Bilindiği üzere resmi olarak Nazi rejimi ve Hitler 7 milyona yakın Yahudinin ölmesine sebep olmuş, II. Dünya Savaşı bitiminde, Yahudiler Filistin topraklarını işgal ederek kendi devletlerini kurmuşlardır.

Siyonizmin ve Masonların merkez devleti konumundaki İsrail, 2. Dünya Savaşı ardından, mazlum politikası uygulayarak vaat edilen topraklar projesini hayata geçirmiş ve bugün bile devam eden İsrail devleti kurulmuştur.

İsrail' in kurulmasının en büyük sebebi Nazi rejimi ve 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan Yahudi soykırımıdır. Peki bu soykırımı yapan Nazi rejimi bir nevi İsrail'in kurulmasına aracılık etmemiş midir?

Gelelim iddialara ve teorilere, Hitler iktidara gelene kadar ve iktidarı boyunca savaş bitene kadar Yahudilere nefret politikası uygulamış ve onları ırk ayrımcılığına tutmuştur ayrıca bilindiği üzere 6 milyon Yahudi öldürülmüştür. Peki bu anlatıldığı gibi mi!

İddiaya göre Hitler'in dede tarafından Yahudi kanı taşıdığı öne sürülmektedir. Bir kısım dedesine olan nefretinden dolayı Yahudi nefretinin geliştiği şeklinde değerlendirmekte, bir kısım ise Yahudilere hizmet ettiği düşünülmektedir.
Hitler mi Yoksa
Yahudiler, 1. Dünya savaşının sonlarından itibaren, Osmanlı toprakları dağılınca, Filistin'de bir Yahudi devleti kurma girişimine başladılar. Hatta Bu girişimler Abdülhamid han döneminde dahi başlanmış, ancak ortada bir sorun vardı.

Yahudiler tüm dünyaya yayılmış geniş bir cemaat olmasına karşın hepsi ticaretle uğraşmakta ve kurnaz zekaları sayesinde zenginlik ve refah içinde yaşamaktaydılar. Yahudiler için onlara vadedilmiş topraklar olan Filistin ve Kudüs'ün genelde çöl iklimi olduğundan aşırı dayanıklılık isteyen bir bölge olduğundan bugün bile dünyada refah içinde yaşayan Yahudiler, haliyle bu topraklara gidip  yerleşik hayata geçerek çiftçilikle uğraşma isteği duymuyorlardı. Düşünün New York'ta gökdelenlerde yaşayan Yahudi niye her şeyini bırakıp Ortadoğu çöllerine çiftçilik yapmaya gelsin ki! ya da Münih, Antwerp'te elmas ticareti yapan Yahudilerin işini gücünü, zenginliğini bırakıp Filistin'de niye çiftçilik yapsın ki!

Avrupa'da giderek artan Yahudi düşmanlığı nedeniyle Yahudiler tedirgin olmuş ve kendilerine yurt aramaya başlamışlardır. İşte bu dönemde ortaya çıkan siyonistler başta David Ben Gurion önderliğinde Avrupa'da artan Nazi ayrımcılığına karşı Yahudilerin  göç hamlesini başlatılmış,  Yahudiler Filistin'e göç etmeyi tercih etmiş iseler de, bir nevi zorla Filistin topraklarına göçe zorlanmış, bu sayede İsrail devletinin temelleri atılmaya başlanmıştır.

Bu noktada iddiaları güçlendiren olay Hitler ve Nazi rejimi 1930'dan itibaren Almanya'daki Yahudi iş adamları tarafından finanse edilmiş ve silah ticareti Amerikalı Yahudi tüccarlar tarafından idare edilerek desteklenmiştir. Bir nevi Hitleri ve uyguladığı rejimi finanse edenler Yahudi zenginler olmuştur. Ortaya çıkan tezat ise Yahudiler kendilerine zülmeden rejimi niye destekledi! Yoksa amaç Avrupa'daki yerleşik Yahudilerin Filistin topraklarına zorunlu Göçe zorlamak mıydı? 

Ayrıca İngilizler, Avrupa'da artan Yahudi baskısına karşın, Yahudilerin Filistin'e olan göç trafiğine ilk başta izin vermiş, ancak daha sonra ne hikmetse göç yolunu kesmiş ve onların zorla geçmesine neden olmuştur. Yahudilerin  Nazi rejiminden kaçarken İngilizlerin kısıtlaması karşısında pek az bir miktar Yahudi, Filistin topraklarına ulaşmıştır. Bu arada Filistin topraklarına ya da diğer ülkelere kaçamayan Yahudiler, Nazi rejiminin kurbanı olmuştur. Yani bir nevi bu rejimin öldürdüğü Yahudilerin sorumlularının bir kısmı da İngilizler olmuş, ancak tabii ki bu gerekçe Batı tarafından kabul edilmemektedir.

Ayrıca çok ilginç bir gerçek daha var ki Hitlerin öldürdüğü Yahudilerin yapılan incelemede aslında tarihçiler ortaya koymuştur ki genellikle Polonya'da öldürülmüş ve bu Polonya'da yaşayan Yahudilerin Hazar Türklerinin Yahudi dinini seçen bir kolu olduğu tarihçiler tarafından ortaya konmuştur. Hitler Avrupa'daki elit Yahudileri öldürmemiş, genellikle Hazar Türklerinin kolu olan Yahudileri soykırıma tabi tutmuştur.

Tüm bu ortaya konulanların üstüne Yahudiler, siyonistler ve masonlar kendilerine bu kadar yardımcı olan kişileri kesinlikle yüzüstü bırakmazlar ve onlara hayatlarının sonuna kadar yardımcı olurlar. genel ilkeleri bu şekildedir. Bilindiği üzere ve sonradan ortaya çıkan teoriler de göstermektedir ki aslında Hitler'in ölmediği ve hayatının sonuna kadar Arjantin'de tatil yaptığı ortaya çıkan fotoğraflardan ve görgü tanıklarından ileri sürülmektedir. Ayrıca Ruslar Berlin'i ele geçirdikten sonra uzun süre Hitler'in öldüğüne inanmamıştır.

İşin sonunda görülüyor ki aslında Hitler, sandal'ın aksine İsrail devletinin kurulmasına dolaylı yoldan da olsa büyük katkı sağlamıştır. İsrail devletinin kurulmasını en çok yardım eden kişi olmuştur. Hitler, Nazi rejimi sayesinde Yahudiler bugün bile devam eden şekilde mazlum de mahçup rol oynayıp Ortadoğu halklarına zulüm etmektedir.