Dr. Paul Joseph Goebbels, (1897 – 1945) 1933 ve 1945 yılları arasında Nazi Almanya'sının Propaganda bakanıdır. Hitler'in en yakın arkadaşı olup yüzyılın en iyi Propaganda ve reklam uzmanı olduğu, günümüzde dahi pek çok uzman tarafından dile getirilmektedir.

Joseph Goebbels, Alman İmparatorluğunda doğmuş, 1917 yılında liseyi bitirmiş, doğuştan engelli olduğu için askere almamıştır. Ardından antik tarih ve Alman filolojisini okuyan Goebbels, eğitim alanında kendini yetiştirmiştir.

Goebbels Kimdir

1923 yılında Alman Nazi Partisi ile tanışan Goebbels, sonradan ülkeyi beraber yönetecekleri Hitler ile yakınlaşmış en yakın arkadaşı ve yoldaşı olmuştur. 1925 yılında resmi olarak Nasyonel Sosyalist Partisine üye olan Joseph Goebbels, 1933 yılında Hitler'in kurduğu Nazi Partisi'nin şaibeli meclis yangının ardından iktidara gelmesiyle Propaganda bakanı olarak hükumette yer almıştır. (13 Mart 1933)

Karizmatik duruşu, aktif zekası ile Büyük Yalan adı verilen Propaganda taktiğini çok aktif kullanabilen bir kişilik olmuştur. Uyguladığı Propaganda sayesinde Alman halkı, Nazi Partisi'nin güdümüne girmiş ve İkinci Dünya Savaşı boyunca bu Propaganda ve ideoloji uğruna yaşamışlardır.
Dünya tarihine 6 milyon Yahudi'nin öldürülmesinin sorumlularından olan en iyi reklamcı olarak geçmiştir.

Çok iyi bir eğitim almış olan Goebbels, "Hıristiyanlığın bu kadar etkili olmasının sebebi aynı şeyi 2000 yıldır tekrarlıyor olmasıdır" demiştir.
Sağa ayağı sola ayağından üç buçuk santim kısa olduğu için askere alınmamış ve topallayarak yürüyen biri olmuştur. Enerjik bir kişi olduğu söylenir.

Temel felsefesi "öyle bir büyük yalan söyle ki herkes inansın" olmuştur. Goebbels, çeşitli propagandalarla asıl düşünceleri ustalıkla kamufle edebilme kabiliyetini kullanarak, bütün insanları uyutma, yani Büyük Yalanı bütün dünyaya mükemmel bir şekilde tanıtmıştır. Büyük Yalan teorisi en önemli basamağı olan, kandırma ve uyutma yöntemini büyük bir ustalıkla gerçekleştirmiştir. Özellikle büyük sermaye desteği ile basın yayın kuruşlarını eline geçirmek, stratejik ve etkili propaganda yöntemlerini kullanarak halkı etkisi altına almaya çalışmıştır. İlk icraatlarından biri de Berlin Bebel meydanında Yahudi ve Nazi karşıtı tüm yayınların yaktırılması olmuştur. Farklı düşünceler gün geçtikçe basın ve yayın organlarından silinmiş ve sindirilmiştir. Goebbels' in teorileri içerisinde, ilk önce mevcut yürürlükte olan kanunları değiştirerek, kendi isteği doğrultuda geleceği garanti altına alacak kanun ve yasaları çıkartıp, bunları uygulaya koymak için ise önüne çıkabilecek engelleri ortadan kaldıracak güç olarak gördüğü polis sayısını ve yetkilerini artırıp, istihbarat teşkilatını güçlendirerek, korku imparatorluğu kurmak için fişleme ve takip etme yöntemleri bulunmaktadır. Bu sayede halk sindirilmeye çalışmıştır.
“Yalan atın, mutlaka inanan çıkacaktır” Goebbels

Böylece önüne çıkabilecek engelleri kaldırıp, yazılı ve görsel basın ve yayın kurumlarını tek tek ele geçirmek ve denetimlerini kendi bünyelerine almak suretiyle, olabilecek bütün eleştiriler bertaraf edilmekte, gündem sürekli çeşitli taktik oyunlarıyla değiştirip halkın beynini yıkanıyordu. Bu sayede asıl gerçekler baskı ve korkudan gün yüzüne çıkamamıştır. Özellikle Hitler, halka anlatılmaya çalışıldığında ise yiğit, yürekli, halktan biri olup Alman halkı için ve ülke toprakları için canını vermeye hazır, kendisi için hiç bir şey istemeyen bir profil çizilerek, bu profil halka empoze edilerek, halkın sonuna kadar ona destek verilmesine çalışılırdı.
Tam bir anti-semitik (Yahudi karşıtı) olan Goebbels ayrıca savaşın en büyük destekçilerinden biriydi. Ona göre Alman ırkı dünyayı ele geçirecek ve bu büyük imparatorluğun lideri tabiki Führer yani Hitler olacaktı. Buna hem kendisi oldukça inanmış hemde kitleleri inandırmıştır. Ayrıca halkı savaşa hazırlamak içinde tüm gücünü ve enerjisini kullanmıştır.

Goebbels, Hitler'in adeta en büyük destekçisi olup hayatı boyunca yanından ayrılmamış hep bir arada çalışmıştır. Savaşın son günlerinde Hitler intihar ettikten sonra bir günlüğüne kurdukları İmparatorluğun (III. Reich) liderliğini yapmış, ardından "Führer'in olmadığı bir dünyada çocuk yetişemez bu bizim  büyümemiz gelişmemiz gibi bir şey olamaz “diyerek, önce 6 çocuğuna zehirleyerek öldürmüş, Ardından karısıyla kendisini vurarak intihar etmiştir. Karısının ve kendinin cesetleri vasiyeti üzerine yakılmıştır. Pek çok uzmana göre yüzyılın en iyi reklamcısıdır. Sinemanın propaganda konusunda önemli olduğunu düşünmüş ve kullanmıştır. Günümüzde Hollywood’un onu taklit ettiği öne sürülmektedir. Ancak 1. Dünya Savaşından önce bile sinemanın Alman ordusunda propaganda amaçlı kullanıldığı bilinmekte olup bunu tespit eden Enver Paşa’nın sinema teknolojisini ülkemize getirerek Türk sinemasının ilk çalışmalarını başlattığı bilinir.

“Basını hükümetin kullanabildiği dev bir klavye olarak düşünün” Joseph Goebbels’in ünlü sözleri arasındadır.