ermeni

Hamidiye alayları Sultan Abdülhamid Han tarafından 1890’larda büyüyen Ermeni sorununu bastırmak için Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aşiret liderleri tarafından kurdurduğu alayların adıdır.
Genellikle Sünni Kürt aşiret liderleri tarafından seçilen bu alaylar, hafif attı Süvari birlikleri şeklindeydi. Ancak içeriğinde Çerkezler, Türkmenler ve Yörüklerde bulunurdu. Bölgedeki aşiret liderleri silahlandırılarak ve üniforma dağıtılarak artan Ermeni baskınları ve çetelerine özellikle Taşnak çetelerine karşı bölgeyi savunma ve olası Ermeni saldırılarına karşı Doğu sınırını korumak üzere görevlendirilmiştir. Hamidiye alayları 1891 Mart ayıdan itibaren faaliyette bulunmuştur.

13 Haziran 1878 yılında Avrupa devletleri tarafından Berlin konferansında Ermeniler’e kendine ait bir devlet kurmalarına yeşil ışık yakılması ve Rusların Doğu Anadolu’yu işgal hazırlığında olması, Hamidiye alaylarının kuruluş sebeplerinden bazılarıdır.

Bugünkü koruculuk sistemine benzer bir şekilde Hamidiye alayları silahlandırılmış ve Doğu sınırının güvenliği yerel güçlerle sağlamak istenmiştir. Hamidiye alayları Türk tarihinde ilk gayrinizami harp birlikleridir. Benzemelerinden dolayı tarihimizde ilk koruculuk sistemi olarak isimlendirilebilir. Aşiret reislerinin yanında gözlemci olarak bir Osmanlı subayı bulunurdu. Ayrıca her aşiretten bir genç İstanbul'da askeri eğitim aldıktan sonra kendi topraklarına geri gönderildi. İlk etapta 1891 yılında alayların sayısı 50 iken (her alay yaklaşık 600 kişiden oluşmaktaydı) 1908 yılında 65 olmuştur. Buda zaman içerisinde alay sayısının arttığını gösterir.
Abdülhamit Han tarafından bölgeyi kuvvetlendirmek için kurulan alaylar Abdülhamit Han'ın devrilmesinin ardından ismi değiştirilerek (Aşiret hafif Süvari) sayıları azaltılmış (24 alay) ve 1913 yılında merkezi Erzurum’da olan 9 kolorduya bağlanmışlardır. Birinci Cihan Harbinde Ruslar ile mücadele etmişlerdir.

Hamidiye alaylarının kuruluş amaçları bölgedeki devlete bağlı aşiretlerden kolluk kuvveti oluşturmak, olası bir Rus işgaline karşı dirençli bir hazır ordu temini, dış mihraklar tarafından desteklenen unsurların olası bir isyanın önlenmesi, mevcut aşiret kavgalarının çözümlenmesi ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu’nun yol, okul vb. yapmak suretiyle bölgenin imarının artması olmuştur.

Hamidiye alayları bugün eleştiri alan tarihsel bir durumdur. İddiaya göre pek çok başına buyruk hareketlerde bulunarak kontrolden çıkmışlar, katliam ve yağmalarda bulunmuşlar ve 1915 Ermeni tehcirinin sebeplerine neden olduğu iddia edilmiştir. Bugün Ermeni kaynakları ve buna benzer yönde seyreden bazı Türk kaynakları da bu şekilde propaganda yapmaktadır.

Ancak Abdülhamit Han tarafından kurulan bu alaylar bölgede özellikle artan Ermeni çetelerine karşı bölgelerin savunmuşlar başarı göstermişlerdir. Ermeni çeteleri insafsızca saldırılarda bulunmuş gece baskınları, köy yakmalar ve şiddetin arttığı dönemde Hamidiye alayları sayesinde Osmanlı kendini korumaya çalışmıştır.