KORKUNÇ

Eşcinsellik çoğu inanışta kabul görülmez ve günah olarak adlandırılır.
1960'larda eşcinsellik bir hastalık olarak görülmekteydi. Eşcinsel bireylere uygulanan eşcinsellikten soğutma terapisi programı vahşet içermesi nedeniyle uzun vadede acı ve ölümlerle sonuçlanmıştır.

Deney eşcinsel bireylerin, çeşitli yöntemler ile eşcinsellikten soğumasını vazgeçmesini sağlamak olarak tanımlanabilir. Ancak uygulanan yöntemler bugün bile en ağır akıl hastalarının tedavisinde kullanılan ve kullanılmamasının etik açıdan tartışıldığı elektroşok uygulaması, eşcinsellikten soğutma terapisinin en önemli parçası idi.


Deneyler esnasında eşcinsel bireylere eşcinsellik birleşme görüntüleri izletirken, aynı zamanda elektroşok uygulanıyor ve bu şekilde bireyin eşcinselliği acıyla özdeşleştirilmesi sağlanmaya çalışılıyordu. Bu uygulamanın bir benzerini Stanley Quibrick'in Otomatik Portakal filminde işlediğini görüyoruz. Filmde de benzer şekilde şiddetten arındırılmak istenen başroldeki kişi, cinsellik ve şiddet görüntüleri izlettirilirken elektroşok ve çeşitli terapiler uygulanmış, şiddetle ve cinsellikle karşılaştığında acı çekerek ondan vazgeçmesi sağlanmıştır.

Filmde uygulamanın başarıya ulaştığı görülse de gerçekte eşcinsellik soğutma terapisi tramvatik olaylara sebep olmuştur.


Bu uygulamada aynı zamanda mide bulandırıcı maddeler enjekte edilerek, bireyin eşcinsellikten tiskinmesi hedefleniyordu. Bu deneylerin mantığı Pavlov'un ünlü klasik şartlanma deneği sonucunda bilim dünyasına sunduğu şartlanma tezine dayanıyordu.


Pavlov'un deneydeki köpeklerin zil sesinden sonra et ile özdeşleşmesine dayanan deney, aynı şekilde eşcinsellikten soğutma terapisinde de bu şartlanmaya dayanmaktaydı. Eşcinsel bireylere eşcinsellik görüntüleri eşliğinde elektroşok uygulanarak ve mide bulandırıcı maddeler enjekte edilerek, bireyde klasik şartlanma oluşmasının sağlanmaya çalışılmıştır.

1960'lı yıllarda terapi adı verilen bu uygulamalarda akıl almaz işkenceler sonucu birçok eşcinsel akıl sağlığını yitirmiştir. Deneyler sonucunda ilerleyen zamanlarda deneylerdeki uygulamalar sebebiyle intihar eden deneklerin olduğu iddia edilmiştir.

8 MM filmini izleyenler hatırlayacaktır. Filmde Nickolas Cage "Kızın fahişe olması onun öldürülmesini mi gerektirir" şeklinde bir replik söylemiştir. Bu, korkunç deneyden zarar görenler ve katılanlar içinde söylenebilir. Ne yazık ki eşcinsel de olsalar bu deneklerin insan olduğu göz ardı edilerek korkunç tedavilere ve deneylere tabi tutulmuş, deney sonucunda amaçlanan düzeyde düzelememişler ve çoğu akıl sağlığını yitirmişlerdir. Hatta bir denek kayıtlarda tedavi sırasında komaya girmiş ve ölmekten son anda kurtarıldığı yer almaktadır.