baltacı

Popüler tarihimizin en karanlık ve en konuşulan olaylarından meşhur Baltacı Mehmet Paşa ve Katerina olayıdır. 1711 yılında meydana gelen  Prut savaşı, Osmanlı ve Rusya arasında yapılmış, Osmanlı İmparatorluğu savaşı kazanmıştır. Ancak bilinen iddiaa Osmanlı, Rusları yendiği halde ilerleyebilecek iken, Çariçe Katerina'nın Baltacı Mehmet Paşa ile çadırda bir gece yaşaması ve aralarında ilişki olması sebebiyle, sadrazam Baltacı Mehmet Paşa bu Seferden vazgeçmiş ve barışı kabul etmiştir.

Öncelikle kahramanlarımıza bakarsak Baltacı Mehmet Paşanın, Çorum'da Osmancık ilçesinde dünyaya gelmiştir. Genç yaştan itibaren ilim öğrenmek için Tunus ve Cezayir o kadar gitmiş daha sonra ülkesine geri dönmüştür. Devlette çeşitli görevler yapmış, Osmanlı adına kendini kısa sürede kendini ispatlamıştır. Baltacı Mehmet Paşa yapısı gereği çok hırslı bir kişiyi de ayrıca sadrazam olmak için çok uğraşmış entrika ya meyilli bir kişiliği vardı. Baltacı Mehmet Paşa hayatı boyunca 2 kez sadrazam olmuştur. Çariçe Katerina ise Çar Petro'nın yani bizim deyişimizle Deli Petro'nun eşidir. Deli Petro, Rus tarihi açısından çok önemli bir kişiliktir.

Çarın en büyük hayali sıcak denizlere inmekti, kendisine en büyük engel olarak da Osmanlıyı görmekteydi. Bu nedenle Osmanlı'ya karşı savaşa kalkışmış, ancak Osmanlı-Rus Savaşında hezimete uğraması sonucu barış yapmayı kabul etmiştir.

Baltacı Katerina hadisesi Prut Savaşında yaşanmıştır. İsveç Kralı demirbaş şarl ın deli petro ile yaptığı savaşta yenilmesi ve 1500 kişilik ordusu ile Osmanlı Devleti'ne ait Bender kalesine sığınması sonucu purut savaşı'na giden yolu hazırlamıştır. Ancak böyle bir olayın yaşandığı iddiası büyük olasılıkla sadece bir dedikodudan ibarettir. Çünkü Baltacı Katerina hikayesini çürüten pek çok delil mevcuttur.

Koca bir savaşı bitirme ve ardından yapılan Barış Anlaşmasını imzalama yetkisi, Osmanlı Devletinde hiçbir şekilde sadrazamların eline bırakılmayıp, başında Osmanlı Padişahın bulunduğu Vezirlerden ve Alimlerden oluşan harp divanının sorumluluğunda bir husustur.

Ayrıca Rusya'nın barış istediği doğrudur. Çünkü yenildikleri için her şeyi kabul etmeye hazır olduklarını bildiren bir heyet ile sadrazam Baltacı Mehmet Paşa'ya gelerek yapılan görüşmelerin ardından, Baltacı Mehmet Paşa kurmaylarıyla istişarede bulunmuş, uzayan Savaş nedeniyle yeniçerilerin rahatsız olduğu ve Orduda olası disiplinsizlik nedeniyle kurmayları da Barış yapılmasını önermişlerdir.

Çünkü savaşın devam etmesiyle birlikte, yeniçerilerin savaşta İsyan edecekleri ve daha kötü sonuçlara neden olacakları, şeklinde ki istihbaratların ulaşması nedeniyle, barış anlaşmasının kabul edilmesinde etkili olduğu düşünülmektedir.

Ruslar tarafından ise bu olay şu şekilde lanse edilmektedir, Çariçe Katerina'nın, tüm Soylu kadınlardan topladığı mücevher ile herkesin elinde, avucunda bulunan bütün ziynet eşyalarını aldığı ve bu Ziynet eşyalarını,  rüşvet olarak Osmanlı komutanına verdiği, bu sebepten dolayı savaşın bittiği iddiaları söylenmektedir. Ancak tarihçilere göre, İddia da geçen komutan Baltacı Mehmet Paşa değil, Yardımcısı Osman Ağa'nın rüşveti aldığı, hatta bu rüşvetin kendisi İstanbul'da iken yakalandığı tarihçiler tarafından söylenmektedir.
savaş

Bu dönemde Osmanlıda, saray içerisinde yoğun bir rekabet bulunduğu halde, Baltacı Mehmet Paşa'nın hiçbir rakibi, Çariçe Katerina ile ilişkisi var şeklinde, herhangi bir İddiada bulunmamıştır. Düşünüldüğünde, böyle bir söz çıksa dahi, rakipleri bunu kullanmak için sarayda ve her yerde konuşurdu, ancak Osmanlı Tarihi kaynaklarının hiçbir yerinde bu tür bir iddia geçmemektedir.

Rus Savaşı sonunda imzalanan anlaşmayla, Azak Kalesi Osmanlı'ya geri verilir, ayrıca Osmanlı'nın koruduğu İsveç kralı Demirbaş Şarl'ın  ülkesine rahatça geri dönmesi sağlanmıştır.

Rusya'nın Osmanlı Devletinde bulunan Büyükelçiliği kapatılmış ve Rusya'nın, Lehistan içişlerine karışması yasaklanmıştır. Prut Savaşı sonunda imzalanan anlaşma, Osmanlı açısından oldukça karlı bir anlaşmadır.

İşin sonunda, böyle bir basit olay nedeniyle, koca bir savaşın ve imparatorluğun kaderinin değişmeyeceği ortaya çıkmaktadır. Baltacı Katerina hadisesinin bu kadar dillendirilmesinin sebeplerinden biri de bizim kendi tarihimize bakışımızın hatalı ve yanlış oluşundan kaynaklanmaktadır.