Türk film sektörüne, Cüneyt Arkın'ın Malkoçoğlu karakteriyle giren geçtiğimiz yıllarda muhteşem yüzyıl dizisinde de karakter olan Malkoçoğlu, Osmanlı adına büyük cesaretler sergilemiş ve pek çok Bizanslı öldürerek filmlerde Osmanlı'nın yükselişini sağlamıştır.
Peki gerçekten Malkoçoğlu var mıydı? Evet Malkoçoğlu gerçekten yaşamış bir ailenin adıdır. 1. Murat ve Beyazıt döneminden itibaren Malkoçoğlu ailesi Türk akıncı birliklerine Rumeli seferlerinde hizmet etmiş bir ailedir. Amasya kökenli olan bu cengaver aile, yaptığı savaşlar ve cesaretleriyle pek çok padişahın sevgisini kazanmış savaşçı bir sülaledir

Tarihleri Malkoç Bey ile başlar. 1. Murat ve Yıldırım Beyazıt han dönemlerinde 1. Kosova Savaşı’nda, Niğbolu Savaşı’nda birliklere komutanlık etmiş, oğlu Mustafa da aynı şekilde okçu birliklerine bu savaşlarda komuta etmiştir. Çok başarılı işler yapan Malkoç Bey ölümünün ardından Bulgaristan'da Malkoçova (Burya) bölgesinde gömülmüş ve türbesi buradadır.

Daha sonra Malkoçoğulları olarak sülalesi devam etmiş, bütün çocukları ve torunları Balkanlarda idari işlerde ve savaşlarda bulunmuş, pek çok bölge de akınlar düzenlemiş, akıncı birliklerine komutanlık yapmışlardır.
Malkoçoğlu ailesi daha sonra böle devam ederek ilerlemiş, sülale olarak sürekli Osmanlı adına doğuda ve batıda akınlar ve savaşlarda bulunmuş yiğit bir ailedir.

Malkoçoğlu Soyu


Malkoçoğlu soyundan gelen savaşçılar tarihin ünlü komutanları ile çarpışmışlardır.
Malkoç beyin oğlu olan ve birinci Kosova Savaşında babasıyla savaşmış Malkoçoğlu Mustafa Bey 1400 yılında Timur’un Sivas kalesini kuşatmasına 3 bin kadar asker ile 200 bin kişilik Timur ordusuna karşın kaleyi 2 hafta boyunca kahramanca savunarak tutmuş, ancak açlık ve susuzluk sebebiyle ve Timur kaleyi teslim ettiğinde canlarını bağışlayacağını söz vermesi üzerine kale boşaltılmış, fakat Timur sözünde durmayarak Malkoçoğlu Mustafa Beyi kaleyi teslim ettikten sonra şehit etmiştir.
Tarihte bir başka ünlü komutan tarafından bizzat öldürülen Malkoçoğlu ise Turali beydir. Malkoçoğlu Turali Bey 1514 yılında gerçekleşen Çaldıran savaşında bizzat Şah İsmail tarafından şehit edilmiştir.

Malkoçoğlu Mehmet Bey yine Malkoç Bey’in bir diğer oğlu olup Rumeli fetihlerinde yer almış 1385’te ölmüştür. Türbesi Gebze sınırları içerisindedir.

En meşhur ve bilinen, Malkoçoğlu karakterinin sahibi diyebileceğimiz, Malkoçoğlu Bali Bey’dir. Malkoçoğlu Bali Bey, Fatih Sultan Mehmet zamanında sarayda Enderun’da yetişmiş, son derece cesur ve akıllı bir askerdir. Osmanlı imparatorluğu adına Balkanlarda seferler düzenlemiş, özellikle Eflak ve Boğdan’da artan karışıklıkları bastırmasıyla ve Boğdan- Eflak ordularını püskürtüp onları yenmesi ile adından sıkça söz ettirmiştir. 1500 kişilik ordusuyla 10000 kişilik Eflak ordusunu bozguna uğratması, çok sayıda savaş ganimeti kazanması, Avusturya önlerine kadar akınlar düzenlemesi ile kahramanlıkları, imparatorluk çapına yayılmış ve ünü artmıştır. Daha sonra Malkoçoğlu Bali Bey 40 bin kişilik ordusu ile 1498 yılında Varşova şehrine kadar seferlerde bulunmuştur.

Sultan II. Beyazid’in kızı Hüma hatun ile evlenen ve Bali bey adında oğlu olan (tarihte 3 adet Malkoçoğlu Bali bey bulunmaktadır) Malkoçoğlu Damat Yahya Paşa, Bosna ve Rumeli Beylerbeyliği yapmış 1506 yılında vefat etmiştir. Onun isminden dolayı sonra gelen Malkoçoğluları, Yahyapaşazadeler ismiyle de bilinmektedir.

Diğer bir Malkoçoğlu Bali Bey ise Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış özellikle Mohaç Meydan Savaşında kahramanlıklar gösterip ordunun sağ kanadında yer almış olan Malkoçoğlu Yahyapaşazade Bali Bey’dir. 1548 yılında vefat etmiştir.

Malkoçoğlu Damat Yahya Paşa’nın torunu olan Mehmet Bey de Enderun’da yetişmiş ve Kanuni Sultan Süleyman’ın Zigetvar seferinde Gyula kalesini 2 ay gibi kısa sürede alması ile adını duyurmuştur. 1570 yılında Sultan 2. Selim döneminde Kıbrıs fethi sırasında vurularak şehit olmuştur.

Malkoçoğlu Damat Yahya paşanın oğlu olan bir diğer Malkoç soyundan gelen akıncı Gazi Kızan Mehmet Paşadır. Kanuni Sultan Süleyman’ın 1. Viyana kuşatmasında bulunmuş ve Çek bölgesini işgal eden kuvvetlerin başında yer almıştır. Ardından Alman Prensleri ile yaptığı savaşlarla ve Peç şehrini Almanlardan geri alması ile bilinir. Vertizo savaşında 45 bin kişiden oluşan Alman ordusunu tarumar eden Gazi Mehmet Paşa, 1566 yılında Budin’de hayata gözlerini yummuştur.

Malkoçoğlu soyunun son temsilcisi Yavuz Ali Paşa olup 1603 yılında sadrazamlık yapmıştır.1604 yılında Macaristan seferi sırasında Belgrad’ta ölmüş ve mezarı Yozgat Yerköy’dedir.

Osmanlı tarihinde geniş yer bulan Malkoçoğlu sülalesi akıncı özellikleri ve girdikleri savaşlardaki kahramanlıkları ile tarihe geçmiş olup popüler kültürümüzde de yer bulmuşlardır. Yani bu bilgiler ışığında Malkoçoğlu gerçekten yaşamış ve yiğitliği ile Osmanlı‘nın gazalarına katılmış savaşçı ve akıncı soyu olduğu görülmektedir.