aztek

Aztekler 14. yüzyıla kadar Meksika ve Güney Amerika'da yaşanmış yerli haktır. Oldukça Kadim bir uygarlık olan Aztekler, İspanyollar'ın bölgeyi zapt etmesinin ardından İspanyollar tarafından toprakları sömürülmüştür.

Azteklerin kendine özgü tanrıları ve gelenekleri mevcuttu. Korkunç Jaguar orduları vardı. Ancak ordu İspanyollar gelene kadar diğer bölge hakları üzerinde korkutucu olsa da yeni tanıştıkları beyaz efendilerine karşı başarılı olamamıştır.

Azteklerin gözde savaşçılarından en önemlileri Jaguar gibi giyinen Jaguar Savaşçıları olmuştur. Jaguar Savaşçıları özel seçilmiş askerlerden oluşmaktaydı. Jaguar Savaşçısı olmak için savaşlarda 10 ya da daha fazla düşman askerini esir almak gerekmekteydi. Bu savaşçılar ucunda cam kesikleri bulunan tahta sopalarla, at üzerinde savaşırdı. İnandıkları tanrıların şekline bürünmeye alışırlardı
Jaguar savaşları yakaladıkları, esir aldıkları düşmanlarını geceleri Jaguar tanrısına kurban ederlerdi.

Ancak ilginçtir İspanyollar çok ufak bir orduyla koca imparatorlukları, medeniyetleri alt etmiştir. Korkulan jaguar askerleri ve sayıları yüz binlerle ifade edilen yerli orduları hiçbir işe yaramıştır. Bunun nedenleri arasında beyazların Tanrı olarak algılanması ve Avrupa'dan getirdikleri hastalıklar etkili olmuştur. Hatta İspanyollarla savaşan Aztek ve İnkalar, İspanyol askerlerinden birinin savaşta kafasının kopup öldüğünü görene kadar onların Tanrı olduklarını inanmaktaydılar.