Padişah
Padişah Sultan Abdülaziz (1830-1876) babası II. Mahmut annesi Pertevniyal Valide Sultan’dır. 25 Haziran 1861’de 31 yaşında tahta çıkan Abdülaziz, 32. Osmanlı padişahı olup 111. İslam Halifesidir.

Sultan Abdülaziz tahta çıktığı vakit Balkan sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmıştır. Ardından Yunanlılarla Girit anlaşmazlığı başlamış, Ali Paşa’nın gayretiyle Girit Osmanlı Devletinde kalmıştır.
Mısır valisi, İsmail Paşa'nın yetkilerini aşmaya başlaması üzerine, baskı yapılarak yetkileri geri almıştır. Ardından Bulgarlar, Fener patrikhanesinde bağımsız bir kiliseye sahip olmak istemişler, 1870’de bu istekleri kabul edilmiştir.

Onun devrinde Avrupa'da güç dengeleri değişmiş Prusya yani Almanya, Fransa'yı yenince Avrupa tam anlamıyla satranç tahtasına dönmüştür.
Osmanlı Devletinde dışarıdan alınan borçlar ödenemez hale gelmiş, Halkta hoşnutsuzluklar belirmiştir. Ardından Bosna Hersek'te ayaklanmaların başlamasıyla Bulgaristan karışmıştır. Tam bu sırada Selanik'te bir halk hareketi sonucu 2 konsolos öldürülünce, genç Osmanlılar denilen Namık Kemal ve arkadaşlarının etkisi ile Mithat paşa ve sadrazam Mütercim Harekete geçmiş ve Sultan Abdülaziz tahttan indirilmiştir.

Ailesiyle önce Topkapı Sarayı'na, ardından Feriye Sarayı'na götürülen Abdülaziz, 4 Haziran 1876 günü bilekleri kesik vaziyette bulunmuş, kısa bir süre sonra da ölmüştür. Resmi raporda İntihar ettiği geçse de olayların seyri dikkate alındığında darbeciler tarafından tekrar tahta geçme ihtimalini bertaraf etmek için öldürüldüğü anlaşılır. Ayrıntılı bilgi için bknz Sultan Abdülaziz Ölümü) Bu sebepten Sultan Abdülaziz tahtan indirilerek öldürülen son Osmanlı padişahıdır. Kızının daha sonra verdiği röportajda Sultan Abdülaziz'in uzun boylu ve yapılı olmasından dolayı, 8 kişi tarafından zorla zapt edilebildiğini ve öldürüldüğünü söylemiştir.

Sultan Abdülaziz, Mısır' a ve Avrupa'ya seyahat etmiş bilgili ve görgülü padişahtır. Mısır’ı fetheden Yavuz Sultan Selim’den sonra Mısır’a ilk giden Osmanlı padişahıdır. Kendisi güreş meraklısı olup marşlar bestelemiş, Hatta Londra ziyaretinde Kraliyet Orkestrası tarafından kendi Marşı çalınarak karşılanmıştır. Sultan Abdülaziz döneminde batı ile ilişkiler iyi olmuştur.
Dindarlığı ile tanınan Sultan Abdülaziz, Denizcilikte güçlü olmaya çalışmış ve büyük bir donanma yaptırılmıştır. Osmanlı donanmasının modernize edilmesi en çok üzerinde uğraştığı konu olmuş, ilk zırhlı savaş gemisi onun tarafından donanmaya alınmıştır. Bu sebepten kaynakları boşa harcamakla suçlanmıştır. Kendi heykelini yaptıran ilk Osmanlı padişahı olup Sultan Abdülaziz heykeli bugün Beylerbeyi sarayında sergilenmektedir.