Top Ad unit 728 × 90

Ulu Hakan Padişah 2. Abdülhamid

osmanlı

Padişah 2. Abdülhamid (1842-1918) babası Sultan Abdülmecid annesi Tirimüjgan Sultandır. 34. Osmanlı padişahı olup 1842 de İstanbul'da doğmuştur.

Hasta adam olarak nitelendirilen Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde padişah olmuş ve adeta Osmanlı İmparatorluğu için yeni bir başlangıç yapıp Kurtlarla Dans etmiştir. 1876 da 34 yaşında tahta çıktığında kendisini iç ve dış sorunların içerisinde bulmuştur.

Tahta çıktığında söz verdiği gibi meşrutiyeti ilan etmiş, seçimler yapılmış ve Meclisi Mebusan açılmıştır. Arkasından, istememesine rağmen Rusya ile savaşa girilmiş ve 93 Harbi olarak bilinen savaşta Osmanlı ordusu Plevne ve Kars'ta başarılar gösterilmesine rağmen ağır bir yenilgiye uğramıştır. Ardından ağır bir Ayastefanos Anlaşması yapılmış, Meclisi Mebusan tatil edilmiştir. Ayastefanos ateşkesinin üzerine şartların hafifletilmesi için Berlin Kongresi yapılmış ve Osmanlı, Rumeli'deki bazı topraklarını geri almıştır.

Bu işin böyle gitmeyeceğini anlayan Abdülhamid Han kendi sistemini ve iktidarını sağlama almak için girişimlere başlamıştır. Etkin bir kamu diplomasisi yürüterek büyük ölçüde ana toprakları korumayı başarmış, barışçı ve sağlam bir dış politika izleyerek İçeride de yeniden yapılanmayı başlatmıştır.
Onun döneminde demiryolu, karayolu, sağlık tesisleri, okullar, üniversiteler açılmış çeşitli şehirlerde Kışlalar yaptırılarak silahlar satın almıştır. Bu sayede Ordu güçlendirilmeye çalışılmış, Alman tarzında yeniden yapılandırma sağlanmaya çalışılmıştır.

Sultan Abdülhamid ümmetçi bir padişah olup devletin Müslüman tebaaya dayanacağını göz önünde tutarak yatırımları ona göre yönlendirilmiştir. Ermenistan devletinin kurulması için Batı'nın yoğun çabalarına rağmen direnmeyi bilmiş ve Siyonistlerin Filistin'i alıp (rüşvet teklif ederek) İsrail devleti kurmalarını engellemiştir.

Sultan Abdülhamid'in çok iyi bir istihbarat ağı olduğu bilinmektedir. İçeride ve dışarda ülkeyi çok iyi idare etmiştir. Bu konuda tartışmalar olsa da kaybedilen toprakların çok olduğu göz önüne alınsa da Osmanlı İmparatorluğu onun döneminde adeta bütün dünyaya karşı tek başına direnmiştir.

Ülke Tüm bu karışıklıklar altındayken dahi Müslüman ülkeleri ve coğrafyalara yardımlar etmeyi esirgememiş Hindistan, Afrika, Uzakdoğu'da ki pek çok Müslüman topluma yardımlar ve Osmanlı'nın adını götürmüştür. Ayrıca Sultan II. Abdülhamid 1878 yılında hayır ve yardım işlerinde başarılı kadınlara verilmek üzere şevkat nişanı vermiştir.

Yıldız'da bir Ermeni isyancı ve çetesi tarafından suikast ile öldürülmek istenmiş, Allah'ın yardımıyla kurtulmuştur. O dönem bu suikast gerçekleşmedi diye üzülen, sözde aydınlar olmuştur.
Son dönemleri yaklaşıldığında  Manastır'da İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin başlattığı ayaklanma sonunda Meşrutiyet ilan edilmiş ve meclis yeniden açmıştır. Ancak bir yıl sonra vukubulan 31 mart isyanı sonucunda tahttan indirilmiş, önce Selanik'te Daha sonra da Beylerbeyi Sarayı'nda 10 yıla yakın hapis hayatı yaşamıştır. Vefat ettiğinde 2. Mahmut'un Türbesine defnedilmiştir.

Ulu Hakan Padişah 2. Abdülhamid Reviewed by Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri on 08:49 Rating: 5
loading...

Hiç yorum yok:

Tüm Hakları Saklıdır Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri © 2014 - 2015
Bu Site Tarih Komplo Tarafından Desteklenmektedir.

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri. Blogger tarafından desteklenmektedir.