Müslümanlık hariç dünyada pek çok din ve inanış 13 sayısı uğursuz olarak kabul edilmektedir. Hatta günlük yaşantılarının içine girmiştir ''Uçak koltuk numaraları 13 olmaz, apartman numaraları 13 olmaz, otelde kalacak Hristiyan müşterilerin 13 numaralı otelde kalmamak gibi''  inanışları vardır. Hristiyanlar tarafından 13 sayısının uğursuz görünmesinin sebebi nedir! Neden 13 sayısı uğursuz sayılıyor!


Öncelikle şunu belirtelim Müslümanlar için 13 sayısı için böyle bir şey yoktur. Hatta 13 sayısı Müslümanlar için uğurlu sayılabilir işte bazı örnekler;

5+7+1 eşittir 13 Peygamberimiz (S.A.V) Hz. Muhammed'in doğumu (571),
7+5+1 eşittir 13 Türklerin Müslüman olması(751),
1+4+5+3 eşittir 13 İstanbul'un fethi (1453),
1+0+4+8 eşittir 13 Pasinler savaşı (1048)

Peki bu batıl 13 inancı Hristiyan' lıkta neden bu kadar yaygındır! 

Nedenlerini sıralarsak Hz.İsa'nın son yemeği, yani 12 havari ve son akşam yemeği gösterilebilir. 12 havari ve Hz.İsa'yla birlikte toplam 13 kişilik son akşam yemeğinden sonra büyük felaketler yaşanmıştır. 13 rakamının uğursuz olmasının sebebi veya sebepleri buradan çıkıyor. 13 üncü kişi hain olup, Hz.İsa'yı ihbar eden kişidir, davet edilmediği halde zorla kendini davet ettirerek, o gece yemeğe katılır.


İskandinav mitolojisine göre tanrı Balder sevilen bir tanrı, akşam yemeği vermektedir. Kötülük tanrısı Loki 12 kişilik davete on üçüncü kişi olarak zorla katılır ve çıkan bir tartışmada en sevilen tanrı Balder'i öldürür. Bundan dolayı 13 rakamının uğursuzluğunun, İskandinavya'dan türemiş olduğuna ve daha sonradan biraz da zor kullanılarak aslında pagan inancına sahip olup, Hristiyan yapılan Kuzey halklarının pagan inancında taşıdığı bazı hikayeleri Hıristiyanlığa eklemesi sebebiyle 13 sayısının uğursuz olmasının yerleştiği öne sürülmektedir. Kuzeyden gelen bu inancın Hristiyan papazlar tarafından yayıldığına inanılmaktadır.


13 NİSAN 1307 cuma günü, Fransa kralı papa ile işbirliği yapmış ve bu işbirliği neticesinde çoğu tapınak şovalyeleri, yapılan operasyonla öldürülmüştür. İbraniler de on üçüncü harf ölüm  ve mabet anlamına geldiğinden uğursuz sayılmaktadır.

Charles Manson, Theodore Bundy ve Jack the Ripper gibi pek çok tanınmış ünlü katillerin isimleri incelendiğinde on üç harften meydana geldiği görülecektir.

Bir yıl içerisinde dolunayın, 13 kez görülmesi nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir.
Batı ülkelerinde, 13 rakamının uğursuzluğunu  pekiştiren olaylardan biri ise ABD tarafından  Ay'a yapılması planlanan yolculuk sırasında, Apollo 13 uçuşunun başarısız olarak havada infilak etmiş olması da bu  inancı güçlendirmiştir.

Meksika bölgesinde ve bazı kavimlerde ise tam tersi yani 13 sayısı, uğurlu görünmektedir. Ayrıca Hristiyanlıkta cuma günü de uğursuz sayılmaktadır. Milattan önce antik çağda Babil'de de 13 sayısı uğursuzdur. Sebebi ise Babil de 12 sayısı muhteşem olarak görülmekteydi. 13 rakamının da 12'den sonra geldiği için Babil halkı tarafından uğursuz sayıldığı öne sürülmektedir.

Ülkemizde ve pek çok tarihçiye göre ise de İstanbul'un fethi olan (1453) yılı sayılarının toplamının 13 yapması, 13 rakamına duyulan uğursuzluğunun sebebini açıklamaktadır.
Bununla birlikte görülüyor ki Hristiyan ve batı dünyası bu tip batıl inançlara adeta tapmaktadır.

İslamiyette ise bu tür batıl inançların dinde kesinlikle yeri olmayıp uzak durulması emredilmiştir. Ayrıca İslam dünyası Cuma gününü kutsal saymıştır. Yani Yüce dinimiz olan İslamiyette hiçbir şey uğursuz sayılmamış ve hurafelerle uğraşılmasının haram olduğu kesin bir dille belirtilmiştir.