savaş

Pers ölümsüzleri Pers imparatorluğu zamanında (özellikle bunları 300 Spartalı filminden hatırlayabiliriz) Çok özel bir ordudur. İsimlerinin Ölümsüzler olmasının sebebi; 10 bin kişilik bu özel kuvvetin sayılarının hiç azalmamasıdır. Bir kişi bile eksilse Hemen onun yerine biri alınır ve 10 bin kişi tamamlanacak şekilde oluşturulmuştur.

Ölümsüzler, Güçlü kuvvetli uzun boylu atletik gençler arasından seçilen, dünyanın dört bir tarafından getirilen özel Savaş hocaları eşliğinde iki yıl boyunca özel eğitilen ve güçlü kuvvetli olmalarını sağlayacak şekilde özel beslenmeye tabi tutulan, seçkin askerlerden oluşan bir birliktir.

2 sene boyunca çok ağır şartlarda savaş ve harp üzerine yetiştirilen bu birliğe, Ölümsüzlerin arasına katılması için sağlam hazırlanma ve intibak süreci yetmemektedir. İki senelik özel eğitimi bitiren ölümsüz adayları, imparatorluğun sınır bölgelerine göndererek buradaki savaşlarda kendilerini ispatlaması sağlanır. Bu savaşlarda zorlu şartları yerine getirip hayatta kalmayı başaran askerler geri döner ve ancak bu şekilde Ölümsüzler arasına katılır.

Pers ölümsüzleri düşmana korku salan efsaneleşen bir ordudur. Savaşlara direkt olarak katılmayan Pers ölümsüzleri, tehlikeli şartlarda ve savaşın gidişatını göre savaşa dahil olurlar.

Ölümsüzler özellikle Pers İmparatorluğu'nun Yunanistan işgali sırasında ve Thermoplyae Savaşı'nda ön plana çıkmıştır. Savaşın bitirilmesinde kilit rol oynayan Pers Ölümsüzleri, Savaşan Sparta ordusunun etrafını sararak savaşın bitmesini sağlamışlardır. Tabii ki bu o kadar kolay olmamıştır. İlk etapta Spartalılar, devasa Pers ordularına 3 gün boyunca ufak bir kuvvetle direnmesinin ardından Ölümsüzler, bir Sparta askerinin ihanet etmesi ve yol göstermesi ile farklı yoldan Spartalıların etrafını çevirerek, (aynı filmdeki gibi) Kral Leonidas'ın kafasının kesilmesiyle savaşı kazanmışlardır.

Asırlardan beri efsaneleşen bu önemli Ordu, dünya ve Pers tarihine geçmiştir. Gizemli bir halde görünen Pers ölümsüzleri, savaşlarda ok,yay, mızrak, balta, hançer, Kılıç dışında silah ve zırh kullanmayan, tamamen atağa dönük bir Savaş sanatı politikası izleyen savaşçılardan oluşmuştur. Pers ölümsüzleri bazı tarihi kaynaklarda cüzzamlı oldukları geçmektedir. İsimlerinin ölümsüz denmesinin bir diğer sebebi de Yunan kaynaklarının daha sonra bu özel Pers savaşlarına verdikleri ismin ölümsüz olarak tercümesiyle gerçekleşmiştir.