helak


Pompei İtalya'da Napoli şehrine 30 kilometre uzaklıkta bulunan antik bir şehirdir. Milattan önce 5000 yıllarında kurulduğu tahmin edilmektedir. Vezüv yanardağına çok yakın noktada bulunan şehir, bu yanardağın milattan önce 79 yılında harekete geçmesi ile birlikte Pompei şehri ve içindeki 200 bin civarında kişi hayatında hayatını kaybetti.

Yapılan araştırmalarda sonucunda Pompei şehrinin M.Ö 79 yılında Vezüv yanardağının harekete geçmesi sonucu helak olmasıyla birlikte yok olduğudur. Yanardağın şiddetiyle birlikte şehir 6-7 metre derinliğe kadar lavlara gömülmüş, insanlar, hayvanlar ve etrafta bulunan her şey, bir anda taş kesilmiştir.

Lavların şehrin üstüne yağmasıyla insanlar, oldukları yerde taş kesildiler ve oldukları pozisyonda heykel biçiminde kaldılar. Bu da Allah'ın insanlara, günahların sonunun ne olduğunu, ibreti alem için bize gösterir niteliktedir.

Pompei antik kenti 18. yüzyılın başlarında bir İtalyan bir köylünün tarlasında kazı yaptığı sırada, tesadüf sonucu ortaya çıkmıştır.
19. yüzyılda İtalyan bilim adamları antik kentte çalışmalara başlamış, yapılan kazılar ile ortaya çıkan sonuçlar karşısında gözlerine inanamamışlardır. Çünkü kazılarda ortaya çıkarılanlar arasında (İnsan suretleri ile insan vücutları çeşitli hayvanlar, çocuklarına sarılmış anneler Vb.) bulunan her şeyin taşlaşmış halde olduğu görülmüştür. Bulunan taşlaşmış cesetler hala Napoli müzesinde sergilenmektedir.

Pompei antik kentinin deniz kenarında çok güzel bir yerde bulunduğu, Ticaretin ise üst düzeyde olduğu, şehirde halkın elit kesimi ile birlikte aydın kişiler ve çok zenginlerin yaşadığı yapılan kazılarda çıkanlardan anlaşılmıştır. Ayrıca Pompei, eğlencenin başkenti ve kumar merkezi olduğu, şehirde bulunan kölelerin dövüş adı altında başka köleler tarafından, sırf zenginlerin eğlenmesi için Geceleri muazzam dövüşlerin düzenlenerek öldürüldüğü tespit edilmiştir. Spartaküs dizisini izleyenler hatırlayacaktır orada yaşananlar Pompei de yaşananlar gibiydi. Zevk, sefa, fuhuş, kumar, alkol, eşcinsellik hat safhada olan ve günah dolu Pompei, vahşet ve insanlık dışı her şeyin yaşandığı, şehirde adam başı fuhuş evleri olduğu görülüyordu. Buda Pompei'nin sapıklıktan helak olan kavimlerden biri olduğunu göstermektedir.

İşte böyle bir ortamda artık helak olmaya doğru giden şehrin üstüne, Vezüv yanardağının harekete geçmesi ile birlikte püsküren lavlar sonucu Pompei şehrinde bulunan insanlar, adeta gelecek nesillere ibret olsunlar diye helak oldu. Gün yüzüne çıkarılan taşlaşmış vücutları aslında bugün bize pek çok şeyi söylemektedir.
Pompei halkının kazılar sırasında taş olarak çıkarıldıkları vakit ölüm anında ne yapıyorlarsa o halde bulundular. Kimi başını ellerinin arasına alarak çaresiz bir şekilde lavların karşısına oturur vaziyette, kiminin şehrin fuhuş yuvalarında, bazılarının da çocuklarıyla lavların altında kaldığı görülmektedir.


Çeşitli kavimlerin başına gelen korkunç hadiselerden biri olan Pompei durumu, tarihin ibret vakası olarak beynimize kazınmıştır. Araştırmalar sırasında rastlanılan taşlaşmış buluntulara hiç kimse tarafından akıl sır erdirmemiştir. Çünkü bulunan taşlaşmış insanlar o anda ne yapıyorsa o şekilde donup kalmışlardır. Yemek yiyen bir aile, çocuğuna sarılan bir anne....

Taşlaşmış insanların arasında sapıklıkları esnasında taşlaşmış pek çok çift bulunmuştur. Bu çiftler arasında aynı cinsten olanlar ve ne yazık ki küçük erkek ve kız çocukları da vardır. Pompei şehrinde bulunanlar içinde bazı insanların cesetleri, bazılarının yüzleri hiç bozulmadan kalmıştır. Bunlardan dolayı Pompei ahlaksızlıkları ile anılan antik bir şehirdir. Bugün kazılarda ortaya çıkanlar adeta Pompei efsanesi gibi görünse de efsanenin gerçeği dönüşmüş şekli Napoli Müzesi'nde tüm gerçekliğiyle sergilenmektedir.

Kur'an-ı Kerim'de mekan veya kavim ismi verilerek Pompei'den bahseden bir ayet bulunmamakta ancak birçok ayette çeşitli şehirlerde birçok kavmin başına gelen felaketleri belirtilmektedir ve bu ayetler sanki bugün bile gördüğümüz Pompeii'den bahsetmektedir. Doğrusu hiç şüphesiz Allah doğrusunu bilir.
Sadece bir gürültü oldu ve onlar hemen susuverdiler. (Yasin suresi 29)