ifadeleri ile ortaya çıkmıştır.. MK Ultra projesi bu deneylerin genel adı olarak bilinmektedir. Teorsiyenlerin iddiasına göre Proje kapsamında sayısız yasadışı deney yapılmış ve suç işlenmiştir.


MK Ultra açılımı "Memorial control ultra"dır. Daha sonra ortaya çıkan belgeler ve iddialara göre 1953 te yasal olarak tanımlanmaya başlayan programın 1964'te alanı daraltılmış, 1973'te tamamen durdurulmuştur. Kore savaşında ABD'lilerin düşmanların, esirler üzerinde zihin kontrol çalışmalarında bulunduğunu tespit ettikten sonra geri kalmamak için bu projeyi başlattığı dile getirilmektedir.
MK Ultra nasıl yapılır ;
Deneyler süresince sayısız alanda araştırma yapılmış, insan ve hayvan denekler üzerinde yasadışı bilim dışı ve akıldışı sayısız uygulamalarda bulunmuştur. Örneğin sorguların kolaylaştırılması için geliştirilmeye çalışılan dürüstlük hapı sırasında birçok hayvan ve insana uyuşturucu ve diğer kimyasallar verilmiştir.

Deneyin amacı şu şekilde belirtilmiştir.
1.Halkın gözünden düşmesinde neden olacak kadar mantıksız düşünme ile düşüncesizliği tetikleyen maddelerin geliştirilmesi
2.Mantıklı algı ve algılama sürecini yavaşlatan maddelerin geliştirilmesi
3.Kullanıcıların daha hızlı veya yavaş yaşlanmasına neden olacak maddelerin geliştirilmesi
4.Alkolün etkilerinin tamamen silecek bir ilacın geliştirilmesi
5.Kalıcı ve geçici beyin hasarı ve hafıza kaybı sağlayan ilaçların geliştirilmesi
6.Baskı, işkence ve hayati ihtiyaçlara olan direnci arttırıcı ilaçların geliştirilmesi
7.Kullananın o anda ve öncesinde olan olayları kalıcı veya geçici olarak unutmasına neden olacak maddelerin geliştirilmesi
8.Kamuflaj ve taktik amaçlı kişinin hastalıklarının belirtilerinin ne ortaya çıkaran ancak istenildiği zaman durdurulup etkilerin geri dönmesine neden olan ilaçların geliştirilmesi
9.Kafa karıştırıcı maddelerin gizli yöntemlerle  geliştirilmesi ve bacakların geçici felç olması gibi anlık fiziksel yetersizlikler oluşturabilecek ilaçların geliştirilmesi
10.Vücutta su kabarcıkları oluşturabilen kimyasalların geliştirebilmesi, bireyin davranışlarını arzu edilen diğer bireye bağımlı kalacak şekilde değiştirecek ilaçların geliştirilmesi
11.Sorgulama mekanizmalarını iptal edecek mantıksal düşünmeyi engelleyecek ilaçların geliştirilmesi
12.Hırsı azaltacak ve genel çalışma verimliliğini düşürecek ilaçların geliştirilmesi
13.Görüş duyma gibi duyusal becerileri köreltecek ilaçların geliştirilmesi
14.Kalıcı hafıza kaybı oluşturan ani bayıltma işlemleri yapabilecek yiyeceklere içeceklere havaya karıştırılabilecek ilaç geliştirilmesi 15.Belirli bir fiziksel aktivitenin yapılmasını tamamen engelleyecek bir ilacın geliştirilmesi

Bu sayılanlar da deneylerin ve projenin yani MK Ultra yöntemi ne kadar tehlikeli olduğu ve ne gibi sonuçlar oluşturacağı göstermektedir.
Deneyler süresince deneklere özellikte LSD gibi barbitürat amfetamin, eroin, morfin, marijuana, alkol  sodyum pentotal gibi  sayısız bağımlılık yapıcı  ilaç ve uyuşturucu madde kullanılmıştır. Denek olarak kısa zihinsel hastalık olan insanlar, mahkumlar, ilaç bağımlıları, fahişeler kullanılmış, bunlar durumları veya mesleklerinden ötürü tehdit edilerek karşı koymaları engellenmiştir. Deneyde görevli olan görev alan memurlar "Deneylerde bize karşı koyamayacak herkesi kullandık "dediği ileri sürülür.

