Top Ad unit 728 × 90

Padişah Sultan Abdülmecid Kimdir

Osmanlı


Padişah Sultan Abdülmecid (1823-1861) babası 2. Mahmud annesi Bezmialem Valide Sultan’dır. 17 yaşında tahta çıkan Sultan Abdülmecid 31. Osmanlı padişahı olup 110. İslam Halifesidir.

Sultan Abdülmecid tahta çıktığında ilk karşılaştığı ihanet olmuştur. Hain Ahmet Paşa adlı Kaptan'ı Derya, Hüsrev Paşa'nın sadrazamlığa getirilişini protesto etmek maksadıyla donanmayı Osmanlı'nın başına büyük bela açan Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya teslim etmiştir. Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa'ya da tazminatı ilan ettirmiştir. Sultan Abdülmecid Tanzimat fermanını ilan etmesi ile bilinmektedir. Babası II. Mahmud gibi oda yenilik yanlısı olmuştur. İrlanda’da 19840’larda yaşanan büyük kıtlıkta İrlanda’ya patates ve ihtiyaç malzemesi yardımında bulunmuş, İrlandalılar bu yardımı bugün dahi hatırlamaktadır. (Bknz. Osmanlı’dan İrlanda’ya yardım)

1848 yılında Macaristan ve Polonya'dan sığınan mültecilere kucak açması, Rusya'nın ısrarına rağmen bunları teslim etmemesi, Osmanlı Devleti'ne Avrupa'da büyük bir itibar kazandırmıştır. Ardından Rusya Eflak ve Boğdan'ı işgal etmiş, Bunun üzerine yapılan Kırım Savaşında İngiltere ve Fransa Osmanlı'ya yardım edince bu ittifak Rusya'yı yenmiştir.
Savaşın ardından Paris Barış Konferansı yapılmış ve Sultan Abdülmecid Islahat Fermanı'nı yayınlamıştır.

Sultan Abdülmecid 38 yaşında vefat etmiş, Sultan Selim Camii yakınlarında ki türbesine gömülmüştür. Nazik, terbiyeli bir şahsiyet olarak tanınan Abdülmecid, Batı müziğinden anlayan Hattat bir kişilikti. Gayet iyi Fransızca bilmektedir. Kendisinden sonra kardeşi Sultan Abdülaziz tahta geçmiş ve onunda ardından Sultan Abdülmecid’in 4 oğlu padişahlık (Osmanlı İmparatorluğunun son 4 padişahı) yapmıştır. Kırım Savaşında hemşireliğin kurucusu sayılan Florence Nightingale, İstanbul'a gelmiş meşhur olduktan sonra dönerken kendisi tarafından ödüllendirilmiştir. Sultan Abdülmecid döneminde Osmanlı topraklarında ilk telgraf hattı ve ilk demiryolu onun zamanda işletmeye açılmış olup ilk bilim akadamisi sayılan Encümen-i Daniş’da bu dönemde hizmete girmiştir(1851)

Askeri alanda ıslahatlar yapmış, Hristiyanlar ilk kez askere alınmaya başlamıştır. Islahat fermanı ile gayrimüslimlere geniş haklar verilmesi Müslüman halkta olumsuzlukla karşılanmış bazı noktalarda isyanlar çıkmıştır. Abdülmecid döneminde Avrupalı devletlerin Osmanlı toprakları ve boğazlar üzerinde yoğun baskıları ve hareketleri görülmektedir.
Padişah Sultan Abdülmecid Kimdir Reviewed by Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri on 08:37 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Tüm Hakları Saklıdır Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri © 2014 - 2015
Bu Site Tarih Komplo Tarafından Desteklenmektedir.

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri. Blogger tarafından desteklenmektedir.