mısır


Piramitler M.Ö. 2575-2468 yılları arasında Mısır'da yapılan, binin üzerinde olduğu tespit edilen yapılardır. Dünyanın 7 harikasından olan ve günümüze kadar yıkılmadan ayakta kalmayı başaran tek Mimari yapıdır. Mısır'ın Giza havzasında bulunan piramitler yıllara meydan okumuş ve gizemli yapısıyla ilgi çekmeye devam etmektedir.

Piramitlerden en ünlüsü ve Yedi Harika İçerisinde günümüze ulaşan tek yapı Keops piramididir. Mısır firavunlarından biri olan Keops adına yapılmış bu devasa anıt mezar, dünyanın yaşayan yedi harikasından biridir.
Gizemlerinin halen çözülemediği Piramitlerin yapımından tutun, günümüzün teknolojisinin bile çözemediği pek çok sırla birlikte, çözülemeyen gizli mesajlar bırakmıştır.

PiramitlerMısır inancına göre orta krallık döneminde, krallara (bunlara firavun denirdi) mezar olarak yaptırılmış ve içerisinde kralın mumyalanmış cesedi, değerli eşyaları, dönemin eşsiz sanat eserlerinin  ve özel eşyalarının bulunduğu devasa anıtsal yapılardır. Dünyanın ilk piramidinin Sakarra’da yapıldığı varsayılmaktadır.

Piramitlerin yapımında, her biri 2,75 ton ağırlığında olmak üzere, yaklaşık 2,3 milyon adet taş blokların kullanıldığı bilinmektedir. Taş blokların yerleştirilmesi için yaklaşık 200 bin kişinin çalıştırıldığı, 20-30 yıl içerisinde blokların birleştirilmek suretiyle piramitlerin tamamlandığı tahmin edilmekte, ancak kesin olarak hala Nasıl yapıldığı bilinmemektedir. Çünkü Tonlarca ağırlıktaki taş bloklar, taş ocaklarında kesilerek kilometrelerce yol taşınarak ve aynı büyüklükteki taşların üst üste konularak piramitlerin nasıl oluşturulduğu günümüz şartlarında bile çözülememiştir. Bugün yapılan araştırmalarda, o kadar kişinin çalışmasıyla yaklaşık olarak 6 yüzyılda tamamlanabileceği öngörülen piramitler, sadece 20-30 yılda bitmiştir.
İşte bu noktada pek çok teorisyen ve UFO bilimci, aslında piramitlerin uzaylıların yardımıyla yapıldığını iddia etmektedir.

Hala piramitlerin yapımı ile ilgili net bir açıklık getirilememiştir. Piramitlerin çevresinde yapılan araştırmalarda, çalışan kölelerin iskeletleri bulunmuş ve omurgalarında yapılan incelemede Omurgalarının aşırı yük nedeniyle baskıya maruz kaldığı tespit edilmiştir. Ancak geçtiğimiz yıllarda bulunan ve 3 bin yıllık Piramitlerin yapımında çalışmış Merer isimli bir Mısırlının günlüklerinde devasa taş blokların Nil nehri üzerinde açılan bir kanal yardımıyla 800 km öteden su üzerinde sandallarla getirilmiştir.

Piramitlerin başka bir gizemi ise matematiksel hesaplardır. Büyük Piramidin eğik kenarını tarafından yerden piramidin doruk noktasına kadar ölçülen yüksekliği bir paralel derecesinin altıyüzbirde biri olup çevre bu yüksekliğe bölündüğünde pi (3,14)sayısını vermektedir. Aynı şekilde Keops piramidinin yükseklik ve çevresi arasındaki oran pi sayısını verir.
Büyük piramidin dört yüzeyinin toplam yüz ölçümü, piramitin yüksekliğinin karesine eşittir.
Piramit ağırlığı on üzeri onbeş ile çarpıldığında ise dünyanın kütle olarak yaklaşık ağırlığını verir.
Mısır piramitlerinin gizemi ilk olarak Napolyon’un Mısır işgali sırasındaki getirdiği Fransız bilim adamlarının çalışmalı ile tespit edilmiştir.

Piramitin ilginçlikleri bitmemektedir. Büyük piramit, dünyanın kara kütlesinin (denizler çıkardığımızı var sayarsak) Merkezinde yer almaktadır. Yani bir nevi Dünyanın merkezine kurulmuştur denebilir.
Piramitlerin bulunduğu Giza Vadisi'nin geçtiği boylam, dünyayı kütle olarak ikiye bölmektedir.
Keops piramidinin yüksekliği dünya ve güneş arasındaki uzaklığın milyarda biridir. Ayrıca piramidin çevresi 365 yani yıldaki gün sayısına eşdeğerdir.