1974 yılında New York Times MK Ultra projesini haber yapınca yer yerinden oynar ve CİA başkanı halktan özür diler. Daha sonra açılan davalarda MK Ultra mağdurları ve yakınları yüklü tazminatlar kazanmıştır.

Deneyler esnasında yöntemi olarak aşırı dozda uyuşturucu verilmesi haricinde hipnoz, duyusal yetersizlikler, izolasyon, sözel ve cinsel istismar hatta işkence gibi yöntemler kullanılmıştır.

44 üniversite olmak üzere toplamda 80 enstitünün ortak yürüttüğü bu projede CIA'nın toplam bütçesinin yüzde 6'sı kullanılmıştır. Uzun bir süre gizli bu proje Watergate skandalı ndan sonra 1977 de imha edilmeye çalışılmıştır. Ancak toplamda 20.000 belgenin açığa çıkması sayesinde öğrenilmiştir. Temmuz 2001 de ise deneylerle ilgili gizli kalmış tüm bilgiler halka arz edilmiştir. MK Ultra projesinin ifşa olmasının ardından bu projede yer alan bazı bilim adamları işkence ve beyin yıkama suçlarından ve bazılarıda Nazi üyeliği ve savaş suçundan yargılanmıştır. Buda MK Ultra projesinde eski Nazi doktorlarının, yani toplama kamplarında korkunç insan deneylerinde çalıştıkları anlaşılmaktadır.

Lanetli Ekmek Efsanesi 'nin bu milyonlarca dolarlık projenin sadece bir ayağı olduğu ileri sürülmektedir. Deneysel hatalardan ötürü 32 dernek akıl hastanesine kaldırılmış ve en az 7 denek ölmüştür.

MK Ultra'yı bu kadar ön plana çıkaran bir başka olay ise Amerikan ordusu biyolojik silahlar uzmanı Olsson'a LSD uygulanmış ve bu uygulama Olsson'da krize yol açmış, ve LSD yan etkisi olarak Olsson'nın deneyi tüm dünyaya açıklama isteği duyduğu ve bundan dolayı öldürüldüğü öne sürülsede resmi olarak Olsson bir cinayete kurban gittiği yönünde güçlü deliller olmasına rağmen, kaldığı otelin 13 üncü katından atlayarak intihar ettiği söylenmiştir. 1973'te proje rafa kaldırılınca MK Ultra projesine ait belgelerin çoğu imha edilmesine rağmen 2001 Temmuz ayında resmi kaynaklar 20 bin belgenin bir kısmını yayınlamış ve Olsson olayıda bu belgelerde yer almıştır.

Ortaya çıkan belgelere göre Deneyler tamamen gerçektir. MK Ultra projesinin bir deneki olan Sirhan Sirhan isimli şahıs, Kennedy'nin bu deneyin etkisi altında öldürüldüğünü iddia etmiştir.
Başka bir iddaa doktor Mengele nin ikinci dünya savaşından sonra CIA adına bu programda kullanıldığıdır. Daha sonra MK Ultra tarafından uygulanan en çok yayınlanan deney çocuklar dahil birçok denek üzerinde elektroşok, fiziksel ve mental işkence olarak devam ettiği ileri sürülmektedir. Projenin amacı düşmanlar üzerinde baskı, işkence ve sorgu yöntemleri geliştirmek olarak açıklanmış olsa da bazı teorisyenler projenin suikast ve diğer gizli görevler için programlanmış askerler ve köleler yaratmak olduğunu söylemişlerdir.

Mk Ultra gündeme gelince Watergate skandalı'nın ardından CIA programı durduğunu açıklamış olsa da günümüzde hala kullanıldığı, Monark programlama adıyla devam ettiği ileri sürülmektedir. MK Ultra Türkiye ve dünyada bugün hala devam ettiği, sadece isminin değiştiği iddia edilmektedir.