etkisi

Kobra etkisi terim olarak içinden çıkılmaz bir problemin çözümü için yapılan bir müdahalenin, problemi eskisinden daha da içinden çıkılmaz bir durum haline getirmesi olayına denmektedir.

Bu terim yaşantımıza tarihi bir olaydan geçmiştir ve çok ilginçtir. İngilizler Hindistan'a sömürmek için işgal ettikten sonra bilindiği üzere üzerinde Güneş batmayan imparatorluk unvanını almış ve çok büyük bir ülke olan Hindistan'ı sömürge devleti olarak kullanmaya başlamışlardır.

Hindistan bilindiği üzere çok çeşitli hayvanların bulunduğu tropikal bir bitki örtüsüne sahiptir ve bölgede çok zehirli yılanlar, kral kobra dahil yaşamaktadır.
İngiliz askerleri bölgeyi işgal ettiklerinde, ilk etapta zehirli kobra yılanları sokması neticesinde pek çok İngiliz askeri ölmüştür. Çünkü askerler ilk defa karşılaştıkları yılanlar hakkında hiç bir şey bilmemekte ve karşı koyamamaktadır.

Bu ölümlerin ardından İngilizler daha fazla zayiat vermemek için ilginç bir yol bulmuş, zehirli kobraları öldürüp teslim eden Hintlilere Yılan başı para ödemişlerdir.
Hintliler bu kampanyayı çok sevmiş, ilk etapta çokça kobra yılanı yakalanmış, hatta neredeyse yılanların soyu tükenme noktasına gelmiştir. Ardından bu işi fırsata çevirmek isteyen Hintliler kobra  yılanlarını kendileri üretmeye karar vermiş ve bölgede kobra çiftlikleri kurarak yılan üretimine başlamışlardır. Daha sonra bu yılanların kendileri yetiştirip, öldürüp, İngilizlerden sterlin almaya başlamışlardır.

Yılan başı 1 sterlin ödeyen İngiliz hükümeti zaman geçtikçe kasasından çok fazla para çıktığını görmüş, bu sebepten yılan kampanyasından vazgeçmiştir. Öldürülen yılan başı para vermenin bittiğini duyan halk oldukça kızmış ve çiftliklerde ürettikleri kobraları doğaya salmaları üzerine oldukça fazla zehirli kobra yılanı doğada eskisinden daha fazla bulunmaya başlamıştır.
Yapılan müdahale ile başlangıç durumundan fazla sayıda kobra yılanı ortaya çıkmasıysa buna benzer durumlara kobra etkisi denmesinin sebebi budur ve tarihten gelen bu olay literatüre geçmiştir.