darbe

12 Eylül darbesi Türkiye Cumhuriyeti siyaset hayatına vurulmuş en büyük darbedir. 12 Eylül 1980 yılında Ordu'nun devlet yönetimini ele geçilmesi ve siyasi partileri lav ederek siyesetçilerin hapse atılması ve sürgüne gönderilmesi, askeri cunta yönetiminin başa gelmesi ile sonuçlanır. Bu Askeri darbe o zamana kadar cumhuriyet tarihinde askerin üçüncü yönetime müdahalesi olmuştur.

1980 yılında ülke adeta bir kaosun eşiğine getirilmişti. Sürekli artan siyasi cinayetler, sağ sol çatışması, öğrenci hareketleri, işçi grevleri, kanlı 1 mayıs olayları, darbeye zemin hazırlayan ortamlardan biri olmuştur. Ardından Konya'da Erbakan'ın Kudüs mitingi, devlet yönetimini değiştirmeye yönelik şeriatçı bir hareket olduğu değerlendirilerek darbe sebeplerinden biri sayılmıştır.

Dış politika ve ekonomi açısından bakarsak o zamanki başbakan Süleyman Demirel'in dediği gibi ülke 70 sente muhtaç haldeydi. Bu da ekonomiyi özetlemektedir. Yani ekonomik anlamda ülke çok zor durumda sürekli tüp kuyrukları, karaborsadan malzemeler alınıyordu. 1979'da İran islam devrimi, ardından Sovyetlerin Afganistan'ı işgal etmesi, Amerika için o bölgede yönetimi canlı tutma, ilgisini bu bölgeye odaklama şeklinde bir adım artmasına sebep oldu. Bu nedenle Türkiye, Amerika için çok önemli bir hale geldi.

Sürekli dünya üzerinde komünizme karşı dünya jandarmalığına soyunan Amerika, çeşitli ülkelerde sol hükümetlere darbe yaparak sağ hükümetler getirmiş ve solunda önünü Türkiye'de kapamaya çalışmıştır. Darbede Amerika'nın etkisini, CIA başkanı darbe sonrası "bizim çocuklar çok iyi iş başardı" şeklinde cümlesini en iyi açıklayıcı olmuştur. 1980 darbesinde Amerika'nın etkisinin oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz.

12 Eylül 1980 pazar günü ülkedeki artan şiddet olayları, yönetim zaafı, siyasi iktidarsızlık sebebiyle ülkeyi kaosta gördüğünü öne süren Türkiye Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri ve başındaki Kenan Evren, televizyondan ülkeye ordu tarafından el konulduğunu açıklamış ve Türkiye bu darbeyle adeta yüzlerce yıl geriye gitmiştir.

Darbenin ardından ülkedeki olaylar bıçak gibi bir günde kesilmiştir ne hikmetse... Askeri cunta yönetimi 1983'a kadar ülke yönetimi görevini sürdürmüş, adeta demokrasi ve insan hakları bu süreçte askıya alınmıştır. Çeşitli işkenceler, kapatılmalar ve yasaklamalar bu devirde sıklıkta görülmüştür.
Daha sonra açıkladı gibi Kenan Evren bir sağdan bir soldan 2 sağdan 2 soldan astık demiştir. Bu da darbenin acı yüzünü bize göstermektedir.

1980 darbesinden sonra ülkeye bir daha eski günlerine dönememiş, 1980 darbesinin izleri hala günümüzde yaşamaktadır. 80 darbesi ve yaşanan insan hakları ihlalleri ortaya çıkan PKK terörü bu darbenin eseridir diyebiliriz.

2010 yılında yapılan referandumla 80 darbesinin mimarlarına yargılama yolu açılmış, Ankara'da açılan davada Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hayatta oldukları için yargılanmış, rütbe değerinin düşürülmesi ve ağır hapis cezaları almışlardır. Yalnız karar temyizdeyken ikisi de vefat etmiştir. Yani yargılama sembolik bir yargılama olmuştur.