dolunay

Kurt adam popüler tarihte ve efsaneler de çokça geçmiş, hala üzerine filmler çekilip kitaplar yazılan bir efsane olmuştur. Kurtadam Efsanesi vampir efsanesine göre çok daha gerilere dayanmaktadır. Kurtadam Efsanesi'nin ilk kaynaklarını ünlü tarihçi Herodot'un yazılarında rastlanır. Heredot'a göre M.ö. 5. Yüzyılda bugünkü Karadeniz kıyılarında o zaman yaşamış olan İskitler arasında kurt adam efsanesi ünlüydü. İskitler Karadeniz kıyısına sonradan gelmiş göçebeler olup yerleştikleri yerin yerli halkına Neurian derlerdi. İskitler Neurianları sihirbaz olarak görmekteydiler. Bu büyücülerin, çeşitli büyülerle Dolunay zamanında kendilerini kurda dönüştürüp bir kaç gün kurt olarak yaşadıkları ve tekrar insan formuna döndüklerine inanıyorlardı.

Kurtadamlık ya da insandan kurda dönüşme, Yunan mitolojisinde de sıkça geçmektedir. Mitolojiye göre (şair Ovidius'un değişimler adlı şiiri) tanrı Jüpiter, Arkadya kralı Lycaon'ı cezalandırmış ve onu Kurda dönüştürmüştür. Lycaon da çevresine dehşet saçarak yaşamıştır. Tanrı Jupiter Arkadya kralı Lycaon'u denemek için kılık değiştirip sarayına gider. Yemek sırasında Lycaon, Jupiter'in Tanrı olup olmadığını anlamak için onun önüne insan etinden bir yemek ikram eder. Bunu anlayan Jupiter de kızarak onu cezalandırılır ve Lycaon'u kurt adama dönüştürür.

Türk mitolojisinde de kurt adam geçmektedir. Türk Mitolojisinde Kurt adamlara erbörü ismi verilmiştir. Aynı şekilde insanların kurda dönüşmesi olarak tanımlanan olay, mitolojimizde yer almaktadır. Diğer milletlerin aksine Türk mitolojisinde kurt adam sadece erkek değildir. Erbörünün dişisine eşbörü denirdi. Ayrıca Türkler Mart ayında doğanların kurt adama dönüşebildiklerini ve kurda dönüşmenin bir lanet değil, kişinin güçlenmesi olarak görmekteydi.

Kurt adamlık özellikle Ortaçağda pek çok kişiyi suçlamak, engizisyon mahkemelerinde yargılayıp öldürmek için bahane olarak, aynı cadılık gibi kullanılmıştır. Bu dönemde pek çok kurtadam olayı üretilmiştir.

Kurt adam efsanesi, dolunay döneminde insanın kurda dönüşmesi, canavar gibi davranması ve daha sonra tekrar insan formuna geri dönmesi şeklindedir. Bu duruma sebep olan ise kişinin daha önce bir kurt tarafından ısırılması veya belirli aylarda doğmuş olmak şeklindedir. Genel olarak dünya üzerinde pek çok halk efsanesinde görülen kurt adam hikayelerinin ortak özellikleri bunlardır.

Tarihte Kurt Adam Olayları

1500 yıllarında Fransa'da köylüler bir cesedin başında üç adet kurdu onu yerken görür. Kurtlar köylüleri görünce kaçar. Köylüler dehşet içinde kurtları takip ederler. Çalılıkların içinde yarı çıplak tırnaklarını kılları uzun, ellerinde tırnaklarında et parçaları ve üzerinde kan olan bir kişiyi yakalarlar. Bu kişi tutuklanıp mahkemeye çıkarılır ve kendisinin kurt adam olduğunu, diğer kaçan 2 kurdunda kurtadam arkadaşları olduğunu iddia eder. Mahkeme onu idam cezasına çarptırılır. Ancak daha sonra bu ceza adamın akıl hastalıkları hastanesine sevk ile son bulur.
kurt

Aynı şekilde Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda 3 adet Kurt Adamın yakalandığı iddia edilmiştir. Fransa'da XVII. yüzyılda yaşamış iki kişinin kurt adam olduğunu öne sürülmüş ve ikisinin de aynı tip insan yeme yamyamlık ve ceset parçalanma şeklinde cinayet işlediği tespit edilmiştir. Yakın döneme gelindiğinde, Singapur'da bir kız 1960'larda kendisine kurt adam saldırdığını iddia etmiş, doğruluğu kanıtlanmamıştır. Roma'da dolunay zamanında 1960'larda iki polis farklı davranışlar içerisinde olan, kurt gibi uluyan bir kişinin takibine düşmüş ve bu kayıtlara geçmiştir.

Kurt adam Kızılderililerde de popülerdir. 1946 yılında ABD'de Navajo kabilesine dört ayaklı olduğu tespit edilen bir katil musallat olmuş, katilin sürekli dolunay zamanında cinayet işlemesi kurt adam efsanesi söylentisine sebep olmuştur.

1975 yılında ise İngiltere'de 17 yaşında ki bir çocuk kurt adam olduğunu ve dolunayda şekil değiştirdiğini telefonda arkadaşına anlatmış, en sonunda çocuk kalbine hançer saplayarak intihar etmiştir.

Bilim ve Kurt Adamlık

Popüler kültürde kurt adam videoları, kurt adam filmleri, kurt adam oyunları ve hatta kurt adam nasıl olunur şeklinde sulandırılsa da, Kurt adam olayı kanıtlarlada anlaşılacağı gibi aslında psikolojik rahatsızlığı olan ve aşırı derecede şizofrenik ve psikolojik rahatsızlık durumu olan kişilerin, rahatsızlık hali olarak düşünülmektedir.

Tıpta kurt adamlığın adı Lycantrophy'dir (Likantrofi) ve modern bilim, insanın bu kadar kısa bir süreçte formunu değiştirecek ve eski haline dönecek bir yapıda olmadığını söylemiştir. Özellikle Ortaçağda kurtadamlık maskesi altında pek çok kişi bu suçtan öldürülmüş, bir nevi kılıf bulunmuştur.  Ortaçağ Fransa'sın da kurt adam mahkemeleri kurulmuştur. Ortaçağ Fransa ve Almanya'da kurt adam olmak ile suçlanan kişinin cezası yakılarak yada asılarak idam edilmek olmuştur. Ayrıca kurtadamlık olaylarında tespit eden kişilerin hepsi kurt adam olduklarını kendileri iddia etmiştir. Yani bu durum bir psikolojik rahatsızlığın eseri olduğu söylenebilir. Her ne kadar gerçek olmasa da kurt adamlık çok popüler bir malzeme ve efsane olmuştur.

Yaygın inanışa göre kurt adamlar Gümüş Hançer veya Gümüş silah haricinde hiçbir şeyde öldürülemez. Bu tip pek çok kurt adam efsanesi üretilmiş ancak günümüzde kurtadam olayları yaşanmamaktadır. En son olay yukarıda belirtildiği gibi 17 yaşında bir çocuğun iddiası şeklinde kalmıştır. Ancak dolunayda insanların etkilendiği doğrudur. Ancak bu etkilenme psikolojik etkilenmedir. Bilindiği gibi insanın dörtte üçü su olduğu için dolunay zamanında aynı okyanuslardaki gelgit olayı gibi insanlarda da vücuttaki su sebebiyle etkileşim olur. Ancak bu etkilenme sinir ve gerginlik şeklinde olabilir normal bir durumdur.