v


Vikingler Kuzey İskandinav ülkelerinin ataları sayılan, denizlerde faaliyet gösteren korsanlık ve barbarlık şekilde yağmacılık faaliyetleri ile gittikleri yerlere, kan ve gözyaşı hariç pek bir şey götürmeyen Savaşçı kavimdir. Vikingler Ortaçağ Avrupa'sında en korkulan yağmacıları olarak bilinmişlerdir.

Viking Tarihi

Viking kelimesinin kökeni ile ilgili iki farklı görüş vardır. Viking kelime anlamı ile ilgili bunlardan birincisi Eski Norveç dilinde "Vig" "Savaş" anlamına gelen kelimeden türemiştir. İkinci Teoriye göre ise eski İskandinav dilinde "Vik" kelimesi "Körfez" anlamına gelmekte ve Viking kelimesi bundan türemiştir.
Vikingler yaşadıkları İskandinavya bölgesinde denizde yaptıkları Ticaretle ve korsan faaliyetleriyle bilinmiştir. Vikinglerin yaşamı Deniz ile eşdeğerdir. Gemileriyle sürekli denizlerde yaşamışlardır. Sebebi ise bulundukları bölgede tarıma elverişli arazilerin en az olmasıdır. 

Vikingler tarihe kan ve yağmayla geçmiştir. Bugünkü İsveç, Norveç, Danimarka Bölgesi'nde yaşayan Vikingler M.S. VIII. yüzyılda özellikle ilk etapta İngiltere topraklarına saldırmışlar ve burada yağma, tecavüz ve katliam getirerek saldırılarını sürdürmüşlerdir. Daha sonra Fransa, İtalya bölgesine ilerleyen VikinglerSen Nehri üzerinden 30 bin kişilik ordularıyla Paris'e saldırılar. Fransa kralı Vikinglere haraç ve fidye vererek Paris'in kurtulmasını sağlar. Ardından onlara verimli toprak verir. Vikinglerin bir kolu olan Normanlar bu verimli topraklara yerleşir ve burada kalarak zamanla Fransızlaşırlar. Yani Bir nevi Fransa'nın temelini oluşturmuşlardır. Hastings Savaşı sonrası İngiltere tahtını ele geçiren Normanlarda Viking kökünden gelmiştir. Hatta Hastings Savaşı sırasında Norveçli Viking Harald Sigurdsson (Hardrada) İngiltere tahtı üzerinde hak iddia etse de, Anglosakson hanedanından Kral Harold Godwinson tarafından Stanford Bridge savaşında yenilmişler ve bu hak iddiası tarihe karışmıştır.

Vikinglerin bir koluda Rusya'ya giderek Rusların temelini oluşturmuşlardır. Vikinglerin İsveç'te yaşayan bir kolu Baltık denizinden Volga Nehri'nde takip ederek Hazar denizine kadar ulaşmış, başka bir grup ise Dinyeper Nehri üstünden Karadeniz'e varmıştır. Karadeniz'e inen bu Viking kolu, Fin dilinde İsveç anlamına gelen "Rhos" olarak isimlendirilmiş, işte bu grup daha sonradan Slavlar ile karışarak Rusların atası konumuna gelmiştir. Yani Rus adını Viking dilinde Rhos (Kuzeyden gelen) dan gelmektedir. Vikingler İzlanda'dan İspanya'ya, Rusya steplerinden İstanbul'a kadar saldırılarda bulunur. Hatta yağma için geldikleri İstanbul'da Bizans kralının Vikinglerle Barış yapması sonucu buraya yerleşmişlerdir. Vikingler paralı askerlik yapmışlar Varangian Muhafızları adıyla Bizans kralının özel muhafızı konumuna gelmişlerdir. İstanbul'u çok seven Vikingler buraya Miklagard yani büyük şehir ismini vermişlerdir.


Fransa kralının tavizleri sayesinde verimli topraklara yerleşen Vikingler bu zaman zarfında Barbar faaliyetlerinden vazgeçmişler ve yerleşik hayata geçmişlerdir. Bu yayılımcı politikaları zamanla ölmüştür.

Avrupa tarihinde 8. ve 11. yüzyıllar arasında Vikinglerin en aktif olduğu dönem olarak geçmiş ve bu döneme Viking çağı adı verilmektedir. Vikingler deniz üzerinde hızlı hareket etmelerini sağlayan meşe ağacından yapılmış ejderha başlı uzun gemileriyle korku ve terör salmışlardır. Ayrıca gösterişli zırhları, uzun boylu kaba kişilikleri, tek harekette kullanabildikleri baltaları ile gittikleri ülkelerde yaptıkları katliamlar ile terör estirmişler ve paniğe sebep olmuşlardır. Organize biçimde yağma yapan Vikingler buna rağmen birbiriyle pek geçinemezlerdi. Ufak koloniler halinde örgütlenen Vikinglerin nadir bir araya geldikleri, kendi aralarında sıklıkla çatışmalar yaptıkları bilinmektedir.

