ku klux klan

Ku Klux Klan kısaca KKK Amerika'da Amerikan iç savaşından sonra 24 Aralık 1865'te altı eski konfederasyon askeri tarafından kurulmuştur. Bu topluluk adını Yunanca klux (çevre) kelimesinden ve İrlanda kökenli oldukları için adına klan kelimesini ekleyerek almıştır. Bu gizli örgütün amacı Amerikan İç Savaşı'nın ardından güney eyaletlerde zencilere tanınan hakları engellemek, zencilerin özgürlüğe kavuşanlara tekrar köle şeklinde yaşatmak ve beyaz olmayanları eziyet etmek, zencilere işkence etmek şeklinde bir amaca sahipti.

Amerikan iç savaşı kısaca 1861-1865 yılları arasında Kuzey ve Güney eyaletleri arasında yaşanmıştır. Savaşın sebebi kölelik düzeni ve yeni seçilen başkan Lincoln'un köleliği kaldırmak istemesi üzerine, güneydeki 11 eyaletin kölelik düzenini aynı bırakmak için ayrı bir birlik kurmak istemeleriydi.

Amerikan iç savaşında Kuzey eyaletleri kazanıp Güneye şartlarını ağır bir biçimde uygulatıp, kölelik Amerika'da yasaklanınca Savaşı kaybeden Güney eyaletlerinde yenilgiyi sindiremeyen kişiler, çeteleşme ve Ku Kluk Klan gibi aşırı örgütlenme hareketlerine girişmiştir. Ku Klux Klan da bu dönemde Amerikan iç savaşını kaybeden, kölelik düzeninin devam etmesini isteyen güneyliler arasında tepki olarak doğmuştur.

Ku Klux Klan Faaliyetleri

Ku Klux Klanlar geniş kollu beyaz uzun bir cübbe, sadece göz ve burun delikleri bulunan üzerinde kırmızı şerit çizgiler olan bir kukutela giyerler, büyükçe bir haç yakarak altından ata binerek gezerlerdi. İlk başlarda bu klan geceleri toplanıp çeşitli yaramazlıklar yapmak ve biraz zenci döverek eğlenmek amacıyla kurulsada daha sonradan kısa zamanda olan özgürlüğe kavuşan zenci köleleri korkutmak ve onlara işkence ederek öldürmek üzere tasarlanan bir terör örgütüne dönüştü. Klan daha sonradan her kesimde üye kazandı. Aralarında senatörler hatta başkanlar olan pek çok kişi Ku Klux Klan adına faaliyetler de bulundular .

1871'lere gelindiğinde örgütün liderinin kötü yönetmesi ve ardından örgütü engelleyici yasaların çıkmasıyla zamanla Ku Klux Klan faaliyetleri sona erdi ve bu klana birinci klan adı verildi. Daha sonradan KKK 1915'te neredeyse yok olmuşken orjinal adı the Clansman (Klan Üyesi)olan "Bir Ulusun Doğuşu" 1915 isimli film ile halk çok etkilendi ve Ku Klux Klan'ın tekrar doğması için kıvılcım çakmış oldu. Filmde klan adeta haçlı ordusu ve Amerika da en soylu kuvvetler gibi gösteriliyordu. 1920'lere gelindiğinde Ku Klux Klan tekrar canlanmış aralarında başkanın da bulunduğu pek çok üye kazanmıştır. Sayısının 5 milyona kadar çıktığı tahmin edilmektedir. Ancak bu ikinci dalga klan sadece zencilere karşı nefret beslemiyordu aynı ayrımcılığı Yahudilere, sendikacılara, komünistlere ve tüm göçmenlere karşı sürmüştür. Klan Adeta Hitler'in Nazi partisi gibi davranmaya başlamıştır.

Ku Klux Klan 1928'lere gelindiğinde Washington da 400 bin kişinin katıldığı Ku Klux Klan
Ku Klux Klan Yürüyüşü
yürüyüşü yapılmıştır. Bu tarihte örgütün 8 milyon üyeye ulaştığı tahmin edilmektedir. Örgüt iyice Amerika içine yaygınlaşmış ve üyelerinden aylık para toplama ve üye kazanma yoluyla nüfusunu arttırmaya çalışmıştır. İkinci Dünya Savaşı'na kadar ayrımcılık adı altında pek çok yasadışı eylemler gerçekleştirmiş, cinayetler işlemişlerdir. 

Özellikle en meşhur hareketleri zenci vatandaşları linç etmektir. Ku Klux klanın kuruluşundan bu yana resmi kayıtlara geçen 3000 den fazla zenci linç ettiği, pek çok zenci ve beyaz olmayana tecavüz, hadım etme, dayak atma, işkence gibi pekçok insanlık dışı eyleme başvurduğu bilinmektedir. İkinci dünya savaşının ardından ortaya çıkan insan hakları bilinci ve kölelik karşıtı tutumun ardından yasalarla, bu acımasız Klanın üstüne gidilmiş ve sonu getirilmiştir. Yaptığı zenci cinayetleri açığa çıkarılmış pek çok kişiye ceza verilmiştir. Ancak aynı tarafta bulunan hakimler sayesinde de pek çok Klan üyesi beraat etmiştir. 

Ku Klux Klan bitirilse de etkisinin devam ettiği ve sızdığı Amerika'nın bünyelerinde hala etkin olduğu söylenmektedir. Faaliyetleri zaman zaman yine görünmekte ve çalışmalarını gizli sürdürdüğü söylenmektedir. Ku Klux Klan Altı genç adam tarafından olmuş ve bu savaşta savaşan generallerden dördü avukatlık eğitimi almıştır. 2 adet Amerikan başkanının yemin ederek üye olduğu söylenmektedir. Ku klux klan cinayetleri örgütün içine FBI sızması sonucu büyük ölçüde açığa çıkarılmış, 1960'larda Ku Klux Klan adına cinayet işleyen bir üye, o zaman serbest bırakıldıktan sonra 2006'da tekrar tutuklanmıştır.