roma

Neron Roma imparatorluğunda M.S. 54-68 yıllarında hüküm sürmüş zalim bir hükümdar olarak tarihe geçen Roma imparatorudur. Roma imparatorluğuna Neron'un geçmesi büyük oranda annesi Agrippinna sayesinde olmuştur. Annesi, Claudius isimli Roma imparatoru ile evlenince Neron'u evlatlık aldı. Ancak Claudius oğlu Britannic'i tahta geçirmek istiyordu. 54 yılında Agrippina kocasını öldürttükten sonra senato üyelerini kandırdı ve oğlu Neron'u imparator ilan ettirdi.


Neron daha sonra çok geçmeden üvey kardeşi Britannic'i öldürttü. Kendi annesinin öldürülmesine de sebep oldu. Neron en ilginç Roma imparatorlarından birisi, belki de birincisi idi. Neron'a aç gözlü, bencil, şevhet düşkünü, ne derseniz deyin tüm bunlar olumsuz özellikleri vardır. Küçük kardeşinin yanısıra annesi ve hamile olan ilk karısını öldürmüş, daha sonra genç azatlı kölesini hadım ettirip onunla resmen nikah kıydırmıştır. Ancak bu olay kölenin güzelliğinden dolayı değil tıpatıp kendisine benzerliğinden dolayı olduğu söylenir. Buradan Neron'un Narsist bir sapık olduğu anlaşılıyor. Birisi hakkında Neron'un kulağına bir kaç söz fısıldandı mı öldürüveriyordu. Kendi hocası bu nedenle kendini öldürmek zorunda kalmıştır.


Neron'u tarihe geçiren olay acımasızlığı değil Romayı yaktırmasıdır. Roma da çıkan büyük yangını imparatorun çıkarttığı konusunda işin iç yüzü hala bilinmemektedir. Roma'yı kim yaktı denince İmparator Neron bilinse de acaba bu gerçek mi ? Neron Roma'yı gerçekten yaktı mı?

İddiaya göre Neron yangın tutkusu olan piskopattı. Bu yüzden Roma'yı yakmış, tüm şehir yanarken sarayında ki en yüksek platforma çıkıp balkonda keman çalmıştır.

Ancak bu konuda tarihçiler fikir ayrılığına düşmektedir. Neron pek iyi biri olmasa da akıllı icraatları da mevcuttur. Ekonomik kriz sırasında evsiz barksız kalan garibanlara barınak inşa ettirilmiş, buğday fiyatlarını düşürmüş, taşradan Roma'ya gıda maddeleri getirerek şehirde açlık olmasını önlemiştir.

Aslında Yangının çıktığı vakit Neron bırakın sarayda keman çalmayı, Roma şehrinden tam 30 kilometre uzakta doğduğu yerdeki villasında keyif çatıyordu denmektedir. Yangın haberinin ardından Neron'un derhal Roma'ya döndüğü ve söndürme çalışmalarına da katıldığı söylenmektedir. İmparatorun yangından zarar gören vatandaşları kamuya ait binalara ve sonra da kendi bahçesine yerleştirdiği çoğu tarihçi tarafından dile getirilmektedir.

Ayrıca çok ilginç bir nokta Neron'un o zaman bir kemanı olamaz zira keman müzik aleti, o tarihten tam 1500 yıl sonra yani 16. yüzyılda icat edilmiştir.
Bu teze göre Neron Roma yangının vukubulduğu M.S. 64 yılında bir ara gerçekten de Romanın bazı mahallelerini yaktırdığı bilinir. Nedeni Roma'nın çerden çöpten yapılmış sefalet mahallelerini arındırmak, bir nevi kentsel dönüşüm yapmak istediğinden dolayı o mahalleleri yaktırdığı tahmin edilmektedir.

Her ne kadar Roma yangını içyüzü açıklanmasa ve bilinmese de yangınların arkasından salgınlarda gelince memleket, içten içe kaynamaya başlamıştı. İspanya'da isyan çıkmış ve Komutan Galba imparator ilan edilmişti.

Neron'un yaptırdığı saraya altın ev adı verilir. Burada ki sarayda rezalet seviyesine çıkan çılgınca zevk ve sefa çılgın partileri, halkı daha da kudurtunca komutan Galba imparator ilan edilir. Ardından Senato, Neron'u vatan haini ilan eder ve Neron öldürüleceğinden korkup uzağa kaçmaya çalışmış, yakalanacağını anlayınca kendisini öldürmüş yada yakalanıp öldürülmüştür. Neron'un ölümü, fikir ayrılıklarına sebep olmaktadır. 9 Haziran 68 de öldüğü tahmin edilmektedir.