helak


Ad kavmi Kur'an-ı Kerimde adı geçen ve helak edilmiş kavimlerden biridir. Bu kavmin, bugünkü Umman bölgesinde, Bedevilerin Ubar şehri adı verdikleri, büyük çöllerin ortasında bir kentte yaşadıkları düşünülmektedir.

Ad kavmi Hz.Nuh'un, torunlarından biri olan Ad'ın soyundan gelmektedir. Tahminen tufandan 800 yıl sonra  yaşadıkları tahmin edilmektedir.
Ad kavmi, bolluk refah zenginlik içinde yaşamaktaydı, yüksek sütunlar, yüksek binalarla dünyanın en güzel şehri sayılan İrem şehri adı verilen kenti inşa etmişlerdi. Ad kavmi lüks ve gösterişe çok düşkün kimselerdi. Bu kavim, zamanla dünya nimetlerine gark olmaları sebebiyle Allah'tan gafil kalmış ve şeytan sayesinde fitne ve fesada düşmüşlerdir. Gün geçtikçe daha da zalim olmaya başlamışlar ve kendilerinden güçsüz olanlara büyüklük taslayıp, zorbalıkla ezmeye yönelmişlerdir.


Ad kavmi, büyük tufandan sonra putlara dönen ilk kavimdir. Yüce Allah onlara doğru yola dönmeleri için aralarından seçtiği Hz.Hud peygamberi elçi olarak göndermiştir. Ancak Hz.Hud peygamber sadece soy olarak bu kafirlerin kavminden gelmekteydi, yaşayışı düzenli olup onların dinleri ile uzaktan yakından alakası yoktu son derece temiz ve iyi biriydi.


Allahü tealanın, Hz.Hud peygamberi görevlendirmesinin ardından, Ad kavmine giderek onlara doğru yolu, iyilik etme değerinden bahsederek, çok lüks binalarda yaşadıklarını, bolluk ve refah içerisinde uzun bir hayat sürdüklerini bu sebepten şükredip putlara tapmayı bırakarak, Allah'a tapmalarını ve tövbe etmelerini istemiştir. Onları uyarmış ve ataları olan Hz.Nuh kavminden ibret almalarını istemiştir.

Âyet-i kerîmede, Hûd -aleyhisselâm-'ın bu tebliği şöyle bildirilmektedir:

“Ey kavmim! Rabbinizden mağfiret dileyin! Sonra da O'na tevbe edin ki, üzerinize bol bol yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın! Günah işleyerek (Allâh'tan) yüz çevirmeyin!” (Hûd, 52)

Ancak Ad kavminin lideri ve geri kalanlar böbürlenmeye devam ederek, bizden büyük kim var diye kibre kapılmışlardır.

Bu kâfirler Hz.Hud peygamberden, kendilerine mucize göstermelerini istemiş, böbürlenmeye, isyana, inkara, zorbalığa, sapıklığa  devam etmişler, Hz.Hud'u beyinsizlik ve sapıklıkla suçlamışlardır.

Ad kavmi, Allah'ın verdiği nimetlere nankörlük etmeleri, peygamberlerini  inkar ve isyanları sebebiyle,  8 gün- 7 gece ( hakka suresi) süren, şiddetli kasırga rüzgar sebebi ile helak olmuş ve ardından bu kavimden geriye hiçbir şey kalmamıştır. Ad Kavmi nerede ? bu sorunun cevabı net olarak bilinmese de Bugün güney Arabistan bölgesinde kaldığı düşünülmektedir.

Ortaya çıkan fotoğraflar ve daha sonradan yapılan araştırmalar neticesinde, arkeologlar tarafından, Kur'an-ı Kerimde adı geçen İrem şehri tespit edilmiş, hatta uydudan alınan fotoğraflar yardımıyla, bu şehre giden yollar araştırılmıştır. Ardından yapılan kazı çalışmalarında, Ad kavminin büyüklük taslamalarının nedenini, kazılarda ortaya çıkan, aşırı büyük cüsselerine yani dev tabir ettiğimiz, dev insan oluşlarından da kaynaklanıyor diyebiliriz. Kazılar sonucunda çekilen fotoğraflarda görüleceği gibi Ad kavmin insanlarının çok büyük kişiler olduğu görülecektir.