II. Dünya Savaşı ve öncesinde Avrupa'da artan Yahudi düşmanlığı nedeniyle Avrupa'daki yahudiler yeni bir yurt edinmek amacıyla Filistin'e gizlice göç etmeye başlamışlardır.

II. Dünya Savaşı sırasında Nazi soykırımından kaçarak Filistin'e gitmek isteyen, aralarında kadın çocuk yaşlı hasta ve hamilelerin bulunduğu 769 Romanya'ya Yahudisi, çürük durumdaki Struma gemisine bindirilmiş ve geminin batması sonucu bu kişiler ölmüştür.

O dönemde Romanya hükümeti Nazilerle ortak çalıştığı için Yahudiler Almanya'daki gibi Romanya'da da zulüm görüyordu. Başlangıçta Roman makamları Yahudilerin gitmelerine göz yumuyordu ve bu Yahudileler Filistin'e gidiyordu. O dönemde Filistin, İngiliz kontrolünde idi. Romen Yahudilerin Filistin'e ulaşabilmek için izlemeleri gereken yol ilk durak İstanbul idi.

Struma adlı gemi 12 Aralık 1941 günü Köstence limanından 769 kişi de yola çıktı. Filistin'e doğru gitmek için ilk durağı İstanbul'du. Ancak Struma, İngiltere'nin engellemesi ve Türk hükümeti üzerindeki baskısı nedeniyle İstanbul'dan geçerek Filistin'e doğru yoluna devam etme imkanı bulamadı. Struma, İstanbul limanında içindeki yolcu ile birlikte 70 gün bekletildi. Bu arada yalnız 5 yolcu gemiden ayrılabildi. Sonunda Struma, Karadeniz'e geri gönderildi ve 24 Şubat 1942 günü sabahı İstanbul Yön burnu açıklarında bir patlama sonucu battı. Gemiden yalnızca bir kişi kurtulabildi.

Sorular burada başlamaktadır. Struma gemisi niçin Filistin yerine Karadeniz'e gönderildi.
Bunun nedeni İngiltere'nin kontrolündeki Filistin'e Yahudilerin gelmesini engellemek istemeseydi (İngiltere Filistin'e yılda 15 bin kişi gelmesine olanak sağlamış ve kısıtlama getirmiştir) bu nedenle çoğu zulüm gören Yahudiler Filistin'e gelememiş ve toplamda 6 milyon Yahudi'nin öldürüldüğünü düşünürsek, belki de İngiltere Nazilerin bu kadar çok Yahudi öldürmesine sebep olmuştur.

Struma'dan kurtulan yolcularla ilgili Vehbi Koç'un ünlü bir konuşması vardır kitabında da belirtmiştir hatta. O kurtardığı dört yolcu kendisine sonradan çok olanak sağlamıştır. Aşağıdaki ifadeler Vehbi Koç a aittir. İngilizler, Almanlar ile çalıştığımız için bizim firmayı kara listeye sokmuşlar. Buna üzüldüm ve durumun nasıl düzeltileceğini düşünmeye başladım. İkinci dünya savaşında 600 kişilik bir grup küçük bir gemi ile İstanbul limanına gelmişti. Yahudiler bize sığınmak istiyorlar, biz kabul etmiyoruz. Akdeniz'e çıksada Alman donanması vuracak perişan bir hal. O sırada Mobil oil şirketinin Türkiye müdürü beni arar. Ankara'ya geldi anlattığına göre Mobilin Romanya'daki direktörü, hanımı ve 2 çocuğu bu vapurdaymış, isteği Türk hükümetinin bu dört kişinin vapurdan çıkmalarını izin vermesi.

Daha sonra ben de bakanlığa gittim ve bakan Faik Öztrak la görüşerek 4 kişinin kurtulmasını sağladım. Daha sonra bizim şirket kara listeden çıkarıldı.

24 Şubat 1942 sabah saatlerinde Struma bir patlama sonucu battı. Gemiden bir tek kişi David Trailer kurtuldu. Bir ingiliz istihbarat raporunda geminin torpillenerek batırılmış, olduğu bildirildi. Struma, İstanbul limanı'nda kendi Yahudi cemaatleri geminin Filistin'e gönderilmesi için İngiltere üzerinde baskı kurmalarına karşın başarılı olamazlar. İngiltere gemiyi tekrar Karadeniz'e yollamıştır. Sonuçta 763 Yahudi ve 2 Bulgar kaptan yaşamlarını yitirdiler.

Struma olayı başta İngilizler Amerikalılar ve Almanlar olmak üzere dünyaya uygarlık dersi vermeye yeltenen o batılıların ikiyüzlülüklerini acımasızlıklarını göstermiş ve insanlıktan nasibini almamış olduklarını göstermektedir. Her ne kadar Yahudiler sonradan Filistin'de aynı yöntemleri uygulasa da hümanist bir yaklaşımla bakarsak ölen insanların sonu tamamen İngilizlerin ikiyüzlülüğünden ve aşırı egolarından kaynaklanmaktadır. O dönemde İngilizlerin, Nazilerin yanında yer alan Arapları yanına çekmek için Yahudileri öldürdüğü tahmin edilmektedir.