Türk

Sabirler, bugünkü ülkemizin bulunduğu Anadolu topraklarına akınlar düzenleyen ilk Türk devleti ve boyudur. Sabirler Orta Asya'da kurulmuş ve zamanla bölgelerinde sıkıştırılmak suretiyle kuzey Kafkasya'ya göçmüşlerdir.
Burada 503-576 yılları arası faaliyet göstermişlerdir. Orta Asya'dan gelen diğer Kavimler tarafından Sürekli taciz edilen Sabirler, yönlerini batıya dikmişler ve Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya doğru akınlar yapmış, 6. Yüzyıldan itibaren Bizans üzerine seferler düzenlemişlerdir. Bölgede Bizanslılar, İran ve Safevi Devletiyle yoğun savaşlar yaşayan Sabirler, ilerleme kaydetmiştir.

Sabirlerin kökeni Batı Sibirya bölgesidir. Sabir isminin anlamı “yol değiştiren, sapan, başıboş dolaşan “ manasına gelmektedir. 515 yılında en güçlü oldukları dönemde Balah Han liderliğinde Günay Kafkasya ve Karadeniz’e yerleşen Sabirler 516 yılında Bizans’a karşı Sasaniler ile anlaşarak Konya ve Kayseri’ye kadar ilerlemiştir. Balak bu zaferlerde etkili bir komutan olarak kayıtlara geçmiştir. Han Balak’tan sonra yönetimi devralan eşi Boğarık Hatunun ordunun komutanı olduğu yer alır.
Orta Asya
Sabirler Harita


Sabirler, Anadolu'ya ilk Türk akınlarını gerçekleştirmesi nedeniyle tarihte önemli bir yere sahip olmuş, Bizans kaynaklarında sıkça söz edilmiştir. Hatta bazı Bizans kaynakları 100 bin kişilik Orduları olduğunu iddia edilse de de gerçekliği kanıtlanmamıştır. Dönemin Bizans tarihçisi ProkopiosSabirlerin mühendisleri sayesinde etkili savaş makinaları yaptığını yazmıştır.

557 yılında Sabirler bulundukları bölgeye diğer bir boy olan Avarların gelmesi üzerine kuzeye çekilmek zorunda kalmış ve yükselmekte ve güçlenmekte olan Göktürk devletine tabii olarak Göktürklerin batı kanadını oluşturmuşlardır. 576 yılında da Güney Kafkasya bölgesinde Bizans’a yenilerek buradaki toprakları kaybetmişler ardından tarih sahnesinden silinmişlerdir.

Bugünkü Sibirya Bölgesi'nin ismi, Sabirlerin orada yaşadığından dolayı verilmiştir. Göç etmeyen ve bu bölgede kalan Sabirler, Sibirya’yı oluşturmuştur. Tarihsel veriler incelendiğinde Türk oldukları tespit edilen Sabirler Macarların atasıdır. Bulgarların, bu boyun devamı oldukları iddia edilmektedir.