Osmanlı

Kösem Sultan iki oğlu Padişahlık yapmış, 30 sene valide sultan olan ve torununda padişahlığını gören Osmanlı tarihinde tek Valide Sultan olup etkisi sebebiyle Osmanlı İmparatorluğunun en güçlü kadınlarından biridir. Yaklaşık 20 yıl boyunca Sultan naibliği yaparak ülkeyi adeta kendi yönetmiştir. Bu sebepten tarihin önemli kişileri arasında geçmiştir.

Kösem Sultan Kimdir

Mahpeyker Kösem Sultan kimi tarihçilere göre Moralı bir kadın, kimilerine göre Ortodoks bir rahibin kızıdır.
Kösem sultan asıl adı Anastasya olup kısa zamanda sarayda 1. Ahmet'in dikkatini çekmiş ve saltanata 28 yaşında girmiştir. 1. Ahmet'ten 6 çocuğu olan Kösem sultan güzelliği, zarafeti, ihtirasıyla adından söz ettirmiştir. Tabi Kösem’in yükselişinde 1. Ahmed’in ilk varisi Sultan II. Osman’ın annesi Mahfiruze Sultan’ın genç yaşta 1620’de ölmesi önemli bir etki olmuştur.

Osmanlı'da Padişah I. Ahmet'in ölümüne kadar Kösem sultan saltanata ve devlet yönetimine pek karışmamış, sessiz kalmış, ancak Sultanın ölümünden sonra oğlu 4. Murat'ın genç yaşında tahta geçmesi ile Kösem için devlet yönetimi şansı doğmuştur. Kösem ayrıca kızlarını da önemli paşalar ile evlendirip Divan-ı Hümayünde etkisi yüksek bir hale gelmiştir.

Kösem sultan 4. Murad'ı himayesinde yetiştirmiş ve sürekli ona akıl vermiştir. 4. Murat artık kendi vasfını padişahlık vasfını alana kadar sürekli annesinin himayesinde sarayda yönetim sergilemiştir. Sultan Murad’tan önce de Sultan 2. Osman ile iyi ilişkilerde bulunduğu bilinir. Genç Osman yanı Sultan 2. Osman’ın ergenliğinde Kösem Sultan ile gezintilere çıktığı, Kösem’in ona iyi davrandığı ancak bu durumun daha sonra Sultan Ahmed tarafından yasaklandığı geçmektedir.

4. Murat yönetimi ile Osmanlı çok disiplinli bir devir geçirmiştir. Sultan 4. Murad çok güçlü bir kişi olarak tasvir edilir hem fiziksel hem zihinsel. Kösem sultan söylendiği üzere diğer oğlu İbrahim’in kardeş katlinin önüne geçmiş ve Murad'ın onu taht için öldürmesine mani olmuştur. Oğlu İbrahim için aciz ve taht için yetersiz olarak göstermiş, bu nedenle onu korumuştur. Ancak diğer çocukları olan Kasım ve Süleyman'ın katlinin önüne geçememiştir.

Sultan Dördüncü Murat vefat edince sıra İbrahim'e gelmiştir. Ancak Şehzade İbrahim öldürülme korkusuyla oldukça içine kapanmış ve akli dengesi biraz yitirmiş şekildeydi. Nedeni ergenliği boyunca sürekli taht için öldürülme korkusu yaşamasıydı. Bu durumda Kösem sultan devreye girdi ve oğlunun 4. Murad'ın öldüğünü, sıranın İbrahim de olduğunu, odasından çıkmayan İbrahim'e bizzat kendi odaya girerek söylemiştir. Şehzade İbrahim öyle korkmuştur ki hala tahtta gözü olmadığını söylemiştir. 4. Murad'ın cenazesi kendisine gösterilmezse rağmen şehzade İbrahim, bunun bir oyun olduğunu düşünmüştür.

Tabii ki ihtiraslı ve saltanat düşkünü olan annesi Kösem sultan sonunda şehzade İbrahim'i ikna etmiş, tahta geçmesini sağlamıştır. Ancak ortada bir yönetim boşluğu doğmuştur. Veziriazamlar, yeniçeriler, kapıkulu askerleri herkes bir yandan bu boşluğu kendi lehlerine çevirmeye çalıştığı esnada Kösem sultan, arka planda tüm zorluklara göğüs germiş ve yönetim zaafının yaşanmaması için mücadele etmiştir.
Kösem sultan oğlu İbrahim'in düzelmesi için pek çok hocaya ve alime göstermiş, sonunda ona bir cinci hocaya Karabaşzade Hüseyin efendiye tedavi ettirmiştir ve bu tedavi sonunda gerçekten İbrahim'in düzeldiği söylenir. Ardından Karabaşzade Hüseyin efendi için Osmanlı'da saray da pek çok imkan sağlanmıştır ve hocanın ünü artmıştır.