Vikinglerin en sevdiği yağma yerlerinden biri de manastırlar olmuştur. Avrupa'da pek çok Manastır, Vikingler tarafından yağmalanmış Hatta İrlanda da bulunan Armagh Manastırı bir ayda Vikingler tarafından tam 3 kez yağmalandığı kayıtlarda geçmiştir. Batı ve Kuzey Avrupa'da bu sebepten "Tanrım Bizi kuzeylilerin gazabından koru" şeklinde dualar edilmiştir. Vikingler büyük bir hız ile hareket eden güçlü iri yapılı savaşlardan oluşuyor ve genel olarak vur kaç taktiği ile hareket ediyordu. Bu Kuzeyli Viking Savaşçıları, genel olarak Okyanus kıyılarında bulunan Avrupa şehirlerinin yağmalamışlardır. Ancak açık denizlere dökülen büyük nehirleride kullanarak, kıtanın içlerine doğru da ilerleme fırsatı bulmuşlardır. Fransa'nın iç kesiminde bulunan Nantes, Orleans gibi şehirler Bu sayede Vikinglerin saldırısına maruz kalmıştır.

Vikingler aktif oldukları dönemde Müslümanlar, özellikle Araplarla iyi ilişkiler geliştirmişlerdir. Araplar ile Vikingler arasında önemli bir kültür alışverişi da olmuştur. Abbasi halifesi, Vikinglere elçi olarak İbni Faldan'ı (X. yüzyılda yaşamış önemli bir Din bilgini ve Gezgin) göndermiş, İbn-i Fadlan Vikingler üzerine önemli tasvirlerde bulunmuştur. İbni Fadlan eserlerinin birinde Vikingleri anlatırken, dev gibi adamlar olduklarını daha önce böyle irilikte insanlar görmediğini, Vikinglerin çok güçlü olduğunu, baltaları ile savaştıklarını, at kullanmadan her yere yürüyerek gittiklerini ayrıca Vikinglerin at sürmeyi bilmediklerini ancak bildikleri takdirde dünyayı fethedebileceklerini ifade etmiştir.

Vikinglerin içerisinde Deliler denebilecek özel bir grup olup, Bu grubun amacı sadece gittikleri yerlere zarar vermek olmuştur. Bu grubun uyuşturucu benzeri maddeler içerek, bu şekilde hareket ettikleri söylenmektedir. Vikingler korsanlık faaliyetleri çerçevesinde yağma yaptıktan sonra genellikle Sonbaharda evlerine geri dönerdi. Ancak mesafeler uzayıp daha hızlı hareket etmek için dönmek yerine Faroe adaları, İrlanda gibi bölgelere Viking kolonileri kurmaya başlamışlardır. Vikingler 8. ve 11. Yüzyıllar arasında İzlanda'ya giderek buraları sömürgeleştirmişler, Grönland'a yerleşerek burada koloniler kurmuşlardır. Hatta Amerika'yı ilk keşfedenlerin Vikingler olduğu da öne sürülmekte, Hatta Kanada'nın doğusunda bulunan New Foundland'ta ki kazı bölgesinde ortaya çıkan Viking paraları, eşyaları ve o dönem yapılmış Viking tarzı evler, Kolomb öncesi Okyanus teorisinin bilimsel delilidir.

Vikingler Hakkında Yanlış Bilinenler

Vikingler Ortaçağ Avrupa'sını canından bezdirdiği için o dönem özellikle Hristiyan kaynaklarda Vikingler oldukça kötülenmiş ve haklarında kara propogandalar yapılmıştır. Vikingler o dönem dinsiz olarak lanse edilse de aslında Kuzeyli koloniler olan Viking toplumunun, kendine özel pagan inancına bağlı oldukları dinleri bulunmaktaydı.

Dahası kadınlar o dönem Hristiyan Avrupa'sında aşağı ve ikinci sınıf vatandaş görülürken Vikinglerde kadın aynı Orta Asya Türk topluluklarında ki gibi özel sayılmış ve kadın erkek eşit görülmüştür.
Vikinglerin yanlış bilinenin aksine boynuzlu miğfer takmadıkları yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Ayrıca bir Viking için sarı saçlı olmak güç göstergesi sayıldığından tarihte saç rengi değiştirme konusunda ilk örnekler Vikinglerde görülmektedir. Ayrıca kayak sporunun da ilk öncüleri Rus kolonileri kuran Vikingler olmuştur. Kayak anlamına gelen "Skiing" kelimesinin kökü de Viking Tanrılarından Skaqı den gelmektedir. Vikingler kirli ve pis olarak nitelendirilse de aslında o dönem banyo yapmayı bilmeyen Ortaçağ Avrupasının aksine hijyene önem veren, düzenli banyo yapma adetleri olan bir toplum olmuştur.
Her ne kadar birbiriyle geçinemeyen, yağma ve terör estiren Vikingler, şiddet ile anılsa da kendi aralarında bir yasaları bulunmakta ve bu yasalara oldukça bağlı kalmışlardır.