Endülüs Emevi Devleti, İslam ordusunun 711 yılında İspanya’yı Tarık Bin Ziyad komutanlığında fethettikten sonra bu bölgeye Endülüs ismini verip kurduğu devlettir. Asırlar boyu hoşgörü ve ihtişam merkezi olmuş ayrıca ilim anlamındaki çalışmaları buranın tam bir düşünce merkezi olmasını sağlamıştır.

711 yılında Tarık Bin Ziyad, Cebelitarık boğazını geçerek İspanya'ya fetih düzenlemiş, Endülüs'ü fethederek buraya bir İslam devleti kurulmasının temellerini atmıştır. Ardından Emevi soyundan gelen Hişam’ın torunu Abdurrahman 756 yılında Endülüs Emevi Devletini kurmuş başkenti Kurtuba (Cordoba) yapmıştır. Tam bir hoşgörü ve ihtişam dönemi geçiren Endülüs Emevi Devleti, Suriye'den gelen valiler tarafından yönetilmiştir. İlk başta dışarıdan da pek çok vatandaş kabul edilerek bugün hala bir kısmı ayakta kalan harika yapılar ve ihtişamlı saray yapıları inşa edilmiştir. Diğer adı Khilafat Qurtuba’dır.

Endülüs halkının çoğu son derece okuryazar olmakla birlikte ardından gelenlerde okuryazar olmuş ve yapılan bilim ve ilim çalışmaları ile birlikte çok yüksek seviyelere çıkmıştır. Endülüs kilise, cami ve havraların bir arada hoşgörü içinde barış çiçeği gibi yan yana olduğu tam bir hoşgörü merkezine dönüşmüştür.
III. Abdurrahman döneminde başkent Kurtaba başta olmak üzere, Endülüs şahlanarak altın çağını yaşamıştır. Abdurrahman'dan sonra gelen valilerin devleti yönetmemesi ve Burberry ayaklanmaları yüzünden, Endülüs karışmış, Hristiyanların da sık sık saldırması neticesi zayıflayarak düşmesi sonucu Endülüs devleti dağılmıştır. 1031 yılında her vali kendine bir şehir seçerek ufak devletçiklere bölünmüştür. Valiler merkezi tanımamış, bölünme ile birlikte Hristiyanlar saldırmaya başlamış, Afrika'dan gelen yardımlar sonucu dağılmaktan bir müddet kurtulmuştur. Endülüs devletçikleri bir dönem Afrika'ya bağlı bir devletler grubu şeklinde yönetilmiş, 1236 yılında, İspanya kralı Ferdinand'ın  saldırılarıyla bu devletçikler son bulmuştur. Kral Ferdinand'ın  başkent Kurtaba'yı ele geçirmesi sonucu, büyük saray başta olmak üzere her şeyi yakıp yıkarak  halkı kılıçtan geçirmişlerdir.

Endülüs Emevi devleti ilk kurulduğunda tüm İspanya’yı fethetmiş, akıncı birlikleri güney Fransa’ya kadar seferler düzenlemiştir. Puvatya savaşı ile durdurulmuşlardır. Endülüs Emevi devletinin en parlak dönemleri III. Abdurrahman (912-961) II. Hakem (961/976) dönemleridir. 11. Yüzyıldan sonra ise kısa zaman içesinde başa gelen yöneticiler cihadı artık bırakmış ve kendi sefalarına yönelmişlerdir. Bunun akabinde ise Müslümanları İspanya’dan atmak isteyen Frank ve diğer Hristiyanlar ise giderek güçlenmişlerdir.

Ardından zamanla diğer devletler ve Hristiyanlar toplamda 300 bin Müslüman’ı istemeye istemeye kuzey Afrika'ya çekilmek zorunda bırakmışlardır. Son kalan Gırnata devleti 1492 yılında Hristiyanlar tarafından fethedilmesiyle, Avrupa'daki Endülüs İslam devletinin son kalesi de yıkılmış oldu.

Geri çekilirken Gırnata kralı 6. Ebu Abdullah, şehri Hristiyanlara teslim etmiş, şehri terk ederken geriye dönüp ardına baktığında üzülerek ağlamaya başlamıştır. Bu durumu annesi gördüğünde, ''Ağla oğlum ağla erkek gibi savunamadığın dinin, vatanın ve devletin için şimdi kadın gibi ağlamak yakışır sana'' diyerek tarihe geçen sözü söylemiştir. Kralın ağladığı tepe, bugün Arab’ın ağladığı yer olarak anılmaktadır. Kral Ebu Abdullah, daha sonra kuzey Afrika'ya geçmiş, kimse onunla ilgilenmemiştir. Nerede öldüğü bilinmemektedir.

Müslümanlar gitmek zorunda bırakıldıktan sonra Endülüs toprakları adeta zulmün merkezi olmuştur. Endülüs’ün kurulduğu yerler bir zamanlar hoşgörü toprakları iken o dönemden sonra, her yerde akıtılan kanlar sayesinde vahşet merkezi olmuştur. Endülüs topraklarında kalan halkın zorla dilleri ve dinleri yasaklanmış, karşı çıkanlar ise katledilmiş, fırsatını bulanlarda yaşadıkları topraklarından göç etmek zorunda kalmıştır. Aynı şey Yahudiler için de yapılmış, Yahudileri ise Endülüs topraklarından Osmanlı Devleti kurtarmıştır.