Semud kavmi Kur'an-ı Kerim' de adı geçen ve kendilerine uyarıcı olarak Hz. Salih peygamberin gönderildiği,  Hicr bölgesinde Vadil kura da yaşamış eski bir Arap kabilesidir. Semud kavminin helaki Kur'an-ı kerim' de (26) yerde geçer. Semud kavmi her şeye sahip bir kavimdi, ancak zamanla  Alla-hu tealaya isyan etmiş ve küfre sapmış, ayrıca kendilerine tapınmak için putlar edinmişlerdir.


Semud kavmi Arap kaynaklı olmayan tarihi belgelerde de geçmektedir. Aristo' dan başlayarak bütün eski Orta Doğu kitapları ile İslami kaynaklarda, Semud kavminin yaşadığı yerde başlarına gelenler anlatılmıştır.
Semud kavmine pek çok nimet verilmiş, dağlar ve taşlar oyularak harika evler inşa edilmiş, yazlık ve kışlık konaklar yapılmış, çok uzun bir ömür sürmüş olan Semud kavmi ömürleri boyunca bolluk ve refah içinde yaşamışlardır.

Zamanla Hak yolundan saparak putlara tapmaya başlamışlardır. Allah onları uyarmak için Hz.Salih' i görevlendirdi, ancak Semud kavminden az bir kişi ona iman etmiştir.

Semud kavmi, dünyevi üstünlük ve zenginliklerinden dolayı kendilerini diğer insanlardan daha yüksek bir makam da görmeye başlamışlar. 

Hz.Salih peygamber Semud halkını doğru yoldan sapmamaya davet edip, sapkınlıklardan vazgeçmelerini, Allah'tan başka ilah olmadığını söylemiştir.

Ancak Semud kavmi bu uyarılara kulak asmamış, Hz.Salih' in onları sürekli uyarması, korkutmaya devam etmesi üzerine, kavmin önde gelenleri bayram günlerinde(bu kâfirlerin putlara taptıkları bir gün olup o günü bayram ilan etmişler) Hz.Salih peygambere ''Sen de bizimle gel, sen Rabbine dua da bulun, bizde putlarımıza duada bulunalım, eğer senin Rabbin duana icabet ederse biz seni dinler ve ona iman ederiz sana uyarız eğer bu olmazsa sen bize tabii olursun'' demişler ve bu isteklerini Hz.Salih' e kabul ettirmişlerdir.

Hz.Salih, zamanla hak yolundan sapmış, şirke düşmüş olan kavimin kutladıkları bir bayram gününde, yanlarında götürdükleri putlarıyla birlikte şehrin dışına çıkarak, tapındıkları putlarına dua ederek isteklerde bulunur ancak karşılık bulamazlar. Bunun üzerine kavmin önde gelenleri Hz.Salih' den "Salih şu kayadan bir deve çıkar eğer bunu yaparsan sana doğru olacağız, Rabbine iman edeceğiz " demişlerdir.

Bunun üzerine Hz. Salih, Allah' ın böyle bir deveyi kayadan çıkarması durumunda, Semud kavminden, iman edeceklerine dair söz ve yemin vermelerini istedi, onlar da bu konu üzerinde yemin ettiler. Ardından, Hz.Salih peygamber  Allah'a dua etti, bunun üzerine kaya yarıldı ve içerisinden onların istediği gibi gebe bir deve çıktı.

Mucize olmuştu, kafirler bu büyük mucize karşısında dahi, iman etmeyerek sözlerinden dönmüşler. Ancak Hz.Salih onlara tekrar iman etmelerini ''Bu dişi deve Rabbinizden apaçık bir mucizedir.'' diye söylemiş ve ardından ''Ona kötülük yapılmamasını ve bu dişi devenin bir mucize olduğunu, eğer bu deveye bir kötülük yapılırsa can yakıcı bir azaba uğrayacaklarını'' onlara iletmiştir.

Bu uyarıları dikkate almayan kafirler, Allah' ın mucizesi olan dişi deveyi öldürmüşler. Bunun üzerine Hz.Salih Peygamber ve ona iman edenler dışında kalan bütün Semud kavmi, şiddetli bir gök gürültüsüyle helâk edilmiştir.

Semud kavmi, kendi azgınlıkları sebebiyle, Allah'ın Resul'unu yalanlayarak, kavmin en bedbahtları tarafından deveyi kesmek için ileri atılanlara ''Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun'' demişti, fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri günahlarından  dolayı onları azabıyla helak etti ve kavmin bulunduğu bölgeyi  yerle bir etti. (Şems 91/13-14)