bul

TodorJivkov (1911-1998) Bulgaristan'ın Soğuk savaş döneminde tam 35 yıl yöneticiliğini yapmış Komünist Parti Merkez komitesi birinci sekreteridir.

Bulgaristan’ın Pravets kasabasında 1911 yılında doğmuştur. Gençliğinde Sofya’ya taşınmış ve burada komünist partiye girmiştir.
Todor Jivkov 2. Dünya Savaşı'na kadar komünist örgütlenmelerde yer almış, ardından 2. Dünya savaşında halk milislerine katılmış ve hızlı yükselerek Bulgaristan'a Komünizmin yerleşmesiyle ülke içinde kademelerini yükselmiştir. 1954 yılında Komünist parti 1. Sekreteri unvanı alarak Sosyalist ülkeler içerisinde en genç yönetici olmuştur. Todor Jivkov önce başbakanlık ve 1962 yılında devlet başkanına seçilerek yönetimi davranmıştır. 1972 yılında ise Bulgaristan’da yapılan yeni anayasa ile Devlet konseyi başkanı seçilmiştir.

İlk etapta ülkeyi tarım toplumundan endüstri toplumuna geçirmek gibi parlak bir düşüncesi olsa da komünist görünümlü faşist bir yapıyı ülkeye monte etmiştir. Türk ve Müslüman azınlığa oldukça büyük zulümler sergilenmeye başlayan Jivkov ve yönetimi ile tam bir Sovyet uydusu olmayı başarmıştır. Bulgarlaştırma politikası adı verilen bu zulüm düzeni Türk azınlığın Türkçe konuşmasını ve İslamiyet’e uygun ibadet etmesini yasaklamakla birlikte Türk isimlerinin Bulgar ismi ile değiştirilmesini içeriyordu.

Politikalarını Sovyet Rusya'dan alan, akıl hocalığını Rusya'nın yaptığı tam bir Sovyet güdümünde olan kukla bir devlet başkanı olmuş, dışarıda Rusların yardakçısı gibi görünüp, içerde ise halkına, muhaliflere ve Türk azınlığa özellikte büyük zulümler etmiştir.
1980’lerde başlayan asimilasyon yani herkesin Bulgarlaştırma, Türk azınlığın isimlerinin değiştirilmesi gibi ileri zekâ ürünü! Bir proje onun eseri olup bunun sonucunda Bulgaristan'daki soydaşlarımızın Türkiye'ye 1989’dan itibaren büyük bir göç dalgası olmasına sebep olmuştur. Tarihe Türklere uygulanan asimilasyon projesinin mimarı olarak geçmiştir.

Pek çok insanın hayatını karartan bu yönetim Komünizmin yıkılması ile yargılanmış ve demokratikleşme süreci, arkasında Rusya’nın durmayışı ile 1990 da Jivkov yönetimi bırakmıştır. Hemen ardından tutuklanmış, 2 sene sonra cezası ev hapsine çevrilmiştir. Zimmetine para geçirdiği nedeniyle hakkında suçlamalar bulunmuş, özellikle Belene esir kampında ve genel olarak halk arasında yaptığı insan hakları ihlalleri nedeniyle sürekli suçlansa da, öldüğünde tüm suçlamalardan aklanmıştır.

Bugün hiç kimsenin sevmediği ve nefret ettiği bir politikacı ( ya da diktatör)olarak özellikte Türklere yaptığı zulümlerle hatırlanmaktadır. Osmanlı'dan Bulgaristan'da kalan Türkler onun yönetiminde neredeyse Bosna'daki gibi soykırım sürecine doğru gidilirken Türkiye'nin ve Turgut Özal'ın girişimleriyle bölgedeki Türkler Türkiye'ye göç etmiştir.
Zatürreden öldüğünde 1998 de devlet töreni yapılmak istenmiş, ancak Bulgar hükümeti bunu reddetmiştir.