Hınçak örgütü, Ermenice çan manasına gelen kelimeden türetilmiştir. 1887 yılında, Rus Ermenisi olan  Avedis Nazarbeg ve karısı tarafından kurulmuştur. Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde oluşturulan örgütün amacı, büyük bir Ermeni Devleti kurmaktır. Kurulmasını düşündükleri yer olarak da Doğu Anadolu'da bulunan, İran ve Azerbaycan sınırları arasında kalan bölgeyi seçmişlerdir.


Örgüt düşüncelerini gerçekleştirmek için çalışmalarına, Doğu Anadolu'da başlamıştır. Cenevre'de kurulan örgüt merkezi daha sonra Londra'ya taşınmış, düşünce olarak Marksist Leninist bir ideoloji benimsemiştir.

Büyük Ermenistan devletinin  kurulması için tek yolun çatışma olduğunu benimseyen bu vahşi örgüt, Berlin anlaşmasından kaynaklanan sebeplerle bu bölgelerde devlet kurma fikri ile harekete geçerek, ilk etapta Doğu illerinde isyanlar ve karışıklıklar ortaya çıkararak, Osmanlı'nın başına bela olmaya çalışmışlardır.

Bu amaçla, Diyarbakır, Siirt, İstanbul ve Kayseri gibi pek çok ilde isyanlar çıkarılmış Sason isyanı gibi, ardından bu isyanlar bastırılmıştır. Osmanlı Devleti Padişahı Abdülhamid Han, bu zararlı örgütün faaliyetlerini engellemek için çeşitli önlemler almış, özellikle bu örgütle uğraşmak için Hamidiye alaylarını kurmuştur.

Daha sonradan kendi içlerinde yaşadıkları anlaşmazlıklar yüzünden, kanlı hesaplaşmalarını Avrupa ülkelerine taşımışlar, kendi aralarında mafya usulü hesaplaşmalara girerek, Avrupa Sokakları cesetlerle dolmuştur.

Ardından Hınçaklar dağılmış ve Taşnak örgütü, Armenian örgütü gibi örgütlere bölünmüşlerdir. Hınçak örgütü özellikle Ruslardan özel ilgi görmüş ve Rus Büyükelçiliklerinden destek almışlardır. Ancak Rusların gizli emellerini anladıkları anda, bu ilginin boş çıkacağını düşünerek, aralarında anlaşmazlıklar çıkmıştır.

Birinci Dünya Savaş'ında ise çeşitli kaynaklar, 200.000 Ermeni'nin İtilaf Devletleri safında savaştığını belirtmiş, bu süreçte çoğu tarihçiler ise Ermeni çetelerinin, Hınçak ve Taşnak örgütü adı altında, özellikle Doğu Anadoluda bulunan Müslüman köylerine yapılan saldırılarda, ırza Geçme, cinayet, köy yakma gibi pek çok akıl almaz vahşet olaylarının sergilediğini gözler önüne sermektedir.

Ermeni çetelerine karşı önlem almak amacıyla, Osmanlı Devleti, 1915 yılında, Tehcir Kanununu çıkartarak, Ermenilerin Lübnan bölgesine tehciri zorunlu kılınmıştır.
Göç sırasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle vefat eden Ermeniler bugün Ermeni Soykırımı olarak delillendirmeye çalışsalarda, gerçek tarihçiler asıl Vahşetin ve soykırımın Müslüman Türklere karşı uygulandığı konusunda hemfikirdirler.

1. Dünya Savaşı'nın ardından, özellikle Lozan'da Ermeni Devleti taleplerini tekrar dile getiren Ermeniler, Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvayi Milliye'ye  yenildikleri halde Lozan'da tekrar ortaya çıkarmaya çalışarak, bu taleplerini büyük devletlere yaptırmaya çalışmışlardır. Ancak Türkiye'nin dirayetli tutumuyla bu talepleri reddedilen Ermeniler, Birinci Dünya Savaşının ardından, 1950 yılına kadar aynı şekilde davranmaya devam etmişler ve Asala ismindeki Terör örgütüyle Türkiye'ye zarar vermeye çalışmışlardır. Türkiye'nin Asalayı bitirmesinin ardından, bu kez günümüze kadar devam eden, PKK belasının sorumluları olmaya devam etmişlerdir.

Ayrıca  Hınçak ve Taşnak örgütüne ait teröristler, aynı faaliyetlerini PKK adı altında göstermekte ve düşmanca tutumlarını sergilemektedirler. Aynı Ermenistan Devletinin yaptığı gibi, Ermeniler geçmişte Müslümanlara karşı yaptıkları vahşeti, atalarımızın üzerine atıp, dünya kamuoyunu etkilemeye çalışsa da bunların Gerçek olmadığı çok açık şekilde ortadadır.