Almanya


II. Frederick (Büyük Frederick olarak da anılır)18. yüzyılda yaşamış ünlü Prusya kralıdır. Krallığı döneminde çok büyük savaşlara katılmış, Avrupa'yı dize getirmiş Almanya'nın gelişmesinde zemin hazırlamıştır.

II. Frederick Kimdir


2. Frederick zorlu bir gençlik yaşamış babası onu çok katı bir disiplin içerisinde yetiştirmiştir. Öyle bir sertlik ki Frederick saraydan bir gün kaçmaya kalkması sonucu, babası onu yakalamış ve bir başka kaleye hapsetmiştir. Kaçmasına yardım eden arkadaşlarını ise gözlerinin önünde astırmıştır.
1740 yılında babası ölünce, ikinci Frederick tahta geçmiş ilk icraatı ise Avusturya'nın elinde bulunan bir şehir devletini ele geçirmek olmuştur. Şehre saldıran Almanlar burayı ele geçirmiş, ardından Avusturyalılar tekrar saldırmış, ancak onları tekrar yenmiştir. II. Frederick çok katı kurallar içerisinde disiplinli ve güçlü bir ordu oluşturmuştur. Küçük ancak çok etkili ordusu ile zamanın Avrupa'sını adeta sallamıştır.

Avrupa'da yedi yıl savaşları çıktığında Frederick ümitsiz durumdayken Rusya, İngiltere ve Fransa savaş halindeyken, Frederick ordusuyla beraber bu devletlere savaş açar. Rusya üzerine yürümeye başlayarak onları perişan eden Alman ordusu, daha sonra İngiltere'nin başına bela olmuş, ardından Fransa'yı darmadağın etmiştir. Ancak bu sırada Ruslara karşı ülkeyi savunmasız bırakmış, ancak daha sonra Rusya cephesine geri dönerek onları tekrar yenmiştir.
Ardından Avusturyalılarla tekrar savaşa giren Frederick, Ruslara karşı ülkesini açık bırakmıştı. Avusturyalılara yenilir, ancak Rusya'da taht değişikliği olunca Frederick bu handikaptan sıyrılmıştır.

II. Frederick yendiği ülkelere karşın çok fazla sayıda toprak kazanmamıştı. Ancak Avrupa'yı sallayarak kendisinden sonra geleceklere, harika bir egemen devlet olmaları için zemin hazırlamıştır. Hakimiyet alanı oluşturan Frederick, ordu içerisinde yaptığı ıslahatlar ile Almanya'nın ayağa kalkması ve temellerini sağlamlaştırmıştır. Frederick Sarayı’nda sürekli bilim insanları ile vakit geçirmiş ve kendisi de bilim ve felsefeye çok meraklı biriydi.