mahsusa

Kuşçubaşı Eşref (1873-1964) doğum yeri Balıkesir Manyas olup Kuşçubaşı Eşref, Eşref Sencer Kuşçubaşı olarak anılır. Kafkas kökenli Türk istihbaratçı gerilla savaşçısıdır. Teşkilat-ı Mahsusa'nın reisi olarak adı geçer. Ancak yapılan araştırmalarda Teşkilat-ı Mahsusa gizli bir örgüt olduğu için resmi belgelerde ismine rastlanmamıştır. Onun yerine Süleyman Askerî Bey teşkilatının kurucusu olarak adı geçer.

Kuşçubaşı Eşref, Sultan Abdülaziz'in kuşçubaşısı Çerkez Mustafa Nuri Bey’in oğludur. Eşref Sencer Kuşçubaşı Harp okulunun son sınıfında iken Jön Türklerle ilişkisi yüzünden Sultan II. Abdülhamit tarafından Hicaz'a sürgün gönderilmiştir.

Sürgünde bulunduğu zindandan kaçıp Arabistan da II. Abdülhamit'e karşı isyan hareketi sırasında neredeyse tüm Arabistan'ı dolaşmış, yerel şeyhlerle dostluk kurmuştur. Sultan II. Abdülhamid meşrutiyeti ilan etmek zorunda bırakılıp aralarında Eşref’in de bulunduğu pek çok kişiye af çıkarılması ile birlikte isyana son vermiştir. Ardından isyan sırasında etrafına topladığı kendisine bağlı arkadaşlarıyla beraber kurulan Teşkilat- Mahsusa isimli istihbarat örgütüne katılmışlardır. Teşkilat-ı Mahsusa Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde Enver Paşa’ya bağlı gizli bir teşkilat olup amacı ülke içinde ve dışında propaganda, suikast, casusluk gibi gizli faaliyetlerdir.
kimdir


1911 yılında Kuşçubaşı Eşref Trablus'ta Enver Bey’in direniş harekatını desteklemiş, örgütlemiş 2. Balkan savaşı sırasında Enver Paşa ile birlikte Edirne'nin kurtarılmasında yer almıştır. Aynı yıl Süleyman Askerî ve bölgenin ileri gelenleri ile birlikte batı Trakya'daki Türk cumhuriyeti (Batı Trakya Bağımsız Hükümeti) kurulmasında katkıda bulunmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nın ortaya çıkması ile birlikte 1914-1915 yılları arasında Teşkilât ı Mahsusa'nın Arap Yarımadası’nda sorumlu başkanı olarak görev yapmış, Süleyman Askerî beyin ölümünün takiben Teşkilât-ı Mahsusa başkanı olmuştur. Süleyman Bey Kut-ül Amare savaşı öncesinde Irak cephesinde, 1915 yılında Askeri İngilizlere karşı yenilgisi sonucu intihar etmiştir.

Kuşçubaşı Eşref Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlere karşı Süveyş kanalı Harekâtı’nda öncü birliklere komutanlık etmiş, Hayber'de 20 bin kişilik bir işgal kuvvetine karşı 40 kişilik Teşkilât-ı Mahsusa birliği ile 5 saatten fazla savaştan sonra yaralı olarak ele geçirilmiştir. (1917)

Yakalandıktan sonra ünlü İngiliz Casusu Arabistanlı Lawrence’ye “Lawrance kazandığını sanıyorsun fakat henüz hiçbir şey bitmedi hükümetinin başına öyle bir dertler açacağım ki iki asır bitiremeyeceksiniz." Dediği öne sürülmektedir. Kuşçubaşı'nın bu sözün arkasında Teşkilat-ı Mahsusa'nın İRA yapılanmasını örgütlenmiş ve desteklemiş olduğuna inanılmaktadır.

Savaşın ardından Irak kralı olacak Faysal ve onun birliklerine dirensede sayıca üstün düşman karşısında dayanamayıp esir alınan Kuşçubaşı Eşref (Sencer) daha sonra bir savaş gemisiyle Malta'ya sürgüne gönderilmiş ve sürgün sırasında Arabistan'daki macerasını anlatan bir eser yazmıştır. İngilizlerle imzalanan esir değiş tokuş anlaşması gereği serbest bırakılmış, deniz yolu ile Anadolu'ya dönmüştür. Malta dönüşü milli mücadeleye katılmış, Çerkez Ethem kuvvetlerinde yer almıştır.(1920)
Teşkilat-ı MahsusaKuvayı Milliye de önemli başarılar yakalanmış, ancak halktan paralar talep etmesi ve bunları zorla elde etmeye kalkması nedeniyle batı cephesi komutanı olan Ali Fuat paşa onu bölgede uzaklaştırmıştır.
Kardeşinin adı Mustafa Kemal’e düzenlenen başarısız İzmir suikastinde geçer. Cemal Kutay ve Amerikalı istihbaratçı Philips Hendricks'in Kuşçubaşı Eşref’i anlattıkları kitapları kendisi ile ilgili bilgiler edinilmesini sağlamış ancak Kuşçubaşı Eşref aslında yapmadığı şeylere de anılmaktadır. Bunun sebebi ise yine aynı kitaplardı. Bu gerçek yakın zamanda resmi arşivler taranarak anlaşılmıştır. Anadolu Osmanlı ihtilal komitesinin kurucusu olduğuna dair söylentiler de vardır. Lozan Anlaşması’nın imzalanması ile Yunan ve İngiliz işbirlikçisi olması iddiasıyla Çerkez Ethem le birlikte yüz ellilikler listesinde yer almış ve Türkiye Cumhuriyeti’ne girişi 1936 yılına kadar yasaklanmıştır. Af çıktıktan sonra ben hain değilim ki af dileyeyim demiş ve ilk etapta Türkiye’ye dönmemiştir.
1955’te yurda dönene kadar pek çok Arap ülkesinde ikamet etmiş bu zaman içerisinde herhangi bir istihbarat faaliyetine katılmamış olduğu tahmin edilmektedir. Kuşçubaşı Eşref Sencer 1955-1964 yılları arasında Türkiye'de bulunmuş ve 1964’te vefat etmiştir. Kabri Söke-Kuşadası yolu üzerindedir.