Üç piramit, Pisagor üçgeni oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir. Yine Keops piramidinde firavun odası boyutları 2 en temel Pisagor üçgeni şeklinde yapılmışır.(Piramit Pisagor’un doğumundan yaklaşık 1000 yıl önce yapılmıştır)
Piramitlerin içerisi yazın serin, kışın ise sıcaktır.
Piramitlerin tek ziyaret edilebilen kısmı, Keops' un oğlu Kefren için yapılan, Kefren piramidinin mezar odasıdır.

Piramitlerin bulunmasında ardından yapılan araştırmalarda, mumyalanmış firavunların mumyalarında radyoaktif madde tespit edilmiştir. İlk mumyayı bulan ekipten arkeologların 15 yıl içerisinde sekizinin ölmesi Mumya laneti şeklinde bir şehir efsanesi de doğmasına sebep olmuştur.
Piramitlerin içerisinde radar ve telsiz gibi cihazlar çalışmamaktadır. Bu sebepten daha tespit edilemeyen pek çok oda bulunmaktadır.Piramitlerin esrarı genel olarak Keops piramidi ile ilgili gizemli bilgiler üzerinedir.

Aslında tüm bu matematiksel hesaplar insan uydurması tesadüfler olarak gelebilir (Mesela yüksekliğin 1 paralel derecesini 600 de biri olması) günümüz insanlarının zorlaması şeklinde olduğu düşünülebilir. Ancak reel olarak bakıldığında Mısır piramitlerinin gizemi yaklaşık 5 bin yıl önce yapılan hesaplamalar ile oluşturulan ve inşa edilen bu devasa anıtmezarların o dönem teknolojisi ile modern çağda tespit edilen bu astronomik ölçümlerin o dönem insanları tarafından kullanılmasıdır.
Antik Mısır
Seti I Tapınağındaki Helikopter, Uçak ve Denizaltı benzeri Çizimler
Ayrıca UFO teorisyenlerinin, en büyük dayanaklarından biri olarak Seti I Tapınağında bulunan (Abydos/Mısır) görülen, son yüzyıllarda icat edilerek kullanılan bugünkü helikopter, denizaltı, uçak resimleri, tapınaktaki hiyerogliflerde açıkça görülmektedir. O dönemdeki eski insanların, bu aygıtları nasıl çizdiklerine dair sır gizemini hala korumaktadır.

Hatta Daniken Hathor tapınağında bulunan fenere benzer resmin içerisinde yılan şeklinde ince bir figür yer almasından dolayı bu resmin ampul olduğunu ve Mısırlıların piramitleri yaparken elektrik ve ampulden yararlandığını öne sürmüştür. Buradan yola çıkarak eski Mısır’da elektriğin kullanıldığı düşünülse de aksi ispatlanamamıştır.
Hiyeroglif
Hathor tapınağındaki Apmulu Andıran Resim
Daniken Bu Resmi Delil göstererek Piramitlerin inşasında
Elektirik Kullanıldığını Öne Sürmüştür
Piramitlerin, içerisine  çöp bırakıldığında ise şaşırtıcı bir şekilde, çöplerin kokmadığı kendiliğinden zamanla mumyalandığı görülmüştür.
Piramitlerin içerisinde yara bere veya sıyrıkların daha çabuk iyileştiği tespit edilmiştir. Ayrıca taze süt bırakıldığında, birkaç gün bozulmadan kaldığı ve daha sonra kendiliğinden yoğurda dönüştüğü görülmüştür.

Piramitler hangi firavun için yapıldıysa, Yılda iki kez Firavun ‘un doğduğu gün ve tahta çıktığı gün olmak üzere o mezar odası güneş ışığı almaktadır.
Hala pek çok akla hayale sığmayan sırlarının tespit edildiği piramitlerin bugün dahi net olarak nasıl yapıldığından tutun, bu ölçümlerin ve işlemlerin nasıl böyle kusursuz bir şekilde tamamlandığına dair açıklayıcı bir bilgi edinilememiştir.
Erich Von Daniken gibi daha pek çok ünlü teorisyen, piramitlerin uzaylılar tarafından insanlara yardım edilerek yaptırıldığını  İddia edilmektedir.