Zamanla annesi Kösem sultan, Padişah İbrahim'e söz geçirememeye başlamış ve ardından onu sakinleştirmek için saraya cariyeler almıştır. Zamanla bu kadınlar ortalığı karıştırma başlamış ve iç çekişmeler yaşanmıştır. Hatta Şeker hatun adındaki bir cariye Kösem sultan tarafından feci şekilde dövülmüştür. Kösem’in bir başka dövdürme konusu kayıtlara Haseki Sultan Olduğu dönemde 1612’de geçmiştir. Venedik elçisi Contarini’nin aktardığına göre Kösem’in canını sıkan bir kadın bizzat Sultan Ahmet tarafından dövdürülmüştür.

Sonunda Sultan İbrahim annesini sürgüne göndermiş ve onu bir sarayda Florya'da sürgün etmiştir. Oğluna söz geçiremeyen, oğlundan darbe yiyen ve iktidar hasretiyle yanıp tutuşan Kösem sultan, arka planda sadrazamları ve kendine yakın kişileri örgütleyip, padişahın tahttan indirilmesi için planlar yapmış ve çıkan olaylarda yeniçeriler ayaklanmış ve padişah İbrahim'i kadın düşkünü ve deli olduğu suçlamalarıyla hapsedip daha sonra idam etmişlerdir. Sultan İbrahim'in hal edilmesi yani tahttan indirilmesi ve ardından öldürülmesinde etkisi olması ve karşı gelmemesi sebebiyle de Kösem Sultan evlat katili olarak adlandırılmaktadır.

Bu durumu halkta tepkilere sebep olmuş ve çok üzmüştür.Padişah İbrahim'den sonra tahta 7 yaşındaki şehzade Mehmet'e geçmiş, daha sonra Kösem sultan şehzade Mehmet'in annesi Valide Turhan Sultan ile uğraşmıştır.
Bu iki kadın arasında yaşanan sürtüşmeler devleti zaafa düşürmüş ve Anadolu'da isyanlar çıkmıştır. Sonunda Kösem sultan yine bir karışıklık çıkarma niyetinde ocağı kendine çekme plan hareketleri içindeyken, planları ve tertipleri fark edilmiş ve en sonunda sarayın içinde saklanırken yakalanıp öldürülmüştür. (Bknz. Kösem Sultan’ın ölümü)

Kösem Sultan öldükten sonra kocası Sultan Ahmet'in türbesine defnedilmiştir. Kösem sultan hayatı boyunca hırsı ile devlet yönetmiş ve iktidardan kendini alamamış, sürekli iktidarda olmak için uğraşmıştır. İktidarda olmasını da padişahların annesi olması sebebiyle onları yöneterek sağlamıştır. Etkisinde olduğu Osmanlı devri günümüz popüler kültüründe Kadınlar saltanatının zirvesi olarak adlandırılır. Osmanlı tarihinde ilk kez görülen saltanat naibliği yapmış ve Padişah oğulları adına mektuplar yazarak devleti arka planda yönetmiştir. Hatta yönetim toplantılarına katılmak istese de bir kadının yer alması hoş karşılanmayacağından gerçekleşmemiştir.

Kösem sultan hayatı boyunca pek çok Osmanlı padişahından fazla sürede devlet yönetiminde bulunmuş  çok ihtiraslı ve güzel bir kadın olarak tarihteki yerini almıştır. Saltanat ve yönetim hırsıyla pek çok plan ve proje de bulunduğu, bunun yanında gönlünün çok zengin olduğu tarihçiler tarafından söylenmektedir. Öyle ki Kösem sultan tebdili kıyafet giyerek ceza evine gider ve borcundan dolayı yatan mahkumların borcunu ödeyerek özgürlüğe kavuşmasını sağlayan bir kadındır. Cinayet işleyenlere bu iyiliği yapmazdı. Ayrıca pek çok eser yaptırmıştır Osmanlı coğrafyasında. Üsküdar'daki Çinili Camii Kösem Sultan’ın eserlerinden biridir. Fakir halka sürekli yardım etmiş, Mekke ve Medine, Arap coğrafyası ve kutsal topraklarda fakir halka pek çok yardımda bulunmuştur. Ölümünün ardından İstanbul fakirlerinin aç kaldığı söylenir.