Nikita Kruşçev (1894-1971), Stalin'den sonra 1955’te Rusya'nın liderliğini almış, 1968'e dek sürdürdüğü iktidarı boyunca Sovyetler'i değiştirmiştir. Yakın dönem dünya tarihine Küba füze krizinde oynadığı başrol ile geçmiştir.

Kruşçev Çarlık Rusyası'nın en ücra köşelerinden Ukrayna’nın Kalinovka şehrinde doğmuş ve 1918 Bolşevik parti saflarına katılmıştır. Lenin’in peşinden gitmiştir. Kızıl Devrime katılmış, Çar II. Nikolay’ın devrilmesinin ardından patlak veren iç savaşta Kızıl ordu saflarında rejimin Sovyet Rusya'da kök salmasının ardından Moskova'ya giderek Stalin Sanayi Akademisinde bir süre metalürji eğitimi görmüş, 1931’de komünist partide çalışmaya başlamış, istikbal vaat ettiği görülmüştür. İkinci dünya savaşından hemen önce partinin en yüksek karar alma organı olan Politbüroya girmeyi başarmış, savaş sırasında ordunun partiye sadakatini sağlamakla görevli komiserlerden biri olarak cepheye koşmuştur. 2. Dünya savaşı sırasında Stalingrad savunmasında birliklere komuta etmiş ve Stalin’in savaşta politik temsilcisi olarak görev alır.

Stalin 1953’te ölünce yerine Nikita Kruşçev geçmiş, parti içi muhalefet edenleri alt edip kendini sağlam alması birkaç yıl geçmiştir. Özellikle Komünist Parti 1. Sekreteri yani de SSCB lideri olarak Kruşçev, o dönem başbakan olan Georgi Malenkov ile rekabette bulunmuş, onu egale ederek yerine Nikolay Bulganin’i getirmiştir. Şubat 1956’da 20. Parti Kongresinde gizli oturumda yaptığı konuşmada Stalin dönemini lanetlemiş, ülke tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır. Stalin’i acımasızlık ve iktidarını kötüye kullanmak içe suçlayan Kruşçev, Stalin modelinden uzaklaşarak ülkenin tekrar Lenin modeline dönmesi gerektiğini savunmuştur. Kruşçev’in bu projesi destalinizasyon olarak isimlendirilmiştir.
SSCB ekonomisini rahatlatmış, halkının yaşam standartlarını yükseltmek için çalışırken özgürlük sınırları genişletmeye soyunmuştur.

Tarımdan her alanda faydalanmak için bakire topraklar programıyla Kazakistan ve Sibirya'nın el değmemiş tarlalarını tarıma açmış, diğer yandan Sovyet uzay programına paraya akıtmıştır. İlk uydu, ilk hayvan ve ilk insan onun döneminde çıkmıştır. Nikita Kruşçev yeni projeler ile damga vurmaya başlamıştır.

Batı ile doğu en çok Nikita Kruşçev zamanında kafa kafaya gelir. Önce Ruslar'ın Amerikan U2 casus uçağının Rusya üzerinde düşmesi ve ardından Berlin Duvarı’nın inşası ile iki tarafında düşmanlaşmış, son olarakta dünyayı nükleer savaşın eşiğine getiren Küba füze krizi patlak vermiştir. Kruşçev Türkiye üzerinde bulunan füze rampalarının kendisine doğru çevrili olduğunu ima eden bir konuşmayı gazeteciler ile yediği bir yemekte yaptığı söylenir.Yine de bunların hepsinden dünya kurtuldu ve tüm bu krize rağmen Nikita Kruşçev barış içinde ama mesafeli bir yaşam sürmek konusunda ısrarcı oldu.

Stalinizmin kötü olduğunu ilan etti, ardından batıya karşı hem severim hem döverim politikası izlemeye başladı. Çin, Nikita Kruşçev'in bu kişiliksiz görüşüne çok kızdı ve onu komünizme ihanetle suçladı. Birçok siyaset bilimcinin bir şans olarak değerlendirdiği 1960'taki Çin-Rusya kopuşu bu şekilde gerçekleşti. Batı bu olaydan sonra Sovyetlerle zor başediyoruz, ya birde güçlerini birleştirselerdi ne yapardık demiştir.

Rusya Sovyet lideri olarak basit ve tatlı sert bir muhabbete girse de uydu devletlere karşı geleneksel Kremlin çizgisinden sapmadı. Öyle ki 1956 Macaristan'daki kalkışmayı acımasız bir şekilde bastırmıştır. Buna rağmen 1959 yılında 21. Parti kongresinde batılı kapitalist ülkeler ile barışçı bir yarış içerisinde olmaları gerektiğini söylemiştir.

Ancak Küba Füze Krizinin etkisiyle Nikita Kruşçev’e Sovyet derin devleti daha fazla tahammül etmemiş, parti gözünden düşmüş, muhalifler tarafından sağlık sorunları bahanesiyle emekli edilmiştir. Emekli edilen aslında sapasağlam Nikita Kruşçev, ardından ölümüne dek bunalımlar yaşamıştır.

12 Ekim 1961 Kruşçev'in BM oturumunda kürsüye çıkarak pabucunu vurması büyük sansasyon yaratmıştır. Kruşçev’in anıları arasında en ilginç olan bu olayın nedeni: Nikita Kruşçev tüm kolonilere bağımsızlık verilmesi için önerge vermiş, Filipinli bir elçinin batılı devletler tarafından hazırlanan konuşmasını okuyunca konunun sulandırıldığını hissederek bu hareketi yapmıştır.

"Politikacılar her yerde aynıdır, nehir olmayan yerde bile köprü kurma vaad ederlerKruşçev sözleri arasında en etkili olanlardan biridir.
Sovyetler Birliği’nin onun zamanında yaptığı uzay çalışmaları Kruşçev için prestij ve Amerika'ya atılan gollerden ibaretti. Aslında bilimsel konularla ilgilenmiyordu.

Kruşçev adını dünyaya Küba füze krizi ve duyurmuştur. Silahlanma yarışında Amerika'nın gerisine düştükleri gerekçesiyle Küba'ya nükleer füze yerleştirmekle dünya nükleer savaşın eşiğine geldi. 13 gün süren kriz, Ruslar'ın Küba'daki füze rampaları sökmesine karşılık Amerika'nın Küba işgalinden vazgeçmesinin yanısıra Türkiye ve İtalya da Sovyetler'e karşı konuşlandırılmış nükleer füzeleri kaldırmayı kabul etmesiyle atlatıldı. Dönemin Rus derin devleti bunu açık bir hizmet olarak değerlendirse de tarafsız gözler, krizde Ruslar'ın karlı çıktığında hemfikirdir.